Skip to content

Kształcenie

Liczne rezultaty w roku 2023.

Z zadowoleniem informujemy, że minął kolejny rok owocnej współpracy!

Jesteśmy dumni z osiągnięć i rezultatów, jakie udało nam się osiągnąć podczas realizacji zadań. Dzięki naszemu zaangażowaniu i wspólnej pracy, osiągnęliśmy wyjątkowe wyniki. Cieszymy się, że możemy kontynuować rozwijanie naszej współpracy i osiągać jeszcze większe sukcesy w przyszłości. Dziękujemy za zaufanie i możliwość wspólnego tworzenia wyjątkowego projektu Politechnicznej Sieci!

Działanie 1
Z technikum na Politechniki

Podsumowanie

Działanie 1.
"Z technikum na Politechniki"

“Z technikum na Politechnikę” to nie tylko podróż na Politechnikę, ale także ścieżka rozwoju osobistego, prowadząca do przygotowania do zawodu inżyniera.

Liczba wykładowców zaangażowanych
 w prowadzenie zajęć to łącznie ok. 70 osób,
w przeważającej większości byli do doktorzy,
nielicznie: magistrowie i profesorowie.
Najaktywniejsi z nich, w ciągu roku, zrealizowali łącznie po 50-70 godzin zajęć. 
Ok. 90% zajęć odbyło się w laboratoriach
i salach znajdujących się na terenie Politechniki Lubelskiej,
ale czasem nasi wykładowcy wyjeżdżali również do zapraszających ich szkół.

Laboratorium Budownictwa
Fotografie "Z technikum na politechniki"

W ramach zadania zostało zgłoszonych 189 tematów.
Przeprowadzono ponad 700 godzin zajęć.

tematów zgłoszonych do realizacji
0
godzin przeprowadzonych zajęć
0

Najpopularniejsze tematy

 • Zmierz się z pomiarami
 • Graficzne wsparcie aktywności inżynierskich i badawczych
 • Skanowanie i druk 3D oraz NX jako podstawowy składnik CIM w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Łącznie z naszej oferty skorzystało wiele szkół średnich

techników
0
liceów
0
zespoły szkół (liceum i technikum)
0

Współpraca ze szkołami średnimi
w województwie lubelskim

Współpraca z różnymi szkołami w regionie miała na celu zapewnienie uczniom równych szans na dostęp do informacji i wsparcia w kontekście kierunków studiów technicznych. Działała jako most łączący szkoły średnie z przyszłym miejscem nauki na Politechnice, umożliwiając uczniom z różnych części województwa skorzystanie z możliwości kształcenia na wyższej uczelni.

Lublin, Chełm, Garwolin, Janów Lubelski, Krasnystaw, Lubartów, Nałęczów, Niemce, Poniatowa, Puławy, Ryki, Świdnik, Tomaszów Lubelski).

Niecałą połowę stanowiły szkoły z Lublina, ale większości były to jednostki rozsiane po całym województwie.

Tematy zajęć dla szkół ponadpodstawowych

Jak powstają części maszyn? Od programu do gotowego produktu

Głównym celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat procesów wytwarzania części maszyn, począwszy od etapu projektowania, opracowania technologii oraz programowania, aż do uzyskania gotowego produktu.

W ramach zajęć przewidziano prezentacje i pokazy praktyczne, które pozwolą uczestnikom zgłębić i zrozumieć kompleksowy proces produkcji części maszyn z wykorzystaniem maszyn CNC. W zajęciach zaplanowano inspirujące prelekcje, w których zostaną przedstawione podstawowe zasady projektowania i programowania wytwarzania części maszyn. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o najnowszych technologiach i innowacjach związanych z produkcją części maszyn z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania. W trakcie zajęć odbędą się również pokazy praktyczne, w ramach których, prezentowane będą etapy produkcji części maszyn, na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC. Będzie to doskonała okazja, aby z bliska przyjrzeć się procesowi wytwarzania kluczowych elementów części maszyn.

“Jak powstają części maszyn? Od programu do gotowego produktu” to zajęcia, które w interesujący i przystępny sposób wprowadzą uczestników w świat produkcji części maszyn. Dzięki uczestnictwu w zajęciach, wszyscy zainteresowani będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i zrozumienie procesu wytwarzania strategicznych elementów części maszyn, które napędzają nowoczesną technologię i przemysł.

Co napędza samochód

Uczestnikom zajęć zostanie przybliżona historia ewolucji układów napędowych pojazdów samochodowych począwszy od napędu parowego, napędu spalinowego aż po napęd elektryczny oraz hybrydowe układy napędowe. Na zajęciach omówione zostaną źródła napędu takie jak: silniki parowe, silniki spalinowe, silniki hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne oraz ich połączenia w hybrydowych układach napędowych. Pokaz zostanie uzupełniony prezentacją pracy silnika spalinowego na hamowni silnikowej.

Skanowanie i druk 3D

W inżynierii produkcji ważnymi krokami planowania nowego wyrobu są etapy modelowania i prototypowania. Inżynierowie konstruktorzy są dziś wspierani nowoczesnymi technikami skanowania i druku 3D tak, żeby ich praca była lepsza, dokładniejsza i szybsza. Na zajęciach uczniowie poznają zasady pracy typowej drukarki 3D oraz ręcznego skanera 3D oraz będą mogli wykonać proste wydruki i skany.

Wprowadzenie do komputerowego wspomagania prac inżynierskich

Prezentacja możliwości wykorzystania komputerowych systemów wspomagających pracę inżyniera .Projektowanie wspomagane komputerowo. Tworzenie dokumentacji technicznej bazującej na stworzonym modelu trójwymiarowym. Nauka wykonywania modeli bryłowych części maszyn i urządzeń oraz złożeń. Wykonywanie rysunków 2D. Podstawy obliczeń wytrzymałościowych wykonanych modeli przestrzennych.

Prezentacja pojazdów na żywo lub wirtualnie

W ramach zajęć zaprezentowane zostaną pojazdy specjalne, w których budowie uczestniczyli członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej. Są to głównie pojazdy terenowe poruszające się na kołach, gąsienicach lub poduszce powietrznej, załogowe i bezzałogowe.

Miniroboty – projektowanie i programowanie.

Kamery termowizyjne w teorii i praktyce

Nauka wykonywania modeli bryłowych części maszyn i urządzeń oraz złożeń. Wykonywanie rysunków 2D.

Projektowanie inżynierskie części maszyn

Podstawy obliczeń wytrzymałościowych wykonanych modeli przestrzennych.

Wstęp do programowania obrabiarek CNC

Kolejne etapy rozwoju przemysłu charakteryzują się coraz większą dynamiką. Przemysł 3.0 zapoczątkowany w latach 70 XX w. nieodłącznie wiąże się z wynalezieniem i rozwojem mikrokontrolerów, które umożliwiły powstanie maszyn NC a następnie CNC. Maszyny te są podstawą i nieodzownym elementem procesu produkcyjnego również na obecnym etapie rozwoju przemysłu określanym jako Przemysł 4.0. Istotna jest więc znajomość programowania tych maszyn, a technolodzy-programiści i operatorzy maszyn CNC są bardzo poszukiwani na rynku pracy. W ramach prezentowanego tematu scharakteryzowane będą, na przykładzie obrabiarek posiadanych przez PL, najpowszechniej stosowane rodzaje sterowań CNC. Przeprowadzone będą również ćwiczenia praktyczne z podstaw programowania z wykorzystaniem sterowania Heidenhain.

NX jako podstawowy składnik CIM w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Olbrzymi i nieustający od początku lat 90 XX w. wzrost możliwości wykorzystania komputerów spowodował coraz szersze stosowanie technik informatycznych do sterowania produkcją we wszystkich fazach procesu produkcyjnego. Na pewnym etapie wdrażania oprogramowania wspomagającego pracę przedsiębiorstwa powstała filozofia nazwana systemem CIM. CIM jest to więc system informatyczny, który służy integracji danych z różnych źródeł. Systemy CAD/CAM, których przykładem jest NX, są obecnie podstawą CIM. W ramach prezentowanego tematu omówione będą możliwości i przykładowe zastosowania systemu NX.

Programowanie sterowników PLC. O co tu chodzi?

W ramach wykładu i prezentacji przedstawione zostaną zagadnienia związane z zastosowaniem sterowników PLC w maszynach i urządzeniach. Wyjaśnione zostaną zasady ich działania oraz sposoby ich programowania.

Rzeczywistość wirtualna. Czyli jak powstają maszyny

W ramach wykładu przedstawione zostaną możliwości projektowania 3D. Omówione będą możliwości wykorzystania modelu wirtualnego do przeprowadzania symulacji i badań konstrukcji w środowisku wirtualnym.

Komputer mózgiem maszyny. Jak to działa?

W trakcie wykładu zaprezentowany zostanie sposób w jaki komputer steruje pracą maszyny. Wyjaśnione zostanie jaką postać mają informacje docierające do niego i z jakich sygnałów korzysta by sterować pracą maszyny. Wyjaśnione zostanie w jaki sposób realizowany jest algorytm sterowania.

Prawo Pascala – praktyczne zastosowanie

W ramach wykładu przedstawione zostaną możliwości praktycznego wykorzystania prawa Pascala. Zaprezentowane zostaną rozwiązania techniczne w których wykorzystywane jest to prawo.

Ergonomia – dlaczego to takie ważne

Podczas wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z potrzebą dostosowywania narzędzi, maszyn, środowiska oraz warunków pracy do anatomicznych i psychofizycznych możliwości człowieka.

Wszędobylskie normy

W ramach wykładu będzie można zapoznać się z obszarami, w których spotykamy normalizację. Poznać zasięg działania norm. Dowiedzieć się dlaczego warto ich używać.

Pomiary i liczby

W ramach wykładu przybliżona zostanie wiedza z zakresu realizacji pomiarów. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące jednostek miar oraz ich wzorców. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z tolerancją i odchyłką wymiaru.

