Skip to content

Po sąsiedzku

Międzyuczelniane staże badawcze i wizyty studyjne
Każda z trzech Politechnik, tworzących Politechniczną Sieć VIA CARPATIA, poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym regionu, pełni ważną funkcję integracyjną i kulturotwórczą, a swą pracą dydaktyczną i naukową wnosi trwały wkład w jego cywilizacyjny rozwój.

Politechniki, zgodnie ze swoimi nazwami, identyfikują się ściśle ze swoimi regionami, a ich połączenie będzie miało znaczący wpływ na rozwój tzw. ściany wschodniej, w której inicjowane i realizowane będą prestiżowe i pionierskie badania naukowe, a docelowo komercjalizowane.

Wymierny i znaczący wpływ tego typu działań odczuje społeczeństwo tych regionów. Stanie się ono beneficjentem najnowszych rozwiązań naukowych i ich współtwórcą, poprzez czynne uczestniczenie w ostatnim etapie badań naukowych czyli w procesie ich komercjalizacji.

Niezbędnym dla tego celu staje się stworzenie międzyuczelnianego, wielopoziomowego systemu, który umożliwi uczelniom wymianę swoich zasobów oraz przenikanie potencjałów. Wzajemne korzystanie z dobrodziejstw sąsiadujących ze sobą znamienitych jednostek naukowych, mających zbliżone cele naukowe, podniesie jakość nauki polskiej, a także zgodnie z ideą, że nauka służyć ma społeczeństwu wpłynie na rozwój Polski Wschodniej.

Działanie to będzie realizować powyższe cele poprzez wdrożenie jednolitego systemu międzyuczelnianych staży badawczych, wizyt studyjnych, wykładów wybitnych naukowców, tak aby każda uczelnia, specjalizując się w wąskim obszarze badawczym, mogła wzmacniać ten sam obszar w uczelni sąsiedzkiej.

Dokumenty dotyczące Po sąsiedzku

Wybierz Politechnikę
Wybierz Politechnikę
Ładuję dokumenty

Aktualności dotyczące Po sąsiedzku

Wybierz Politechnikę
Wybierz Politechnikę

Pozostałe zadania ramach obszaru

Nauka

Naukolatek

Nastoletni naukowiec

Dla młodych naukowców

Nauka

Iskra

Budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych

Dla pracowników naukowych
Skip to content