Skip to content

Komercjalizacja

Projekt Politechnicznej sieci przede wszystkim zakłada się, że będzie wspierał rozwój społeczny i gospodarczy, jak również będzie promował świadome wykorzystywanie zasobów naturalnych. W ramach obszaru Komercjalizacja przewidziano następujące działania:

KOMERCJALIZACJA

BIZ NAK

Rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych
Celem działania jest nawiązanie trwałej, systemowej TRÓJSTRONNEJ współpracy: szkół ponadpodstawowych, Politechnik oraz przedsiębiorstw z regionu VIA CARPATIA. Zostanie to osiągnięte dzięki wdrożeniu programu ukierunkowanego na wychwytywanie talentów praktycznych u uczniów szkół ponadpodstawowych, poprzez zachęcanie ich i zlecanie rozwiązywania konkretnych problemów technicznych, funkcjonalnych czy technologicznych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa.

KOMERCJALIZACJA

Komercjalizuj z sąsiadem

Budowa silnego Wirtualnego Akceleratora Komercjalizacji

Celem zadania jest wykorzystanie potencjału oraz know–how w zakresie B+R trzech uczelni technicznych, specjalizujących się w reprezentatywnych obszarach, do budowy silnego Wirtualnego Akceleratora Komercjalizacji (WAK) w Polsce Wschodniej z ambicją bycia rozpoznawalnym w kraju, a docelowo w Europie.

KOMERCJALIZACJA

IKA NET​

Identyfikacja Kluczowych Aktywności Partnerów

Logicznym następstwem działania “Komercjalizuj z sąsiadem” jest wspieranie międzyuczelnianych pomysłów o znaczącym potencjale komercjalizacyjnym i rozwojowym. W ramach WAK powstanie Inteligentna Chmura Mapy Kompetencji, która pozwoli na inwentaryzację wszystkich zasobów Politechnik w aspekcie: intelektualnym, aparaturowym oraz doświadczeń projektowych, wdrożeniowych i komercjalizacyjnych. 

Liderem obszaru komercjalizacji jest Politechnika Rzeszowska.

Przypisanie danej uczelni do obszaru wynika z analizy SWOT przeprowadzonej na potrzeby strategii rozwoju Sieci. Wskazała ona Politechnikę Białostocką jako uczelnię mającą największe doświadczenie w kształceniu, czego potwierdzeniem jest to, iż kształci ona rocznie najwięcej studentów spośród uczelni skupionych w Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA.
Ze względu na skalę projektu oraz ilość zaplanowanych zadań, założono, że lider obszaru odpowiada przede wszystkim za koordynację wszystkich działań w obrębie swojego obszaru, zarządza procesem komunikacji pomiędzy uczelniami w danym obszarze oraz odpowiada za ewaluację realizowanych w danym obszarze inicjatyw.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych działań oraz elastyczne realizowanie projektu w strukturze uczelni przyjęto, iż lidera obszaru reprezentować będzie ten z jego prorektorów, w którego zakresie kompetencji znajduje się dany obszar. Pozwoli to na uniknięcie zbędnej biurokracji, usprawni proces podejmowania decyzji oraz będzie znaczącym wsparciem w procesach komunikacji z otoczeniem społeczno–gospodarczym.

Skip to content