Co potrafi robot przemysłowy?

W ramach wykładu odpowiem na pytanie: Co potrafią roboty przemysłowe? Zaprezentowany zostanie obszar ich wykorzystania oraz ich umiejętności.

Komu służy automatyzacja?

W trakcie wykładu przybliżone zostaną zagadnienia związane z automatyzacją produkcji. Przedstawione zostaną korzyści jakie niesie stosowanie nowoczesnych technologii. Omówione zostaną szanse jakie stoją przed osobami chcącymi wpływać na otaczający nas świat.

Pomysł na sterowanie

W trakcie wykładu połączonego z prezentacją będzie można zapoznać się ze sposobem budowania programu komputerowego służącemu sterowaniu i przetwarzaniu informacji. Dzięki praktycznemu wykorzystanie wiedzy z zakresu matematyki i informatyki w połączeniu z własnym pomysłem zostanie wskazany sposób na zbudowanie układu sterowania.

Połączenia rozłączne w technologii montażu

Uczniowie zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi technologii i organizacji procesów montażu, szczególnie połączeń montażowych rozłącznych. Na zajęciach zostaną omówione praktyczne aspekty wykonywania zadań dotyczących technologii i organizacji procesów montażu wybranych konstrukcji, wykorzystując różnego rodzaju połączenia rozłączne: kształtowe, gwintowe, sworzniowe oraz kołkowe. Przedstawione zostaną zalety i ograniczenia w stosowaniu połączeń rozłącznych w montażu konstrukcji inżynierski. Uczniowie zostaną zapoznani także z istotą pracy w zakresie analizy dokumentacji montażowej oraz techniczno-ruchowej maszyn.

Połączenia nierozłączne w technologii montażu

Uczniowie zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi technologii i organizacji procesów montażu, szczególnie połączeń montażowych nierozłącznych. Na zajęciach zostaną omówione praktyczne aspekty wykonywania zadań dotyczących technologii i organizacji procesów montażu wybranych konstrukcji, wykorzystując różnego rodzaju połączenia nierozłączne: klejowe, nitowe, spawane oraz wciskowe. Przedstawione zostaną zalety i ograniczenia w stosowaniu połączeń nierozłącznych w montażu konstrukcji inżynierski. Uczniowie zostaną zapoznani także z istotą pracy w zakresie analizy dokumentacji montażowej oraz techniczno-ruchowej maszyn.

Zmierz się z pomiarami

Metrologia (czyli nauka o pomiarach) jest nieodłącznym elementem wiedzy każdego inżyniera. W laboratorium pomiarowym pokażemy Wam jak wyglądają pomiary w obszarze budowy maszyn. Odpowiemy na kilka ważnych pytań: Dlaczego pomiary są ważne? Jakie są podstawowe przyrządy pomiarowe stosowane w budowie maszyn? Jakie są trendy rozwojowe w metrologii? Oczywiście będziecie mogli samodzielnie dokonać pomiarów typowych części maszyn, a także zastanowimy się jak interpretować uzyskiwane wyniki.

Obróbka ręczna – sposób wykonania prostych operacji technologicznych

(Wykład dotyczyć będzie wykonania części typu kostka za pomocą obróbki ręcznej. W pierwszej kolejności zaprezentowana zostanie charakterystyka i miejsce obróbki ręcznej w procesie produkcyjnym. Następnie przedstawione zostaną operacje obróbki ręcznej. W dalszej kolejności zostanie przedstawiony i omówiony rysunek przedmiotu obrabianego. Następnie uwaga zostanie skupiona na przybliżeniu operacji i narzędzi potrzebnych do uzyskania omawianego kształtu i wymiarów. Na koniec Uczniowie zostaną zapoznani z budową oraz zasadą pomiaru za pomocą suwmiarki uniwersalnej oraz mikrometru zewnętrznego.)

Bezpieczny załadunek i rozładunek – analiza przestrzennego układu sił i środek ciężkości w pojazdach transportu drogowego

Zastanawiałeś się czy efektywniej jest pchać czy ciągnąć taczkę? A może warto wiedzieć jak nie przesadzić z załadunkiem przyczepki? Analiza środka ciężkości w załadunku w transporcie.

Dynamiczne i statyczne naciski na podłoże podczas podstawowych manewrów w ruchu drogowym

Każdy kibic Formuły 1 dobrze wie czym naciski statyczne i dynamiczne różnią się. Po zajęciach definicja przeciążenia 1, 2 czy 5g nie będą już trudna do zrozumienia. Dowiesz się dlaczego bolidy są niskie, a zakręty wyprofilowane.

Stożek tarcia vs. tłumienie wiskotyczne vs. opory toczenia na przykładzie pojazdów samochodowych

Podstawowe informacje na temat oporów i tarcia, które pojawiają się w samochodach. Metody uwzględnienia tłumienia w zaawansowanych modelach analitycznych. Zajęcia hybrydowe – wykładowo – obliczeniowo – ćwiczeniowe.

Testy zderzeniowe – przybliżone metody energetyczne, zasada zachowania pędu i krętu

Marzysz o pracy dla wielkich koncernów samochodowych przy testach zderzeniowych? Na prostych przykładach zostanie przybliżona idea absorberów energii uderzenia oraz crash testów.

Złożony stan naprężeń na przykładzie pionowych znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej

Czy interesuje Cię co determinuje wymiary słupów znaków drogowych? A może masz teorię o nieprężeniach i chcesz ją skonfrontować? Proponujemy zajęcia z optymalizacji konstrukcji.

Zasada prac przygotowanych w prostych w prostych mechanizmach wspierających budowę dróg

Na zajęciach zostaną przeanalizowane mechanizmy do przenoszenia bloków betonowych. Zbadamy jakie siły i w jakich kierunkach należy przyłożyć. Zajęcia obliczeniowe w celu znalezienia optymalnej metody przenoszenia ciężkich elementów.

Metoda elementów skończonych: (i) analiza wytrzymałości konstrukcji transportu drogowego, (ii) analiza modalna

Do zajęć zostanie zaangażowany program do obliczeń wytrzymałościowych MES. Po omówieniu procedury obliczeń i wyników analizy wytrzymałościowej na przykładzie ramy ciągnika będzie możliwość zbudowania własnego modelu numerycznego wału. Wał ten zostanie poddany analizie wytrzymałościowej i analizie modalnej.

Metoda elementów skończonych: (i) analiza wytrzymałości konstrukcji transportu drogowego, (ii) analiza modalna

Zajęcia obejmują zagadnienia prędkości liniowych, kątowych oraz ruchu złożonego. Wyjaśnimy kiedy i dlaczego pojawia się w układach ruchomych efekt Coriolisa. Przyspieszenia styczne, normalne oraz Coriolisa zostanie wyjaśnione oraz zaprezentowane na przykładach.

Niekorzystne skutki drgań mechanicznym w transporcie publicznym

Zajęcia skupiają się na niepożądanych zjawiskach drgań mechanicznych, w których energia jest przekazywana do układu z zewnątrz. Flater, shimmy, galopping oraz drgania parametryczne to bardzo niebezpieczne zjawiska. Zajęcia pozwolą zrozumieć jak uniknąć tych obszarów pracy układów mechanicznych.

Statyczne i dynamiczne wyważanie koła samochodowego

Zajęcia laboratoryjne, odbywające się na terenie Politechniki Lubelskiej, w trakcie których uczestnicy samodzielnie będą mogli zmierzyć się ze zjawiskiem wyważania statycznego i dynamicznego, które w życiu codziennym spotykamy przy każdej wymianie opon w samochodach.

Znaki drogowe poziome – drgania mechaniczne przenoszone na pojazd od podłoża

W pasie ruchu drogowego namalowane oznakowania poziome pojawiają się w sposób okresowy (linia przerywana) generując harmoniczne wymuszenie podwozia. Objawia się to dyskomfortem podczas jazdy jak również potrafi uratować życie. Zajęcia będą poświęcone analizie drgań pojazdów samochodowych.

Projektowanie i optymalizacja pracy zrobotyzowanej linii produkcyjnej.

W ramach zajęć uczestnicy będą mieli możliwość wirtualnego zbudowania własnej fabryki z wykorzystaniem oprogramowania Tecnomatix Plant Simulation. W ramach fabryki zostanie zamodelowana linia produkcyjna wyposażona w obrabiarki, roboty przemysłowe i autonomiczne wózki transportowe (AGV), realizujące operacje transportu i manipulacji. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość obserwacji pracy linii w środowisku 3D oraz jej optymalizację poprzez realizację eksperymentów symulacyjnych.

Graficzne wsparcie aktywności inżynierskich i badawczych (laboratorium)

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że oderwanie nastolatków od komputera jest niemal niemożlliwe. A może właśnie zamiast “odrywania” warto pozwolić odkryć możliwość produktywnego spędzania przy nim czasu poprzez rozwój nowych umiejętności? Na zajęciach odkryjemy, że grafika komputerowa może stanowić wsparcie dla aktywności inżynierskich i badawczych. Liczymy, że spotkanie stanie się prologiem do nowej pasji uczniów i zainicjuje ich przygodę z grafiką.

Świat okiem kamery termowizyjnej.

Na zajęciach sprawdzimy co i jak widzi kamera termowizyjna (kolorowe skale temperatur). Przedstawimy kilkanaście eksperymentów z wykorzystaniem kamery termowizyjnej m.in. sprawdzimy czy kamera widzi przez ściany, okna, folię oraz sprawdzimy jak nagrzewają i ochładzają się różne przedmioty i ludzkie ciało. Wstępem do eksperymentów będzie prezentacja multimedialna z najpowszechniejszymi mechanizmami ruchu ciepła

Wybrane zagadnienia rekonstrukcji i analizy przyczyn wypadków drogowych

Wirtualne maszyny obróbkowe – nauka symulatora obróbkowego przez zabawę, to tylko gra czy już nauka?

