Skip to content

Najważniejszy jest dobry plan. Następnie konsekwentna realizacja i umiejętność dostosowania założeń do realiów.

Zobacz nasze plany na rok 2024 | Zobacz rezultaty naszych działań w roku 2023

Politechniczna Sieć VIA CARPATIA ma na celu pomóc uczestnikom w odkrywaniu ich własnych potencjałów i możliwości, a każdy etap projektu jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników.

Na stronie obszaru kształcenia w Politechnice Lubelskiej znajdziesz informacje o działaniach podejmowanych w ramach tego obszaru. Oto niektóre z tych działań:

  1. Uściślenie współpracy uczelni z regionalnymi szkołami: Celem tego działania jest zacieśnienie współpracy między uczelniami a regionalnymi szkołami ponadpodstawowymi, w szczególności technikami. Współpraca ta jest realizowana w ramach Zintegrowanej Strategii Umiejętności, we współpracy z Kuratorium Oświaty i organami prowadzącymi. (DZIAŁANIE 1 Z technikum na Politechniki)
  2. Kontynuowanie programu dodatkowych zajęć wyrównawczych: W perspektywie trzech kolejnych lat planowane jest kontynuowanie programu dodatkowych zajęć wyrównawczych, które nie są objęte programem studiów. Działanie to ma na celu wsparcie młodzieży zwłaszcza w regionach Polski Wschodniej. (DZIAŁANIE 2 Wyrównać szanse)
  3. Organizacja wizyt studyjnych studentów i dydaktyków: W ramach trzech Politechnik tworzących Politechniczną Sieć ViaCarpatia (Politechnika Białostocka, Politechnika Lubelska i Politechnika Rzeszowska) planowane są wizyty studyjne studentów i dydaktyków. Stałe podnoszenie jakości kształcenia oraz czerpanie doświadczeń z innych uczelni jest kluczowe dla dalszego rozwoju regionalnej społeczności. (DZIAŁANIE 3 Wymieńmy się tym co najlepsze)
  4. Wspieranie działania kół naukowych: Celem tego działania jest wspieranie ruchu kół naukowych poprzez integrację, wymianę doświadczeń i organizację konferencji studenckich. Każdego roku inna uczelnia (w ramach Sieci) będzie organizatorem i gospodarzem konferencji. (DZIAŁANIE 4 Szkoła twórczego działania)

Kształcenie w Politechnice Lubelskiej

Obszar: Kształcenie
Zadanie: Wszystkie działania w obszarze
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content