Skip to content

Dobry
wybór

Cieszymy się, że tu  jesteś. 

Wybierz formę kontaktu, która Ci odpowiada.
Napisz do nas, zadzwoń, spotkaj się
na żywo lub online.

Wybierz jednego z liderów obszarów

Politechnika Białostocka

ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
 +48 85 746 90 00
 +48 85 746 90 15

Znajdź nas na Facebooku

REGON: 000001672
NIP: 542-020-87-21

Zespół uczelnianych koordynatorów działań projektowych
czyli
Koordynatorzy działań projektowych realizowanych w Politechnice Białostockiej

Działanie 1. „Z technikum na politechniki” (Obszar „Kształcenie”)
koordynator dr inż. Małgorzata Lelusz
m.lelusz@pb.edu.pl

Działanie 2. „Wyrównać szanse” (Obszar „Kształcenie”)
koordynator dr inż. Sławomir Kwiećkowski
s.kwieckowski@pb.edu.pl

Działanie 3. „Wymieńmy się tym co najlepsze” (Obszar „Kształcenie”)
koordynator dr hab. inż. Jolanta Piekut, prof. PB
j.piekut@pb.edu.pl

Działanie 4. „Szkoła twórczego działania” (Obszar „Kształcenie”)
koordynator dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB
j.szusta@pb.edu.pl

Działanie 5. „Naukolatek” (Obszar „Nauka”)
koordynator dr inż. Anna Olszewska
a.olszewska@pb.edu.pl

Działanie 6. „Po sąsiedzku” (Obszar „Nauka”)
koordynator mgr inż. Salwina Barbara Kieliszek
b.kieliszek@pb.edu.pl

Działanie 7. „Iskra” (Obszar „Nauka”)
koordynator mgr inż. Salwina Barbara Kieliszek
b.kieliszek@pb.edu.pl

Działanie 8. „BIZNAK” (Obszar „Komercjalizacja”)
koordynator dr inż. Wojciech Trzasko
w.trzasko@pb.edu.pl

Działanie 9. „Komercjalizuj z sąsiadem” (Obszar „Komercjalizacja”)
koordynator dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof. PB
s.obidzinski@pb.edu.pl

Działanie 10. „IKANET” (Obszar „Komercjalizacja”)
koordynator dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB.
m.zajkowski@pb.edu.pl

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38 D
20 – 618 Lublin

e-mail: politechnika@pollub.pl
NIP: 712-010-46-51
Biuro Podawcze – +48 81 5384140
Skrytka ePUAP: /PolLub/SkrytkaESP

Dane kontaktowe w ramach projektu:
Kierownik obszaru Kształcenie
prof. dr hab. inż. Paweł DROŹDZIEL
p.drozdziel@pollub.pl

Koordynator działań w obszarze Kształcenie
dr hab. inż. Anna ŻYCZYŃSKA
a.zyczynska@pollub.pl

Działanie 1. „Z technikum na politechniki” (Obszar „Kształcenie”)
koordynator dr inż. Jakub SZABELSKI
j.szabelski@pollub.pl

Działanie 2. „Wyrównać szanse” (Obszar „Kształcenie”)
koordynator dr hab. inż. Paweł KOMADA
p.komada@pollub.pl

Działanie 3. „Wymieńmy się tym co najlepsze” (Obszar „Kształcenie”)
koordynator dr hab. inż. Anna ŻYCZYŃSKA
a.zyczynska@pollub.pl

Działanie 4. „Szkoła twórczego działania” (Obszar „Kształcenie”)
koordynator dr inż. Jakub BIS
j.bis@pollub.pl

kierownik obszaru Nauka
prof. dr hab. inż. Wojciech FRANUS
w.franus@pollub.pl

Koordynator działań w obszarze Nauka
mgr inż. Barbara GARGAŁA
b.gargala@pollub.pl

Działanie 5. „Naukolatek” (Obszar „Nauka”)
koordynator mgr Magdalena ADAMCZYK
naukolatek@pollub.pl

Działanie 6. „Po sąsiedzku” (Obszar „Nauka”)
koordynator mgr inż. Barbara GARGAŁA
b.gargala@pollub.pl

Działanie 7. „Iskra” (Obszar „Nauka”)
koordynator mgr inż. Barbara GARGAŁA
b.gargala@pollub.pl

Kierownik obszaru Komercjalizacja
dr hab. inż. Dariusz CZERWIŃSKI
d.czerwinski@pollub.pl

Koordynator działań w obszarze Komercjalizacja
mgr Paweł CHRAPOWICKI
p.chrapowicki@pollub.pl

Działanie 8. „BIZNAK” (Obszar „Komercjalizacja”)
koordynator mgr Magdalena SZUKAŁA
m.szukala@pollub.pl

Działanie 9. „Komercjalizuj z sąsiadem” (Obszar „Komercjalizacja”)
koordynator mgr Paweł CHRAPOWICKI
p.chrapowicki@pollub.pl

Działanie 10. „IKANET” (Obszar „Komercjalizacja”)
koordynator mgr Tomasz KURAŚ
t.kuras@pollub.pl

Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości
mgr inż. Karolina SIWIŃSKA
k.siwinska@pollub.pl

Specjalista ds. obsługi księgowej 
mgr inż. Katarzyna KOŁODZIEJ
k.kolodziej@pollub.pl

Specjalista ds. płac
Małgorzata KOWALSKA
m.kowalska@pollub.pl

Specjalista ds. osobowych
mgr Renata BOGUNIECKA
r.boguniecka@pollub.pl

Specjalista ds. promocji
mgr Sylwia Pikur
s.pikur@pollub.pl

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00
fax: +48 17 854 12 60

e-mail: kancelaria@prz.edu.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Politechniki Rzeszowskiej na platformie ePUAP:
/PolitechnikaRzeszowska/SkrytkaESP
(Więcej informacji dotyczących Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych)

www: www.prz.edu.pl

NIP: 813-02-66-999
NIP VAT UE: PL8130266999
REGON: 000001749

KIEROWNIK ZADANIA
prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp
tel. (17) 865 11 90
e-mail: rw@prz.edu.pl

OBSZAR: KSZTAŁCENIE
dr inż. Marzena Kłos, prof. PRz
tel. (17) 865 17 54
e-mail: marklos@prz.edu.pl

OBSZAR: NAUKA
dr hab inż. Mariusz Oszust, prof PRz
tel. (17) 865 16 14
e-mail: marosz@prz.edu.pl

OBSZAR: KOMERCJALIZACJA
mgr Maciej Szalacha
tel. (17) 743 21 16
e-email: szalacha@prz.edu.plSprawy finansowo-rozliczeniowe zadania

mgr inż. Sabina Chorzępa
tel.: (17) 865 1478
e-mail: schorz@prz.edu.pl

mgr Katarzyna Dudek
tel.: (17) 743 2114
e-mail: kdudek@prz.edu.pl

mgr Agnieszka Łabaj
tel.: (17) 865 1196
e-mail: alabaj@prz.edu.pl


Administratorzy strony
mgr inż. Paweł Kuraś
tel. (17) 865 14 64
tel. +48 732 012 452
e-mail: p.kuras@prz.edu.pl

Skip to content