Zajęcia dotyczyć będą symulatora obrabiarek CNC (tokarek i fezarki) z systemem sterowania Siemens Sinumerik. Symulatory te są ważne ze względu iż w każdym zakładzie produkcyjnym występują obrabiarki z różnymi systemami sterowania.
Coraz większego znaczenia w kształceniu akademickim nabierają formy pozwalające na wizualizację obróbki, symulacje zarówno procesu skrawania jak i wirtualnego wytwarzania oraz symulatory wirtualnych maszyn obróbkowych – obrabiarek CNC (tokarek i fezarki). Jednym z przykładów takich obrabiarek są Wirtualne Maszyny Siemens (Wirtual Workshop) pozwalające na zapoznanie się z budową, konfiguracją maszyn, podstawowymi funkcjami sterowania oraz podstawami CNC.
Uczniowie zobaczą na zajęciach dwa symulatory obróbkowe firmy Siemens

Transport drogowy: elektryczny, cyfrowy i połączony

Prezentacja ma na celu pokazanie najważniejszych kierunków rozwoju drogowych środków transportu towarowego jakimi są samochody ciężarowe, naczepy i przyczepy. Poruszone zostaną tematy związane z elektryfikacją transportu ciężkiego, poprawą własności aerodynamicznych i komfortu pracy kierowcy. Nie zabraknie również wzmianki o pojazdach autonomicznych, a także wykorzystaniu cyfrowej transmisji danych w systemach zarządzania flotą, m.in. do monitorowania stylu jazdy kierowcy czy stanu technicznego pojazdu.

Przetwórstwo tworzyw polimerowych

Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie uczniów z podstawami metodami przetwórstwa tworzyw polimerowych, taki jak: wytłaczanie, wtryskiwanie oraz odlewanie rotacyjne. Produkty z tworzyw polimerowych stosowane są obecne niemal w każdej dziedzinie życia codziennego. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy z czego te produkty są wykonane oraz jak się je wytwarza.

Ogniwo paliwowe – specyfika pracy, problemy i nadzieje

Moje zagadnienie dotyczy przetwarzania energii chemicznej wodoru w energię elektryczną. Na zajęciach będzie można zobaczyć jak wytwarzany i przechowywany jest wodór oraz jak uzyskuje się prąd z paliwa wodorowego. Temat związany jest z energią odnawialną, energetyką i motoryzacją. Na zajęciach będziemy się zastanawiać jakie szanse rozwoju mają samochody napędzane wodorem.
Jeżeli będzie lepszy efekt to temat zajęć można zmienić na “”Jak wytworzyć wodór z wody, a z wodoru prąd – problemy i nadzieje””

Nowoczesne systemy hamulcowe w pojazdach samochodowych.

Na wykładzie uczniom zaprezentowana zostanie ogólna budowa układu hamulcowego pojazdu. Przedstawione zostaną elektorniczne systemy bezpieczeństwa sterujące działaniem układu hamulcowego nowoczesnego pojazdu, a także koncepcje rozwoju systemów hamulcowych. Na zajęciach laboratoryjnych dokonamy prezentacji, a także pomiaru skuteczności działania układu hamulcowego samochodu na linii diagnostycznej, a także zaprezentujemy różne sposoby diagnozowania i obsługi układu hamulcowego.

Inżynieria pojazdów samochodowych

Wybrane zagadnienia z zakresu nowoczesnych pojazdów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem: alternatywnych źródeł napędu (LPG/CNG, wodór, napędy elektryczne), badań pojazdów samochodowych, w kontekście wymagań homologacyjnych oraz kontroli okresowych (hamownia podwoziowa, ścieżka diagnostyczna, inne stanowiska i urządzenia pomiarowe), aktualnych tendencji w zakresie inżynierii pojazdów samochodowych, np. struktury lekkie w konstrukcji pojazdów, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, autonomiczność pojazdów.

Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, świat wirtualny w technice

Przedmiotem prezentacji są nowe technologie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną (ang. Virtual Reality), – czyli obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega ona na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego (symulacje komputerowe), jak i zupełnie fikcyjnego. W ramach prezentacji przybliżona zostanie technologia rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality), która łączy świat rzeczywisty z generowanym komputerowo.

Maszynowa obróbka skrawaniem – toczenie, frezowanie, wiercenie

Wykład dotyczyd będzie trzech podstawowych sposobów obróbki skrawaniem: toczenia, frezowania i wiercenia. Zaprezentowane zostaną różnice występujące między tymi operacjami. Dla każdego sposobu obróbki zostanie zaprezentowana i omówiona kinematyka skrawania. Uczniowie zostaną zapoznani z podstawowymi parametrami skrawania oraz narzędziami stosowanymi podczas tych operacji. Zaprezentowana zostanie schematyczna budowa tokarki, frezarki oraz wiertarki.

Inżynieria produkcji w przemyśle

Na zajęciach zostanie pokazane jak przy użyciu programów komputerowych i specjalistycznych narzędzi można wytwarzać skomplikowane elementy, uczniowie będą mieli okazję zobaczyć, jak wytwarzany jest element od podstaw.

Niewiarygodna siłą wody – cięcie z wykorzystaniem technologii waterjet

W trakcie zajęć zostaną pokazane, jak za pomocą strumienia wody i ścierniwa można precyzyjnie wycinać różnego rodzaju kształty z różnych materiałów

Frezowanie i toczenie elementów – dawniej i kiedyś

Podczas zajęć zostanie zaprezentowany proces frezowania oraz toczenia na nowoczesnych obrabiarkach sterowanych numerycznie oraz na obrabiarkach konwencjonalnych. Uczeń będzie mógł samodzielnie spróbować swych sił podczas tych prac.

Świat w zwolnionym tempie – pokaz kamery z wykorzystaniem technologii slow motion

W trakcie zajęć wyjaśniane zostanie czym jest technologia slow motion, zostaną zarejestrowane procesy szybko zmienne a następnie nagrane materiały zostaną zaprezentowane w spowolnionym tempie.

Podstawy budowania relacji z klientami w biznesie.

Konkurencyjny rynek XXI wieku wymaga od przedsiębiorstw stosowania co raz bardziej nowatorskich rozwiązań z zakresu działań marketingowych. Nowoczesne technologie i odkrycia naukowe pozwalają na co raz lepsze zrozumienie klientów i przebiegu procesów decyzyjnych prowadzących do zakupu. Przedsiębiorcy starają się oddziaływać na klientów na różne sposoby. Wszystkie podejmowane działania mają prowadzić do utrzymania dłuższych, zyskownych relacji z klientami. Podczas proponowanych zajęć możliwe będzie zapoznanie się z podstawami budowania relacji z klientami w biznesie. Zostaną ukazane liczne przykłady oraz narzędzia, którymi może posłużyć się nowoczesny przedsiębiorca w tym zakresie.

Komunikacja pozawerbalna, czyli jak opanować nasze ciało?

Zajęcia mają formę mieszaną – prowadzoną w formie warsztatów. Jest to krótka prezentacja multimedialna dotycząca podstawowych komunikatów pozawerbalnych i rodzajów temperamentu. Na jej podstawie uczestnicy wykonują test diagnozujący temperament. Wyniki testu służą do dyskusji na temat doboru komunikatu do określonego temperamentu. Omawiane są studia przypadków dotyczące temperamentu i jego wpływu na sposób komunikacji. W trakcie zajęć realizowane są ćwiczenia praktyczne dotyczące treningu mimiki i gestów oraz intonacji głosu.

Czy choleryk może porozumieć się z flegmatykiem – czyli jak temperament wpływa na komunikację?

“Włączamy niskie ceny”, czyli co to jest marketing?

Marketing – czym właściwie jest i jak należy dzisiaj rozumieć to pojęcie. Potrzeba a pragnienie – jak je identyfikować i zaspokajać? Po co wyznaczać grupę docelową? Jakie miejsce w marketingu zajmuje produkt? Czy osoba, miasto lub idea też mogą być produktem, który oferuje rynek?

Autoprezentacja – jak kreować swój wizerunek

Czym jest autoprezentacja i jakie elementy składają się na niełatwą i złożoną sztukę autoprezentacji. Czym jest wizerunek własny, a czym wizerunek biznesowy i jak go budować? Mowa ciała, strój, kolory, ale także media społecznościowe – jak dobrać i sprawnie połączyć te elementy, by wyglądać odpowiednio do sytuacji i profesjonalnie.

Reklama – dlaczego ulegamy jej wpływowi i jak rozpoznać, czy mówi prawdę.

Reklama, promocja, a może marketing – co to właściwie znaczy? Dlaczego ulegamy wpływowi reklamy? Co sprawia, że ją zapamiętujemy, chociaż nas denerwuje i przeszkadza? O fenomenie reklamy, reklamach ponadczasowych i współczesnej “ślepocie banerowej”

Komunikacja i komunikowanie w biznesie.

Skuteczna komunikacja lidera, czyli o komunikacji interpersonalnej i efektywnym porozumiewaniu się. Jakie są warunki komunikacji werbalnej, jakie są przeszkody w skutecznym komunikowaniu się? Jak odbieramy komunikaty niejęzykowe i jakie znaczenie im się przypisuje? Jak przygotować się do wystąpienia publicznego?

Grafika w marketingu – jak świadomie i skutecznie komunikować za pomocą obrazu.

