Skip to content

W dniach 31 maja i 1 czerwca 2023r. na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej odbyło się pierwsze spotkanie zespołów badawczych międzyuczelnianego projektu badawczego pt.: „Zintegrowane planowanie przestrzenne jako narzędzie do ograniczenia skutków geozagrożeń w inwestycjach budowlanych” w ramach zadania pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”, finansowanego z dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki, działanie nr 7 – „ISKRA – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych”.

Projekt jest realizowany przez trzy zespoły w składzie:

–  Politechnika Rzeszowska: dr inż. Wanda Kokoszka (kierownik zespołu), dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PRz, dr inż. arch. Anna Sikora, prof. PRz, dr inż. Grzegorz Oleniacz, dr inż. Aleksander Duda, mgr inż. Dominik Ożóg;

– Politechnika Lubelska: dr hab. inż. Marta Słowik, prof. PL (kierownik zespołu), prof. dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka, prof. PL, dr inż. Krzysztof Nepelski, mgr inż. Agnieszka Lal;

– Politechnika Białostocka: prof. dr hab. inż. Maria Sulewska (kierownik zespołu), dr inż. Wojciech Gosk, dr inż. Andrzej Kamocki.

Na wstępie spotkania Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Wojciech Franus omówił główne cele zadania „ISKRA”, a następnie prof. Izabela Skrzypczak i dr Wanda Kokoszka przedstawiły prezentacje dotyczące założeń projektu i zakresu prac badawczych. W trakcie dwudniowego spotkania zespoły naukowców omówiły szczegółowe zasady współpracy i realizacji celów projektu. Podczas wizyty w Laboratorium Budownictwa Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej uczestnikom spotkania zaprezentowane zostały możliwości badawcze i wyposażenie poszczególnych pracowni. W spotkaniu uczestniczyli również specjaliści współpracujący z zespołem – dr inż. arch. Piotr Ochab i dr inż. Dawid Kudas.

Od lewej: dr hab. inż. I. Skrzypczak, prof. PRz, dr hab. inż. arch. N. Przesmycka, dr inż. arch. P. Ochab, dr inż. arch. A. Sikora, prof. PRz, dr inż. D. Kudas, dr hab. inż. M. Słowik, prof. PL, dr inż. W. Kokoszka, prof. dr hab. inż. W. Franus, prof. dr hab. inż. M. Sulewska, dr inż. K. Nepelski, mgr inż. A. Lal, prof. dr hab. inż. E. Błazik-Borowa, dr inż. W. Gosk

Spotkanie w ramach działania ISKRA

Obszar: Nauka
Zadanie: Iskra
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content