Skip to content

Podczas stażu naukowego, zrealizowanego w ramach konkursu „PO SĄSIEDZKU – międzyuczelniane staże badawcze”, będącego częścią zadania zleconego Ministra Edukacji i Nauki pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”, wykonano m.in. prace badawcze związane z procesami frezowania oraz toczenia stopów magnezu.

Zespół badawczy dwóch uczelni (Politechniki Lubelskiej oraz Rzeszowskiej) pod kierownictwem opiekuna stażu dr hab. inż. Witolda Habrata, opracował m.in. metodykę pomiarów oraz przedstawił wybrane wyniki badań dotyczące: procesu pomiaru temperatury wirów podczas procesu frezowania zgrubnego stopów magnezu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi o różnej geometrii ostrza oraz procesu toczenia wykończeniowego stopu magnezu AZ31B, z analizą różnych wskaźników skrawalności (temperatury w strefie skrawania, składowych całkowitej siły skrawania, drgań, kształtu wiórów, chropowatości powierzchni obrobionej).

Ponadto zorganizowano seminarium naukowe, które odbyło się dnia 20.09.2023 w Katedrze Technik Wytwarzania i Automatyzacji Politechniki Rzeszowskiej. Spotkanie to było okazją do zaprezentowania wyników badań dr inż. I. Zagórskiego (z Katedry Podstaw Inżynierii Produkcji Politechniki Lubelskiej) dotyczących różnych metod oraz sposobów obróbki stopów magnezu. Podczas spotkania przedstawiono prezentację pt. Frezowanie stopów magnezu (metoda frezowanie zgrubne).

Członkowie zespołu badawczego w trakcie spotkania omówili i zaplanowali kolejne działania badawcze, które będą realizowane w kolejnych latach współpracy. Przedstawiono również kolejne aktywności badawcze, planowane do realizacji m.in. w ramach projektów Polskiej Unii Metrologicznej – Polska Metrologia II, Sonata Bis oraz Opus.

Prace badawcze związane z procesami frezowania oraz toczenia stopów magnezu.

Obszar: Nauka
Zadanie: Po sąsiedzku
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content