Współczesny świat stawia na jasność, czytelność i przystępność komunikatów. Obraz odgrywa coraz większą rolę w przekazywaniu informacji, niejednokrotnie całkowicie zastępując tekst, pomaga zrozumieć znaczenie i przyspieszyć czas odbioru treści. Obrazem możemy też zmieniać kontekst symbolu, poszerzać zakres informacji, zwiększać zaangażowanie a nawet zapraszać do udziału wyobraźnię. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się m.in.: jak stworzyć atrakcyjny wizualnie komunikat (post na media społecznościowe, plakat, baner reklamowy, prezentację), gdzie szukać motywów – darmowe źródła (banki zdjęć, ikon, ilustracji, fontów), przydatne linki, gdzie znaleźć darmowe narzędzia do wykonywania grafik, jak się inspirować a nie kopowiać i gdzie szukać inspiracji, prawne aspekty – prawo autorskie w grafice, licencje – rodzaje Na zajęciach uczniowie przekonają się, że: by tworzyć atrakcyjne wizualnie komunikaty nie trzeba być grafikiem, są sprawdzone metody i „utarte ścieżki”, dzięki którym każdy jest w stanie stworzyć atrakcyjny wizualnie projekt, taka umiejętność przydaje się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.  

Kolor w marketingu.

Kolory są nieodłącznym elementem naszego otoczenia, wpływają na nasze emocje, doznania i codzienne wybory. 65% osób przyznaje, że to właśnie kolor jest najważniejszym czynnikiem podczas wyboru produktów codziennego użytku. Jak więc świadomie nim operować tworząc materiały reklamowe i marketingowe? Na zajęciach uczniowie dowiedzą się m.in.: jaka jest różnica między barwą a kolorem, jak barwy wpływają na emocje i jak świadomie operować kolorem w przekazach wizualnych (kontekst kulturowy, codzienne przyzwyczajenia i skojarzenia, psychologia koloru), jak łączyć ze sobą kolory – sprawdzone metody, narzędzia, gotowe palety barw, jaka jest misja koloru w projektowaniu, czyli jak wpływać na odbiorcę w pożądany przez nas sposób za pomocą koloru, o manipulacji kolorem w marketingu, czyli jak firmy „oszukują” nasz mózg, jaka jest symbolika poszczególnych kolorów i jak świadomie z niej korzystać. Na zajęciach uczniowie przekonają się, że: kolor ma moc a świadome nim operowanie przynosi wymierne efekty, kolorem możemy zbudować zaufanie i profesjonalizm ale też możemy narazić się na śmieszność.  

Liczby, dane i statystyki – jak je ciekawie zaprezentować, czyli infografika jako narzędzie wizualizacji danych.

Już dawno udowodniono, że nasze mózgi lepiej odbierają wiedzę w postaci wizualnej. Zamiast sztywnego bloku tekstu, proste, ale interesujące grafiki mogą przekazać znacznie więcej i sprawniej i na dłużej pozostać w naszej pamięci. Dobrze opracowana infografika przyciąga już samą formą graficzną a w połączeniu z ciekawym tematem może osiągać efekt wręcz „wirusowy”. Sukces, jaki odnoszą infografiki, przypisywany jest większej przyswajalności przez mózg ludzki obrazu aniżeli treści. I oczywiście większej atrakcyjności. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się m.in.: czym jest infografika i jaka jest różnica między infografiką a ilustracją, co i jak wizualizować, jakie są cechy dobrej infografiki i jakie są rodzaje infografik, jak za pomocą skrótów, ikon i obrazków wyjaśniać skomplikowane procesy i rozbudowane treści, jak kondensować treść, by nie „przegadać” infografiki, skąd czerpać pomysły na infografiki. Na zajęciach uczniowie przekonają się, że: na co dzień spotykają się z różnymi formami infografik: tworzenie infografik nie jest trudne, infografiki wyjaśniają więcej niż słowa, to doskonały sposób by szybciej i skuteczniej zrozumieć wiedzę i uczynić naukę przyjemną.

Kreatywne CV

5-7 sekund – tyle czasu przeciętnie zajmuje rekruterowi przejrzenie CV zanim podejmie decyzję o zaproszeniu kandydata do kolejnego etapu. Niewiele, gdy informacje o sobie chcemy przekazać wyłącznie w formie treści. A całkiem sporo, gdy kluczowe informacje zaprezentujemy w ciekawy, wizualny sposób. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się m.in.: jak osiągnąć efekt „halo” przy rekrutacji, jakie mogą być ciekawe i kreatywne pomysły na CV, jak dopasować swoje CV do branży i jak dokonywać selekcji informacji o sobie, jak stworzyć wizualne CV, darmowe narzędzia do tworzenia kreatywnych CV i źródła inspiracji, sprawdzone metody do wizualizacji informacji o sobie. Na zajęciach uczniowie przekonają się, że: można przygotować atrakcyjne CV nie mając jeszcze żadnego doświadczenia zawodowego, CV to nie tylko klasyczna forma drukowanej informacji o sobie, ale… można to zrobić bardziej kreatywnie i skutecznie, kreatywność się opłaca – rekruterzy to doceniają!

Gry planszowe jako skuteczne narzędzie marketingowe.

Gry planszowe wykorzystywane są już od czasów starożytnych. Ich zadaniem był nie tylko rozwój intelektualny ale również nauka strategicznego myślenia. W ostatnich czasach przeżywają też prawdziwy renesans. Uczą twórczego myślenia, rozwijają wyobraźnię, zmuszają do współdziałania, uczą planowania pracy. Ze względu na walory edukacyjne i strategiczne gry znalazły zastosowanie także w marketingu. Poprzez zabawę zapoznają z istotą działalności firmy/instytucji, przybliżają jej historię, edukują. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się m.in.: jaki jest marketingowy potencjał gier, jakie firmy i instytucje wykorzystały już gry planszowe i karciane do promocji swoich usług lub produktów, od czego zacząć… czyli jak samodzielnie zaprojektować i wydać grę planszową, skąd czerpać wiedzę na temat mechanik gier i gdzie szukać inspiracji, najpopularniejsze mechaniki gier wykorzystywanych w marketingu. Na zajęciach uczniowie przekonają się, że: stworzenie gry nie jest trudne i może być świetną zabawą, to doskonały pomysł na promocję szkoły a także na prezent dla znajomych. Na zajęciach uczniowie samodzielnie stworzą grę karcianą typu dobble.

Zarządzanie różnorodnością kulturową w organizacji.

Zarządzanie różnorodnością kulturową jest imperatywem kategorycznym współczesnych organizacji, które z powodów wynikłych z globalizacji i procesów demograficznych oraz innych odnotowują wzrost różnorodności wśród pracowników. Różnorodność sama w sobie oznacza bogactwo, a odpowiednie zarządzanie nią może przyczynić się osiągnięcia większej sprawności działań organizacyjnych i zyskania przewagi konkurencyjnej.

Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi.

Podejście nazwane zrównoważonym zarządzaniem zasobami ludzkimi, łączy zarządzanie zasobami ludzkimi z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Prezentacja koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi przeprowadzona zostanie w świetle analizy relacji pomiędzy zrównoważonym rozwojem a zarządzaniem zasobami ludzkimi przy pomocy dwóch modeli charakteryzujących to zarządzanie. Ich wybór i zastosowanie powinny być jednak zdeterminowane celem oraz wielkością samej organizacji

Moja własna firma! Jak przygotować się do założenia działalności?

Jeżeli myślisz o założeniu przedsiębiorstwa, własna firma jest Twoim celem i marzeniem na przyszłość to oferowane warsztaty są właśnie dla Ciebie! Organizowane zajęcia mają na celu przedstawienie uczestnikom szeregu decyzji i analiz, jakie należy podjąć przed założeniem działalności. Zapoznanie z czynnikami wpływającymi na organizacje oraz nabycie umiejętności tworzenia wartości i formułowania celów organizacji to zadania stojące przed organizatorami projektu. Wykorzystane zostaną również metody analiz otoczenia i firmy (analiza SWOT) oraz klientów i ich potrzeb (segmentacja). Uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi działaniami przedsiębiorców w początkowej fazie działalności.

Załóż start-up! Czyli jak przejść od pomysłu biznesowego do jego realizacji?

Jeżeli czujesz w sobie ducha przedsiębiorczości, generujesz nowe pomysły biznesowe, myślisz o nowych produktach bądź usługach, zastanawiasz się nad czym można byłoby zarobić lub identyfikujesz problemy za których rozwiązanie inni skłonni byliby zapłacić… Te warsztaty są dla Ciebie! Uczestnicy zostaną zapoznani z najpopularniejszymi metodykami rozwijania startupów (m.in. Lean Startup, Customer Development, Nawigator Modelu Biznesowego), a następnie przejdą przez proces identyfikacji klientów oraz stworzą szablon modelu biznesowego (Business Model Canvas) i dowiedzą się w jaki sposób można zweryfikować swój model biznesowy w praktyce.

Grafika biznesowa

Zadaniem warsztatów z przedmiotu Grafika biznesowa jest pokazanie, jak ważny z punktu widzenia organizacji jest system identyfikacji wizualnej oraz jak za pomocą programu CorelDraw można wykonać proste elementy, wykorzystywane przez menedżerów w kontaktach biznesowych, w tym: – zaprojektowanie i wykonanie logo (unikalnej formy graficznej, w postaci: stylizowanego napisu, symbolu lub innej forma ekspresji graficznej służącej do identyfikacji marki, organizacji); – przygotowanie wizytówki (druku, który w sensie poligraficznym jest drukiem akcydensowym – zwykle to prostokątny, podręczny kartonik, zapisany treścią zależną od rodzaju wizytówki, np. imię i nazwisko, stanowisko, dane adresowe instytucji itp.); – zaprojektowanie i wykonanie ulotki (druk do celów informacyjnych, przeznaczony do szybkiego rozpowszechniania, o niewielkiej objętości, najczęściej w formie kartki).

Instalacja wentylacyjna – komputerowe projektowanie, przykłady montażu oraz pomiary przepływów powietrza

Mechaniczna wentylacja z rekuperacją jest aktualnie praktycznie nieodzowną instalacją w budynku. Zapewnia odpowiednią jakość powietrza, pozwala na odzyskiwanie znacznej ilości energii zwykle traconej na wentylację, jak również dodatkowo umożliwia kształtowanie klimatu termiczno-wilgotnościowego pomieszczeń. W ramach zajęć scharakteryzowana zostanie instalacja wentylacyjna, mechaniczna, nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. Zademonstrowany zostanie program komputerowy do graficzno-obliczeniowego projektowania instalacji. Podczas krótkich zajęć praktycznych będą wykonywane przykładowe połączenia elementów wentylacyjnych. Uczestnicy zapoznają się od praktycznej strony z metodami pomiarów strumienia powietrza w instalacji wentylacyjnej.


