Skip to content

Zadania i działania

W ramach sieci zaproponowano działania
dla uczniów, studentów
oraz naukowców.

Politechniczna Sieć im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego została podzielona na trzy obszary:

Nauka

Każdy z obszarów składa się z szeregu działań określonych na podstawie zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań uczestników projektu. W ramach obszaru Nauka przewidziano następujące działania:

Komercjalizacja

Projekt Politechnicznej sieci przede wszystkim zakłada się, że będzie wspierał rozwój społeczny i gospodarczy, jak również będzie promował świadome wykorzystywanie zasobów naturalnych. W ramach obszaru Komercjalizacja przewidziano następujące działania:

Kształcenie

Projekt obejmuje szereg działań, aby pomóc uczestnikom w odkrywaniu ich własnych potencjałów i możliwości. Każdy etap projektu będzie dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników, aby w jak największym stopniu pokazać ich potencjał. W ramach obszaru Kształcenie przewidziano następujące działania:

Skip to content