Skip to content

Wschodzący Innowatorzy - woj. podlaskie

Konkurs w ramach Politechnicznej Sieć VIA CARAPTIA to oferta dla uczniów i szkół ponadpodstawowych.
Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Konkursie „Wschodzący Innowatorzy”.
Masz innowacyjne pomysły inżynierskie?
Zaproponuj praktyczne rozwiązanie dla jednej z firm!
 
Do wygrania do 2000 zł oraz indeks na wybrany kierunek studiów prowadzony przez Politechnikę Białostocką.
 

 

1. Należy wybrać z listy jedną z firm (lista firm będzie dostępna od 30.01.2023 r.)

lub niech wasza szkoła zaprosi do zgłoszenia zadania konkursowego przedsiębiorstwo, z którym współpracuje w zakresie kształcenia

Lista firm z regionu – czekamy na zgłoszenia firm do 30.01.2023 r.

2. Sprawdź, jakie zadanie techniczne zgłosiła wybrana firma
3. Opracuj autorskie rozwiązanie, które dotyczy:
  • projektu konstrukcji mechanicznej, mechatronicznej lub biomedycznej,
  • schematu maszyny lub urządzenia wraz z opisem jego działania,
  • opisu procesu technologicznego,
  • programu komputerowego (obliczeniowego lub graficznego),
  • układu sterowania,
  • układu elektronicznego lub energoelektronicznego,
  • modelu wykonanego z dowolnego materiału,
  • demonstratora technologii,
  • zastosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych.
4. Pracuj indywidualnie lub w zespole
  • Nagrodzimy 3 projekty z Podlasia!
  • Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu zrealizują zadanie na terenie firmy oraz w laboratorium Politechniki Białostockiej.
  • Zwycięzcy otrzymają:
   2.000 zł dla każdego członka zespołu, którego praca zajęła I miejsce,
   1.500 zł dla każdego członka zespołu, którego praca zajęła II miejsce,
   1.000 zł dla każdego członka zespołu, którego praca zajęła III miejsce.
Na zgłoszenia do Konkursu wraz z prezentacją koncepcji pracy konkursowej czekamy
od 06.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w Konkursie wraz z wymaganymi załącznikami (DOCX, 149 KB)
należy przesłać na adres poczty elektronicznej Organizatora:  komercjalizacja.viacarpatia [at] pb.edu.pl

 

Harmonogram Konkursu „Wschodzący Innowatorzy”

Harmonogram pierwszej edycji Konkursu „Wschodzący Innowatorzy” (PDF, 691 KB, otworzy się w nowej karcie)

 

Regulamin Konkursu „Wschodzący Innowatorzy”

Regulamin Konkursu (PDF, 691 KB, otworzy się w nowej karcie)
Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w Konkursie z załącznikami (Etap I) (PDF, 855 KB, otworzy się w nowej karcie)
Opis rozwiązania zadania konkursowego (Etap II) (PDF, 543 KB, otworzy się w nowej karcie)
Porozumienie o współpracy trójstronnej w ramach Konkursu „Wschodzący Innowatorzy” (PDF, 644 KB, otworzy się w nowej karcie)

Materiały do pobrania:

Plakat Konkursu Wschodzący Innowatorzy (PDF, 238 KB, otworzy się w nowej karcie)


Organizatorem konkursu w województwie podlaskim jest Politechnika Białostocka.

Konkurs „Wschodzący Innowatorzy” jest organizowany w ramach działania Biznak – rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dokumenty konkursowe w województwie podkarpackim

Ładuję dokumenty

Do projektu można zapisać się poprzez wypełnienie formularzy znajdujących się na stronie internetowej Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA www.viacarpatia.pro/formularze-dokumenty/. Formularze są również dostępne w biurach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA. Aby dołączyć do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć niezbędne dokumenty w Biurze Projektu.

