Skip to content

Szkoła twórczego działania

Wspieranie ruchu kół naukowych

Celem działania jest wspieranie ruchu kół naukowych poprzez integrację, wymianę doświadczeń i wizyty studyjne, jak też inne wspólnie organizowane lokalnie przedsięwzięcia. Wspieranie to będzie polegać między innymi na organizowaniu konferencji studenckich kończących się wydaniem publikacji naukowych. Każdego roku inna uczelnia (w ramach Sieci) będzie organizatorem i gospodarzem konferencji.

W ramach takiej współpracy studenci z kół naukowych będą rozwijać swoją kreatywność i oryginalność działalności, wymieniać się doświadczeniami, tworzyć wspólne projekty ukazujące współpracę sieci uczelni z regionu wschodniego. Przykładem takiego projektu może być „Kolaż Kół Naukowych VIA CARPATIA” na wzór Latającego Uniwersytetu Drogowego.

Celem działania jest ponadto zacieśnienie współpracy z regionalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie konsultowania proponowanych programów kształcenia oraz włączania pracodawców-praktyków w proces dydaktyczny w ramach realizacji zajęć o charakterze praktycznym objętych programem studiów. Niezbędne jest w tym obszarze pozyskanie dodatkowych środków, które umożliwią zwiększenie wynagrodzenia dla przedsiębiorców za realizację takich zajęć.

Taka współpraca z regionalnymi interesariuszami zewnętrznymi, ukierunkowana na lokalny biznes, umożliwi także studentom realizację praktyk zawodowych w najlepszych firmach regionu.

Dokumenty dotyczące
Szkoła twórczego działania

Wybierz Politechnikę
Wybierz Politechnikę
Ładuję dokumenty

Aktualności dotyczące
Szkoła twórczego działania

Wybierz Politechnikę
Wybierz Politechnikę

Pozostałe zadania ramach obszaru

KSZTAŁCENIE

Szkoła twórczego działania

Dla pracowników naukowych

KSZTAŁCENIE

Wyrównać szanse

Kontynuowanie programu dodatkowych zajęć wyrównawczych

Dla młodych naukowców

KSZTAŁCENIE

Wymieńmy się
tym co najlepsze

Organizacja wizyt studyjnych studentów i nauczycieli w ramach trzech Politechnik

Dla pracowników naukowych
Skip to content