Skip to content

W okresie od 1 do 30 września 2023 dr inż. Aleksandra Szaja reprezentująca Wydział Inżynierii Środowiska, Katedrę Konwersji Biomasy i Odpadów w Biopaliwa Politechniki Lubelskiej odbyła staż naukowy w Katedrze Wodociągów i Kanalizacji na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, w ramach konkursu „PO SĄSIEDZKU” Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA. Opiekunem naukowym stażu była profesor PB, dr hab. inż. Izabela Bartkowska. W trakcie stażu prowadzono badania wstępnej obróbki odpadów cytrusowych w celu zwiększenia ich podatności na rozkład beztlenowy.

Realizacja stażu pozwoliła na  nawiązanie współpracy naukowej oraz wymiany doświadczeń kadry dwóch ośrodków Polski Wschodniej, czyli Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Białostockiej. Ze względu na zakres prowadzonych badań, czyli energetycznego wykorzystania odpadów przyczyniła się również do wzmocnienia znaczenia naukowego obu jednostek w międzynarodowym środowisku naukowym.

W efekcie stażu powstały następujące publikacje naukowe:

  1. Implementation of solidified carbon dioxide to anaerobic co-digestion of municipal sewage sludge and orange peel waste, Aleksandra Szaja, Izabela Bartkowska (Archives of Environmental Protection100 pkt.)
  2. Effect of microwave and ultrasonic pre-treatments on anaerobic co-digestion of orange wastes and municipal sewage sludge, Aleksandra Szaja, Izabela Bartkowska (zgłoszona do DESALINATION AND WATER TREATMENT 100 pkt.)

Wyniki przeprowadzonych badań zostały również zaprezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej: 4th International Conference Strategies toward Green Deal Implementation Water, Raw Materials & Energy 14 15 December 2023.

Wspólne badania dzięki stażom naukowym.

Obszar: Nauka
Zadanie: Po sąsiedzku
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content