Sprawdźmy czy powietrze jest czyste – zajęcia warsztatowe nt. jakości powietrza

W trakcie warsztatów Uczniowie poznają zagadnienie jakości powietrza w pomieszczeniach i metody wykorzystywane do jej poprawy. W części teoretycznej zostaną omówione grupy zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych i biologicznych występujących w powietrzu oraz techniki oczyszczania powietrza (filtracja, sorpcja, jonizacja, fotokataliza, naświetlanie promieniowaniem UVC, ozonowanie) wspomagające pracę instalacji wentylacyjnej w budynkach. Uczestnicy poznają podstawy projektowania i doboru systemów przenośnych, ściennych i kanałowych. W części praktycznej Uczniowie wykonają obliczenia doboru jednostki oczyszczającej powietrze w pomieszczeniu oraz przeprowadzą pomiary stężenia pyłów zawieszonych (PM), lotnych związków organicznych, aerojonów oraz ocenią mikrobiologiczną jakość powietrza i powierzchni.


Jak zaprojektować mikroinstalację fotowoltaiczną? Wykład+ warsztaty

Co to jest mikroinstalacja fotowoltaiczna? Jak ją poprawnie zaprojektować? Podczas zajęć uczestnicy poznają odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. W trakcie wykładu (45 min) uczniowie zapoznają się z podstawowymi informacjami teoerytycznymi na temat fotowoltaiki oraz projektowania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Następnie przewidziane są praktyczne warsztaty komputerowe (2×45 min), podczas których uczestnicy będą mieli szansę zobaczyć, jak wygląda praca projektanta systemów przetwarzających energię słoneczną w energię elektryczną.


Czy budynki chodzą do lekarza, czyli warsztaty diagnostyki obiektów budowlanych

W ramach warsztatów omówione zostaną zagadnienia dotyczące trwałości budowli oraz ich badań i diagnostyki. W ramach warsztatów zaprezentowany zostanie podstawowy sprzęt badawczy służący diagnostyce obiektów budowlanych oraz sprzęt pomocny podczas wstępnego rozpoznania obiektu (inwentaryzacji). Przedstawione zostaną zarówno techniki tradycyjne, jak i te najbardziej współczesne.  

Badanie wytrzymałości na ściskanie i na rozciąganie materiałów budowlanych – pokazy badań i omówienie wyników

Badanie wytrzymałości na ściskanie i na rozciąganie materiałów budowlanych – pokazy badań i omówienie wyników  

Co maja wspólnego gry komputerowe z projektowaniem dróg? Wirtualna rzeczywistość

W projektowaniu dróg i obiektów inżynierskich mają zastosowanie nowoczesne technologie informatyczne. Część prac związana z modelowaniem 3d i wizualizacją przypomina znane gry komputerowe. W trakcie prezentacji uczestnicy dowiedzą się co moją wspólnego gry z projektami dróg i układów komunikacyjnych. Osoby chętne będą mogły odbyć wirtualny spacer po projekcie skrzyżowania drogowego.  

Kształtowanie geometrii dachu – czy woda może płynąć do góry

Kształtowanie geometrii dachu – czy woda może płynąć do góry  

Badanie wytrzymałości na ściskanie i na rozciąganie materiałów budowlanych – pokazy badań i omówienie wyników

Zainteresowani mają okazję zapoznać się z charakterystyką pracy Laboratorium Budownictwa. Uczniowie i nauczyciele będą mogli zaobserwować praktyczne prezentacje podstawowych badań betonu, badania wytrzymałości na rozciąganie próbek metalowych oraz badania wytrzymałości na ściskanie walcowych próbek betonowych. Podczas prezentacji, zostaną omówione alternatywne nieniszczące metody badań wytrzymałości na ściskanie konstrukcji betonowych oraz zaprezentowana zostanie instrukcja użytkowania danego urządzenia. Uczniowie poznają rodzaje zbrojenia stosowanego w betonie wraz z przykładami praktycznego zastosowania w konstrukcji betonowej.  

Etapy pracy inżyniera budownictwa – od koncepcji do realizacji

Praca inżyniera obejmuję cztery główne etapy: problem-pomysł-projekt-wykonanie. W ramach prezentacji zostaną omówione podstawowe zasady pracy kratownic przestrzennej wraz ze wskazaniem rzeczywistych konstrukcji, które możemy spotkać w życiu codzienny. Przedstawione zostaną możliwości sporządzenie projektu obejmującego analizy statyczne jak również wykonanie szczegółowych rysunków w technologii 3D. W kratownicy wykorzystano elementy wykonane w technologii druku 3D. Uczestnicy będą mogli sprawdzić poprawność przyjętych rozwiązań na rzeczywistym modelu kratownicy przestrzennej wykonanej zgodnie z przyjętymi założeniami.  

Jak odbywa się sesja nagrywania ruchu człowieka?

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie całej sesji akwizycji ruchu z zastosowaniem optycznego systemu motion capture. W trakcie zajęć zostanie omówiona zasada działania systemu akwizycji ruchu oraz przygotowanie uczestników badań. Zaprezentowany zostanie sposób rejestracji nagrania. Omówiony zostanie także sposób przygotowania oraz obróbki danych otrzymanych w trakcie nagrania. Uczestnicy będą mieli możliwość osobistej realizacji nagrań. Dzięki zajęciom uczestnicy poznają nowoczesne narzędzie, które jest stosowane zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle rozrywkowym (produkcja gier, filmów).  

Operacja: Kosmos

W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z wyzwaniami jakie stoją przed działalnością człowieka w kosmosie. Jak należy konstruować urządzenia elektroniczne do celów kosmicznych? Skąd pozyskiwać energię elektryczną w przestrzeni kosmicznej? Na te pytania postaramy się w trakcie zajęć odpowiedzieć. Dodatkowo uczniowie będą mogli spróbować swoich możliwości i zaprogramować proste układy elektroniczne, które mogą znaleźć zastosowanie w przestrzeni kosmicznej.  

Elektromobilność, oraz przetwarzanie i magazynowanie energii

(Wykład/zajęcia) będzie dotyczył magazynowania energii elektrycznej w systemach źródeł energii odnawialnej z wykorzystaniem technologii Li-Ion. Przedstawione zostaną najważniejsze technologie magazynowania oraz metody konwersji energii z wykorzystaniem przekształtników mocy. Uzupełnieniem (wykładu/zajęć) będzie omówienie aspektu współpracy magazynów energii z pojazdami elektrycznymi  

Elektronika samochodowa

Podstawy elektrotechniki i elektroniki, zrozumienie zjawisk fizycznych. Czujniki, elementy wykonawcze i sterowniki jako układy funkcjonalne. Praca sterowników samochodowych połączonych sieciami cyfrowymi. Diagnostyka elektroniki samochodowej z uwzględnieniem systemów samodiagnozy. Perspektywy rozwoju nowoczesnych samochodów.  

Automatyzacja produkcji na przykładzie linii mechatronicznej. Podejście SMSCP a Przemysł 4.0

Przedmiotem lekcji jest przedstawienie zagadnień z zakresu automatyzacji na przykładzie modelu linii mechatronicznej. W trakcie wykładu zostaną omówione zarówno koncepcja Przemysłu 4.0, związanego z szeroko pojętą cyfryzacją nowoczesnych rozwiązań przemysłowych, jak i scharakteryzowany program rozwoju kompetencji i certyfikacji w ramach Siemens Mechatronics Cerification Program (SMSCP). Przeprowadzona będzie prezentacja modelu linii FMS (Flexible Manufacturing System) złożonej z siedmiu modułów (w tym robota zadaniowego). Dodatkowo, może zostać zorganizowany krótki warsztat z podstaw programowania PLC na sześciu trenażerach, dostępnych w laboratorium.  

Zbrojenie w betonie – pokaz i badania

Beton jest materiałem niezwykle twardym, ale również bardzo kruchym. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie, ale niską odpornością na rozciąganie. Z tego względu wykonuje się go najczęściej wraz z odpowiednim zbrojeniem. Prawidłowo wykonane zbrojenie powoduje, że konstrukcja budynku jest bardziej wytrzymała i trwała. Zbrojenie betonu jest jednym z podstawowych etapów prowadzenia prac budowlanych w różnego typu obiektach. Podczas warsztatów, uczestnicy dowiedzą się, jakie są rodzaje zbrojenia w betonie, poznają innowacyjne materiały wykorzystywane do produkcji betonu zbrojonego oraz metody wykrywania zbrojenia w konstrukcji. Na koniec, uczniowie będą mogli spróbować swoich sił w wiązaniu zbrojenia.  

Beton zbrojony – wykonanie mieszanki oraz badania wytrzymałościowe

Beton jest materiałem niezwykle twardym, ale również bardzo kruchym. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie, ale niską odpornością na rozciąganie. Z tego względu wykonuje się go najczęściej wraz z odpowiednim zbrojeniem. Prawidłowo wykonane zbrojenie powoduje, że konstrukcja budynku jest bardziej wytrzymała i trwała. Zbrojenie betonu jest jednym z podstawowych etapów prowadzenia prac budowlanych w różnego typu obiektach. Podczas warsztatów, uczestnicy dowiedzą się, jakie są rodzaje zbrojenia w betonie, poznają innowacyjne materiały wykorzystywane do produkcji betonu zbrojonego oraz metody wykrywania zbrojenia w konstrukcji. Na podstawie pokazu praktycznego omówiony zostanie wpływ na nośność i charakter zniszczenia. Dla uczestników przygotowano warsztaty praktyczne w laboratorium technologii betonu, podczas których będą mogli uczestniczyć w procesie produkcji betonu, rozformowania oraz badaniach wytrzymałościowych.