Po wypełnieniu i złożeniu wszystkich dokumentów, aplikacja zostanie przeanalizowana przez personel projektu. Pozytywna decyzja oznacza, że uczestnik może być częścią projektu. Przygotowane materiały służą do oceny aplikacji i dokładnego określenia, czy uczestnik spełnia wymagania projektu. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji uczestnik otrzymuje informacje na temat dalszych postępów.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem niedostatecznego wykorzystania potencjału społecznego w dziedzinie nauki i edukacji. Projekt ma na celu stworzenie platformy, która będzie łączyć uczestników projektu i pozwalać im współpracować w zakresie wymiany wiedzy, współpracy i rozwoju. Platforma ma na celu wspieranie młodych naukowców w rozwijaniu ich badań, wymiany doświadczeń i tworzenia nowych idei oraz innowacji. Projekt ma również na celu umożliwienie studentom oraz naukowcom dostępu do informacji na temat innych uczestników projektu oraz ich wybranych projektów. Platforma ma również wspierać kandydatów na studia poprzez zapewnienie dostępu do informacji o uczelniach i programach edukacyjnych. Platforma ma również zachęcać uczestników projektu do współdziałania, wymiany informacji i wspierania siebie nawzajem.

Realizacja celów zadania obejmuje grupy docelowe:

 • społeczeństwo – będzie odbiorcą najnowszych rozwiązań naukowych – innowacyjnych rozwiązań IT, nowatorskich technologii przemysłowych, które przełożą się na jakość ich życia,
 • gospodarka polska – rozwinie się poprzez znaczącą intensyfikację transferu wiedzy do gospodarki oraz zindywidualizowane podejście do wyzwań technologicznych stawianych przez przedsiębiorstwa,
 • system edukacji – poprzez ustrukturalizowanie współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, jednostki odpowiedzialne za edukacje na poszczególnych poziomach zbudują system wzajemnego wsparcia,
 • polska nauka– zwiększy się konkurencyjność oraz rozpoznawalność nauki polskiej.

Sieć Politechniczna Via Carpatia będzie oferować najwyższej jakości usługi edukacyjne w ramach szkolnictwa wyższego technicznego. Dzięki temu zwiększy się ich konkurencyjność w wielu aspektach.

 • Każda z Politechnik tworzących Politechniczną Sieć Via Carpatia jest liderem w jednym obszarze:
  kształcenie – Politechnika Białostocka,
 • nauka – Politechnika Lubelska,
 • komercjalizacja – Politechnika Rzeszowska.

Priorytetem na najbliższe trzy lata będzie zapoczątkowanie inicjatyw, które połączą możliwości uczelni technicznych z potrzebami regionów uczelni tzw. Polską Wschodnią. Działania podejmowane przez Sieć Politechniczną przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia oraz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Więcej informacji na temat działań znajdziesz tutaj.

Realizacja zadania obejmuje obszar Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, dotyczy dyscyplin z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk rolniczych oraz z dziedziny nauk społecznych.

W ramach pilotażowej fazy planuje się skupić na trzech województwach: podkarpackim, lubelskim i podlaskim. Celem jest stworzenie platformy współpracy dla sektora biznesowego, akademickiego i społecznego w celu wsparcia innowacji, współpracy i transferu wiedzy. Planuje się również stworzenie mechanizmów wsparcia i współpracy między wszystkimi trzema województwami w zakresie innowacji, współpracy międzysektorowej i transferu wiedzy. Po zakończeniu pilotażowej fazy projektu planuje się rozszerzyć sieć o kolejne województwa.

Via Carpatia jest inicjatywą, który ma na celu stworzenie przestrzeni  łączącej i umożliwiającej współpracę uczniów, studentów i naukowców. Idea ta została zainspirowana przez starożytny szlak wiodący przez Europę i Azję, zwany Via Carpatia. Celem strategicznym jest stworzenie trwałego, bezpiecznego i wydajnego połączenia potencjałów uczelni technicznych w celu stymulowania współpracy regionalnej i wzmocnienia ośrodków naukowych w regionie. 

Co mówią uczniowie o Politechnicznej Sieci

Pozostałe działania dla uczniów i szkół

Skip to content