Skip to content

Naukolatek

Nastoletni naukowiec

Odtwórz wideo
Celem działania jest włączenie w rozwój polskiej nauki zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych. Włączenie wyróżniających się uczniów w edukację na poziomie wyższym pozwoli na ukierunkowanie ich zainteresowań na przyszłą karierę naukową, odczaruje mit naukowca w zakurzonym laboratorium, pokaże im rzeczywisty wpływ nauki na rozwój szeroko rozumianych usług, począwszy od sektora IT, usług medycznych, a skończywszy na rolnictwie.

Szczególne ważne jest także odciążenie samych szkół ponadpodstawowych z jednostkowej odpowiedzialności za swoich najlepszych uczniów.

Patrząc perspektywicznie to uczelnie są największym beneficjentem współpracy ze zdolną młodzieżą, dostrzegając w niej potencjał przyszłych wybitnych naukowców. Stąd Politechniki regionów Polski Wschodniej widzą w tym wyjątkową szansę na rozwój zarówno siebie jak i swoich mieszkańców.

Uczelnie tworzące Politechniczną Sieć VIA CARPATIA, świadome spójności wszystkich poziomów edukacji, chcą aktywnie włączyć się we wcześniejsze, równie ważne poziomy edukacji w kontekście rozwoju Polski.

W ramach zadania zaplanowany został cykliczny konkurs dla szkół kierowany do wybitnych uczniów szkół ponadpodstawowych województw lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego. Szkoły ponadpodstawowe będą mogły wziąć udział w konkursie na „mini projekty badawcze”.

Nie mniej niż 60 takich projektów zostanie przekazanych do finansowania przez program VIA CARPATIA. Zakończeniem konkursu będzie coroczna konferencja łącząca uczelnie VIA CARPATIA ze szkołami ponadpodstawowymi. Zostaną na niej zaprezentowane najlepsze projekty oraz przeprowadzony zostanie konkurs na najlepsze prace, w kontekście użyteczności dla społeczeństwa, tak aby od wczesnych lat edukacji wspierać ideę Nauki dla Społeczeństwa.

Dokumenty dotyczące Naukolatek

Wybierz Politechnikę
Wybierz Politechnikę

Pozostałe zadania ramach obszaru

Nauka

Po sąsiedzku

Międzyuczelnianie staże badawcze i wizyty studyjne

Dla pracowników naukowych

Nauka

Iskra

Budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych

Dla pracowników naukowych
Skip to content