Czy warto być inżynierem, czyli podróżowanie w czasie

W ramach prezentacji zostaną przedstawione możliwości fizyczne podróżowania w czasie, zarówno w przeszłość, jak i w
przyszłość. Omówione zostaną paradoksy i teorie fizyczne związane z poruszaniem się w czasoprzestrzeni. Kluczowym
elementem będzie określenie barier technicznych, które, dzięki inżynierom, mogą przełamać dzisiejsze ograniczenia
przemieszczania się w czasie.

 

Jak odbywa się sesja nagrywania ruchu człowieka?

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie całej sesji akwizycji ruchu z zastosowaniem optycznego systemu motion capture. W
trakcie zajęć zostanie omówiona zasada działania systemu akwizycji ruchu oraz przygotowanie uczestników badań.
Zaprezentowany zostanie sposób rejestracji nagrania. Omówiony zostanie także sposób przygotowania oraz obróbki
danych otrzymanych w trakcie nagrania. Uczestnicy będą mieli możliwość osobistej realizacji nagrań. Dzięki zajęciom
uczestnicy poznają nowoczesne narzędzie, które jest stosowane zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle
rozrywkowym (produkcja gier, filmów).

 

Do czego służy eyetracker?

Badania eyetrackingowe polegają na pomiarze, rejestracji i analizie ruchów oczu oraz położenia wzroku. Realizowane są
za pomocą eyetrackerów, które umożliwiają precyzyjne określenie gdzie, jak długo oraz w jakiej kolejności kierowany
jest wzrok osoby badanej. Pokaz będzie okazją do poznania praktycznych zastosowań eyetrackingu oraz zasady działania
mobilnego i stacjonarnego eyetrackera. Ochotnicy będą mogli wziąć udział w krótkim eksperymencie wykorzystującym
technikę śledzenia wzroku.

 

Wykorzystanie i programowanie robota przemysłowego Kuka

 

Modelowanie obiektów 3D

 

Przygotowanie modeli 3D do druku i druk 3D

 

Obróbka grafiki rastrowej na wybranych przykładach

 

Elektrotechnologie- przyszłość zaczyna się dziś -cykl wykładów (wstęp do nadprzewodnictwa; Ewolucja automatyki
budynkowej – od instalacji tradycyjnej do domu inteligentnego; Czujniki impedancyjne od pomysłu do urządzenia,
Technologie plazmowe)

W czasie zajęć uczniowie zostaną wprowadzeni w świat nadprzewodnictwa i technologii plazmowych oraz w obszary ich
zastosowań. Kolejnym tematem będzie eksploracja możliwości jakie oferują nam innowacyjne rozwiązania w zakresie
automatyki w życiu codziennym. Atrakcją będą również pokazy w laboratorium plazmowym m.in. z użyciem reaktorów
plazmy nietermicznej oraz zajęcia w laboratoriach automatyki budynkowej.

 

Fizyczne podstawy przepływu prądu elektrycznego

W ramach zajęć laboratoryjnych uczniowie w grupach dwuosobowych będą wykonywać proste doświadczenia związane z
przepływem prądu elektrycznego. Do dyspozycji będą zestawy laboratoryjne składające się z płytek stykowych,
mierników, zasilaczy oraz różnorodnych elementów elektronicznych. Spotkanie to będzie okazją do utrwalenia
podstawowej wiedzy z zakresu fizyki prądu elektrycznego a także wyćwiczenia umiejętności łączenia obwodów
elektrycznych i wykonywania pomiarów przy pomocy multimetrów i oscyloskopów. Podczas pracy uczniowie będą
wykorzystywać elementy takie jak: rezystory, potencjometry, kondensatory, cewki, diody, tranzystory. Szczegółowego
instruktażu podczas zajęć udzielać będą pracownicy Zakładu Elektroniki i Fizyki Technicznej Politechniki Lubelskiej.

 

Czy istnieją pierwiastki z liczb ujemnych?

Na wykładzie udzielona zostanie odpowiedź na pytanie zadane w temacie wykładu. Ponadto słuchacze dowiedzą się czy
istnieje zbiór liczbowy większy niż zbiór liczb rzeczywistych? Przedstawione zostaną fakty i ciekawostki dotyczące
liczb zespolonych oraz przykłady ich zastosowania.

 

Przyszłe inżynierki, przyszli inżynierowie, matematyka nie będzie dla Was przeszkodą – my umiemy nauczyć
bezproblemowo

Dyskusja z uczniami o roli matematyki w zrozumieniu przedmiotów inżynierskich, o możliwościach wykorzystania wiedzy
matematycznej w pracy zawodowej i nie tylko.
Pokazanie realnego przykładu zastosowania matematyki w biznesie np. do podejmowania decyzji przy konstruowaniu
biznes planu. Wspólne analizowanie zadania, problemu zgłoszonego przez uczniów.

 

O sztuce ukrywania tajemnic, czyli matematyka na usługach bezpieczeństwa informacji

Pragnienie bezpieczeństwa tli się w ludzkich umysłach od niepamiętnych czasów. W szczególności wagę sprawnego i
bezpiecznego systemu przekazywania informacji doceniono już w starożytności. Umiejętność ukrywania tajemnic
zmieniała niejednokrotnie bieg dziejów – decydowała o przebiegu wojen i losach imperiów, ale też wpływała na życie
pojedynczych ludzi. Współczesna era cyfrowa jeszcze ten wpływ zwiększa i ukazuje kluczową rolę jaką pełni ochrona
informacji. Przedstawię krótką historię różnych metod szyfrowania – od tych stosowanych przez starożytnych Greków i
Egipcjan, po współczesne narzędzia opierające się na ideach matematycznych. Pokażę, z jakiego powodu hitlerowskie
Niemcy przegrały wojnę, dlaczego nasze pieniądze na kontach internetowych są bezpieczne i jaki ma to wszystko ma
związek z liczbami pierwszymi.

 

Promieniowanie jądrowej jest wśród nas

Zajęcia będą polegały na wysłuchaniu 45 min. wykładu wprowadzającego dla całej grupy uczniów (ok. 30 os.). Na
wykładzie zostaną omówione rodzaje promieniowania jonizującego, ich powstawanie, właściwości i zastosowania.
Następnie uczniowie będą przez 2 x 45 min. wykonywać pomiary w laboratorium, zobaczą jak wyglądają źródła
promieniotwórcze i detektory promieniowania. Zajęcia pozwolą zdobyć wiedzę o promieniowaniu jądrowym i zasadach
ochrony radiologicznej. Temat zajęć jest ważny w kontekście planu budowy w Polsce elektrowni jądrowej. W zajęciach
laboratoryjnych może uczestniczyć grupa max. 15 osobowa. Druga część klasy może w tym samym czasie realizować
zajęcia laboratoryjne z fizyki prowadzone przez dr Tomasza Pikulę.

 

O prostych i użytecznych sposobach rozwiązywania zadań z kombinatoryki

Z kombinatoryką uczniowie zapoznają się już w klasie 7 szkoły podstawowej. Poznawane metody kombinatoryczne stosują oni głównie do rozwiązywania zadań z rachunku prawdopodobieństwa. Jednakże modele i metody kombinatoryczne stosuje wszędzie tam, gdzie chcemy określić liczbę interesujących nas obiektów. Celem przeprowadzonej lekcji jest uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy uczniów. Omówione zostaną podstawowe techniki zliczania, takie jak reguła mnożenia, reguła dodawania i reguła dopełnienia. Na przykładzie rozmieszczenia kul w pudełkach zostaną pokazane najważniejsze aspekty związane z takimi pojęciami jak wariacje i kombinacje. W ramach spotkania przewidziane są warsztaty, na których uczestnicy zostaną postawieni przed różnymi problemami zliczania.

 

Intuicja kontra prawdopodobieństwo

Lekcje dotyczą elementów rachunku prawdopodobieństwa. Największy nacisk położony zostanie na praktyczne zastosowanie wzoru Bayesa. Uczniowie na przykładach zobaczą różnice pomiędzy rzetelnym wnioskowaniem a rozwiązaniem problemu na podstawie intuicyjnego rozumienia zagadnienia.

 

Podstawy algorytmów – wybrane algorytmy sortowania i algorytmy grafowe

Uczniowie zapoznani zostaną z pojęciem algorytmu. Samodzielnie będą próbować ułożyć schemat postępowania dla zadanego problemu. Przedstawione zostaną podstawowe algorytmy sortowania i algorytmy grafowe. Lekcje mają na celu rozwinięcie u uczniów myślenia algorytmicznego, nabycie dbałości o szczegóły i przewidywania wyników postępowania.

 

Wybrane zagadnienia z teorii grafów z zastosowaniami

Grafy są doskonałym narzędziem do modelowania różnego typu sytuacji rzeczywistych, od schematu komunikacji miejskiej, poprzez cząsteczki związków chemicznych do interakcji międzyludzkich. Na zajęciach przedstawione zostaną wybrane problemy, do rozwiązania których można wykorzystać narzędzia teorii grafów. Oprócz wysłuchania wykładu uczniowie będą mieli okazję samodzielnego prześledzenia omawianych algorytmów. Do zrozumienia tematu wystarczy podstawowa wiedza matematyczna.

 

Kongruencje i działania modulo w praktyce

Uczniowie zostaną zaznajomieni z najważniejszymi pojęciami z zakresu arytmetyki modularnej oraz z najważniejszymi metodami rozwiązywania zadań przy pomocy kongruencji. W trakcie części wykładowej uczniowie przypomną sobie definicję dzielenia z resztą i dzielenia bez reszty w zbiorze liczb całkowitych oraz twierdzenie o rozkładzie liczby całkowitej. Uczniowie poznają definicję przystawania liczb modulo m, własności kongruencji oraz przykłady zastosowania arytmetyki modularnej w życiu codziennym. W części warsztatowej uczniowie będą wykorzystywać własności kongruencji do rozwiązywania typowych i nietypowych zadań, w tym również zadań typu maturalnego. Zajęcia mają na celu wykształcenie w uczniach zainteresowania matematyką poprzez zaprezentowanie zagadnień matematycznych, które można rozwiązać często szybciej i łatwiej przy zastosowaniu kongruencji niż przy użyciu metod, które uczniowie poznają w szkole.Skąd się wzięły liczby zespolone i co o nich warto wiedzieć?

Uczniowie poznają historię rozwoju teorii liczb zespolonych. Zostaną zaznajomieni z podstawowymi sposobami reprezentacji oraz własnościami liczb zespolonych, a także wybranymi twierdzeniami oraz zastosowaniami liczb zespolonych. W części warsztatowej uczniowie będą wykorzystywać poznane sposoby zapisu liczb zespolonych oraz ich własności do rozwiązywania zadań różnego typu. Zajęcia mają na celu rozbudzenie w uczniach zainteresowania matematyką poprzez zaprezentowanie zagadnień nowych, trochę nieoczywistych, które mają różne interesujące zastosowania.

 

Kryptografia – podróż w głąb świata szyfrów

Zajęcia kierowane są skierowane do uczniów zainteresowanych zastosowaniami matematyki oraz informatyki. Podczas zajęć zaznajomią się oni z pojęciami związanymi z kryptografią oraz tym, jak zmieniały się metody szyfrowania na przestrzeni wieków. Zostaną im zaprezentowane rodzaje systemów kryptograficznych oraz przykłady ich zastosowań w praktyce. Uczniowie będą mogli zmierzyć się z zadaniami, które pozwolą im zobaczyć jak szyfrowanie i deszyfrowane są wiadomości.

 

Zastosowanie grafów w praktyce

Pierwsza część zajęć będzie stanowiła teoretyczne wprowadzenie do teorii grafów. Zostaną przedstawione podstawowe pojęcia oraz zastosowanie grafów w praktyce. Następnie zostaną zaprezentowane podstawowe klasy grafów. W drugiej cześć uczniowie samodzielnie będą rozwiązywali zadania formułując problemy w języku teorii grafów.

 

Zastosowanie modeli kolejkowych w życiu codziennym

Teoria obsługi masowej to dziedzina dotycząca różnego rodzaju kolejek – czy to w sklepie, czy na poczcie. Zajęcia są skierowane do uczniów zainteresowanych szerokimi zastosowaniami matematyki. Podczas zajęć przedstawione zostaną najważniejsze pojęcia teorii kolejek oraz wybrane modele kolejkowe. Ponadto, uczniowie będą mogli sami policzyć charakterystyki przykładowych systemów kolejkowych.

 

Grupowanie danych i szeregi rozdzielcze

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów ze statystyczną analizą danych. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną różne sposoby grupowania danych oraz pojęcie szeregu rozdzielczego, a także jego praktyczne zastosowania w życiu codziennym. Pierwszą część zajęć stanowić będzie wykład w formie prezentacji multimedialnej. Następnie podczas pracy zespołowej poznane techniki zostaną przećwiczone w formie zadań rachunkowych.

 

Metryki, czyli o funkcjach określających odległość

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z różnymi sposobami definiowania odległości w matematyce oraz tym, jakie są tego konsekwencje, ze szczególnym uwzględnieniem postaci kul w danych metrykach. Pierwszą część zajęć będzie stanowił wykład w formie prezentacji multimedialnej wraz z przykładami. W drugiej części uczniowie w ramach pracy zespołowej będą mieli możliwość wykorzystać przyswojoną wiedzę w praktyce w formie zadań.

 

Obliczenia przybliżone w analizie i rachunku prawdopodobieństwa

W zastosowaniach matematyki często okazuje się, że dokładne, analityczne rozwiązania wielu zagadnień są niewygodne lub wręcz niemożliwe do uzyskania. Może to mieć miejsce nawet w przypadku pozornie prostych równań algebraicznych. Z pomocą przychodzą wtedy metody przybliżone, które dostarczają matematycznie niedoskonałych odpowiedzi, jednak odpowiedzi te mogą być wystarczających w praktyce. Na zajęciach pokazane zostaną przybliżone metody rozwiązywania równań oraz przybliżonego obliczania prawdopodobieństw.

 

Zastosowanie liczb zespolonych do rozwiązywania równań stopnia trzeciego o współczynnikach rzeczywistych

Równania służą do opisywania i rozwiązywania wielu problemów. Wzory Cardano umożliwiają znalezienie pierwiastka równania stopnia trzeciego. W niektórych przypadkach, uzyskanie rzeczywistego pierwiastka wymaga operacji pierwiastkowania liczb zespolonych. Podamy podstawowe informacje dotyczące liczb zespolonych. Wyjaśnimy różnicę pomiędzy pojęciem pierwiastka kwadratowego w dziedzinie rzeczywistej, a pojęciem pierwiastka kwadratowego w dziedzinie zespolonej.

 

Wybrane konstrukcje geometryczne

 

Odpady w obiegu, czyli czym jest GOZ?

W ramach prowadzonych warsztatów uczestnicy dowiedzą się w przystępny sposób czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym. Na przykładzie odpadów w postaci opakowań z tworzyw sztucznych zostanie im przekazana wiedza na temat hierarchii postępowania z odpadami, od ekoprojektowania, przez ponowne użycie, recykling, odzysk, aż po ich unieszkodliwianie. Dowiedzą się, dlaczego składowanie odpadów na wysypiskach jest niekorzystne dla środowiska i dlaczego powinniśmy segregować odpady. Celem jest uświadomienie społeczeństwu tego, iż właściwie segregowane odpady mogą stanowić cenny surowiec.

 

Ręczny druk 3D – poznaj działanie długopisów 3D

Na warsztatach uczniowie poznają technikę ręcznego druku 3D. Dowiedzą się jakie materiały stosuje się w druku 3D, a także poznają niektóre tajniki modelowania 3D.

 

Pierwsza pomoc – jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych

W ramach warsztatów uczestnicy poznają zasady przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach kryzysowych. Szczególny nacisk kładziony jest na aspekt Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej oraz pozycji bezpiecznej ustalonej.

 

BIM

Szkolenie z technologii BIM (ang. Building Information Modeling) dotyczy modelowania informacji o budynkach, w tym innowacyjnego podejścia do projektowania obiektów i systemów infrastruktury. Praca w technologii BIM oparta jest na sparametryzowanych modelach 3D, które w tej formie graficznej reprezentują obszerne bazy danych. Informacje zaimplementowane w modelach umożliwiają m.in. tworzenie harmonogramów, kosztorysów czy budowanie systemów do zarządzania obiektami, stąd BIM definiuje się jako technologię 7D. Wdrożenie tych rozwiązań znacznie skraca czas realizacji budowy, zmniejsza koszty inwestycji oraz pozwala wyeliminować kolizje. Standard ten jest powszechnie stosowany w krajach wysokorozwiniętych (w Wielkiej Brytanii obligatoryjny dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych od 2014r.). Badania wskazują, że w Polsce branża cierpi na niedostatek specjalistów pracujących w standardzie BIM: inżynierów budownictwa, architektów, konstruktorów, instalatorów, ekektrotechników itd. Udział w zajęciach może zachęcić uczniów do rozwoju pasji i zachęci do pracy z innowacyjnymi rozwiązaniami, które w najbliższej przyszłości zrewolucjonizują systemowe podejście do projektowania.

 

Zastosowania informatyki w technice

 

Wspólne podsumowanie roku 2023

Spotkanie z przedstawicielami szkół

Podsumowaniem roku było okolicznościowe spotkanie 13 grudnia z przedstawicielami szkół,
których uczniowie korzystali z zajęć prowadzonych przez naszych wykładowców,
podczas którego reprezentantom szkół wręczono dyplomu potwierdzające udział w projekcie.

13 grudnia 2023 r.

Działanie 2
Wyrównać szanse

Podsumowanie

Zadanie 2.
"Wyrównać szanse"

Program ten został zaprojektowany z myślą o wspieraniu studentów w nauce, zwłaszcza tych, którzy mogą napotykać trudności w osiąganiu oczekiwanych wyników.

Zajęcia wyrównawcze

ROK AKADEMICKI
2022/2023

zrealizowana liczba godzin zajęć
0
liczba studentów uczestniczących w zajęciach
0

ROK AKADEMICKI
2023/2024

liczba godzin zaplanowana do realizacji
w semestrze zimowym​
0
liczba studentów uczestniczących w zajęciach
w semestrze zimowym​
0

Wsparcie dla studentów

w 2022/2023

kierunki studiów objętych wsparciem
0

Liczba grup
zajęć wyrównawczych

semestr zimowy
0
semestr letni
0

Liczba przedmiotów

semestr zimowy
0

Fizyka
    Geometria i podstawy rzutowania prostokątnego
    Grafika
    Matematyka
    Podstawy chemii
    Podstawy geometrii i rysunku technicznego
    Podstawy matematyki
    Wprowadzenie do obliczeń inżynierskich
    Wybrane zagadnienia matematyczne
    Wybrane zagadnienia z fizyki i techniki

semestr letni
0

Matematyka
    Matematyka dla inżyniera budownictwa II
    Wybrane zagadnienia matematyczne II
    Podstawy chemii
    Wprowadzenie do algorytmiki
    Fizyka

Liczba prowadzących

semestr zimowy
0
semestr letni
0

Do wszystkich tych zajęć zostały przygotowane materiały dydaktyczne udostępniane studentom.

Wsparcie dla studentów

w 2023/2024

kierunki studiów objętych wsparciem
0

Liczba grup
zajęć wyrównawczych

semestr zimowy
0

Liczba przedmiotów

semestr zimowy
0

Fizyka
Geometria i podstawy rzutowania prostokątnego
Grafika inżynierska
Matematyka
Podstawy Fizyki
Podstawy geometrii
Podstawy geometrii i rysunku technicznego
Wybrane zagadnienia matematyczne
Wybrane zagadnienia z techniki

Liczba prowadzących

semestr zimowy
0

Do wszystkich tych zajęć zostały przygotowane materiały dydaktyczne udostępniane studentom.

Działanie 3
Wymieńmy się tym co najlepsze

Podsumowanie

Działanie 3.
"Wymieńmy się
tym co najlepsze"

Organizacja wizyt studyjnych studentów i nauczycieli w ramach trzech Politechnik

Szkolenia przeprowadzone
w Politechnice Lubelskiej
oraz szkolenia wyjazdowe

Nazwa szkolenia

Stres w pracy dydaktycznej
i radzenie sobie z nim

  
TerminEdycja I 27.03.2023 r.
Edycja II 31.03.2023 r.
Prowadzącydr Ryszard Klamut
Miejsce szkoleniaPolitechnika Lubelska
Uczelnia Politechnika Rzeszowska
liczba uczestnikówEdycja I – 46
Edycja II – 53

Nazwa szkolenia

Psychologiczne aspekty komunikacji
- trening komunikacji

  
TerminEdycja I – 18.05.2023 r.
Edycja II – 06.06.2023 r.
Prowadzącydr Justyna Stecko
Miejsce szkoleniaPolitechnika Lubelska
UczelniaPolitechnika Rzeszowska
liczba uczestnikówEdycja I – 43
Edycja II – 32

Nazwa szkolenia

Budowanie relacji
i praca w zespole

  
Termin26.10.2023 r.
Prowadzącydr Joanna Szydło
Miejsce szkoleniaPolitechnika Lubelska
UczelniaPolitechnika Białostocka
liczba uczestników49

Nazwa szkolenia

Inteligencja.
Czy można się jej nauczyć?

  
Termin27.11.2023 r.
Prowadzącydr Mirosława Czarniawska
Miejsce szkoleniaPolitechnika Lubelska
UczelniaPolitechnika Białostocka
liczba uczestników46

Nazwa szkolenia

Social media - jako skuteczne narzędzie komunikacji (marketingowej)

Termin20-21.04.2023 r.
Miejsce szkoleniaBezmiechowa
UczelniaPolitechnika Rzeszowska
liczba uczestników12

Nazwa szkolenia

Wybrane zagadnienia procesu kształcenia
i jego jakości

  
Termin27.10.-22.11.2023 r.
Prowadzącydr Anna Arent
Miejsce szkoleniaPolitechnika Lubelska
UczelniaPolitechnika Lubelska
liczba uczestników390

Nazwy szkoleń

Jak kontrolować stres. Warsztaty z emisji głosu. Ergonomia pracy przy komputerze i tablicy. Siła oddechu.

Termin18-20.09.2023 r.
Miejsce szkoleniaSupraśl
UczelniaPolitechnika Białostocka
liczba uczestników10

Działanie 4
Szkoła twórczego działania

Podsumowanie

Działanie 4.
"Szkoła twórczego działania"

Politechnika Lubelska w ramach “Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” podjęła inicjatywę mającą na celu zacieśnienie współpracy z regionalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym. W ramach działania 4 „Szkoła twórczego działania”, uczelnia zorganizowała serię spotkań w trakcie których konsultowano m.in. programy kształcenia z kluczowymi interesariuszami.

W sumie odbyło się 6 spotkań, z których każde skupiało się na obszarze kształcenia i współpracy. Każde spotkanie miało miejsce na innym wydziale Politechniki Lubelskiej, co pozwoliło na szerokie i różnorodne podejście do kwestii kształcenia i rozwoju. Z każdego spotkania został sporządzony protokół, który służyć będzie jako baza dla dalszych działań i zmian w programach nauczania.

Wzmocnienie Współpracy Regionalnej

W spotkaniach wzięło udział łącznie 124 pracowników Politechniki Lubelskiej, co świadczy o silnym zaangażowaniu uczelni w proces dialogu z otoczeniem. Do udziału w spotkaniach zaproszono w sumie przedstawicieli aż 35 interesariuszy, w tym prezesów, dyrektorów, praktyków oraz przedstawicieli renomowanych firm i instytucji. Wśród zaproszonych znaleźli się przedstawiciele między innymi:
 • Izby Architektów RP,
 • DataArt’s R&D,
 • eLeader Sp. z o.o.,
 • Comarch S.A.,
 • Infinite IT Solutions,
 • Asseco Business Solutions S.A.,
 • Britenet Sp. z o.o.,
 • Sii Sp. z o.o.,
 • WebChili Sp. z o.o.,
 • MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie,
 • Proper Sp z .o.o.,
 • WAWATECH,
 • Solsystem Sp.z o.o.,
 • Grupa Sipma S.A.,
 • R&D Centre Inventor,
 • Urząd Statystyczny w Lublinie,
 • Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. w Lublinie,
 • Laboratorium Badań Niszczących Leonardo Helicopters,
 • Tabla Sp. z o.o.
Spotkania te otworzyły nowe możliwości dla Politechniki Lubelskiej, jej studentów oraz regionalnych przedsiębiorstw i instytucji. Zainicjowana współpraca ma na celu nie tylko doskonalenie kształcenia, ale również budowanie silnych, trwałych związków między nauką a praktyką gospodarczą. Działanie 4 „Szkoła twórczego działania” stanowi znaczący krok w kierunku integracji środowiska akademickiego z dynamicznie zmieniającym się światem biznesu.

Spotkania władz Wydziału Budownictwa i Architektury z interesariuszami zewnętrznymi

Spotkania władz Wydziału Elektrotechniki i Informatyki z interesariuszami zewnętrznymi

Spotkania władz Wydziału Podstaw Techniki (aktualnie WMiIT) z interesariuszami zewnętrznymi

Łącząc teorię z praktyką

W 2023 roku w ramach działania 4 w zakresie włączania pracodawców – praktyków w proces dydaktyczny, zrealizowano 119 zajęć w różnym wymiarze godzinowym, tj. 718 godzin zajęć o charakterze praktycznym objętych programem studiów dla studentów, zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej.
Studenci Politechniki Lubelskiej odbyli również 3 wizyty studyjne,
m.in. studenci III roku kierunku budownictwo odwiedzili firmę
Orlen S.A. w Płocku.
Z każdych zrealizowanych zajęć zostały przygotowane sprawozdania.
Zaproszonych było 107 praktyków, zarówno z firm województwa lubelskiego jak i spoza.

zajęć w różnym wymiarze godzinowym
0
godzin lekcyjnych
0
praktyków
0

Konferencje Kół Naukowych

W ramach zadania “Szkoła Twórczego Działania” zorganizowano serię Konferencji Kół Naukowych, stanowiących istotny element programu edukacyjnego. Konferencje te miały na celu stworzenie platformy dla studentów, którzy zaangażowani byli w różnorodne Koła Naukowe, umożliwiając im prezentację swoich osiągnięć, doświadczeń oraz wyników badań.

Podczas tych wydarzeń uczestnicy mieli okazję dzielić się swoją pasją i zainteresowaniami naukowymi, a także prezentować efekty swojej pracy w ramach Kół Naukowych. Konferencje nie tylko umożliwiały wymianę wiedzy między studentami, ale także tworzyły atmosferę sprzyjającą debacie naukowej, wspierając rozwój kompetencji przemówień publicznych oraz umiejętności prezentacyjnych.

Prezentacje na Konferencjach Kół Naukowych obejmowały różnorodne dziedziny wiedzy, co podkreślało interdyscyplinarność programu “Szkoła Twórczego Działania”. Uczniowie mieli szansę nie tylko podzielić się swoimi pasjami naukowymi, ale również zdobyć nowe spojrzenia i inspiracje od innych uczestników.

Organizacja Konferencji Kół Naukowych w ramach tego zadania nie tylko promowała aktywność naukową uczniów, ale także budowała atmosferę wsparcia i uznania dla ich wysiłków badawczych. To wydarzenie stanowiło istotny element kształcenia twórczego oraz sprzyjało rozwijaniu umiejętności badawczych i analitycznych uczestników. Całość programu wpisywała się w ideę stymulowania zainteresowań naukowych i rozwijania umiejętności badawczych młodych adeptów nauki.

Konferencja organizowana przez Politechnikę Lubelską

Podsumowanie Konferencji

Pierwsza Konferencja Kół Naukowych

Pierwszy dzień Pierwszej Konferencji Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego zakończył się sukcesem, zgromadzając uczestników z różnych dziedzin nauki i technologii. Dzień rozpoczął
Czytaj więcej

Podsumowanie Drugiej Konferencji Kół Naukowych w Ramach “Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”, która odbyła się 31 maja – 2 czerwca 2023 roku w Politechnice Rzeszowskiej

Zakończyła się wyjątkowa konferencja na Politechnice Rzeszowskiej, która zgromadziła studentów i opiekunów z 15 Kół Naukowych. Wydarzenie to stanowiło niesamowitą okazję dla wymiany doświadczeń oraz wiedzy w trakcie prezentacji działalności
Czytaj więcej

5 Kół Naukowych z Politechniki Lubelskiej wzięło udział w Trzeciej Konferencji Kół Naukowych w ramach “Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”

W dniach 15-17 listopada 2023 roku Politechnika Białostocka zorganizowała Trzecią Konferencję Kół Naukowyc. Wydarzenie to zgromadziło 15 Kół Naukowych po 5 z każdej uczelni biorącej udział w projekcie, tworząc tym
Czytaj więcej

Studenckie Koło Naukowe Technologii Budownictwa „Aedificatio”

Odtwórz wideo

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Produkcją

Odtwórz wideo

Dziękujemy za kolejny rok współpracy.

Skip to content