Skip to content

Dnia 31 maja 2023 roku w Międzynarodowej Katedrze Logistyki i Inżynierii Usług na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyło się seminarium naukowe, na którym wykład wygłosiła dr Magdalena Czerwińska z Politechniki Lubelskiej. W seminarium udział wzięli pracownicy oraz doktoranci MKLiIU. Dr M. Czerwińska jest pracownikiem Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Wydziału Zarządzania PL, odbywa w Politechnice Białostockiej staż naukowy pod opieką naukową pani prof. dr hab. inż. Joanny Ejdys, kierownika Międzynarodowej Katedry Logistyki i Inżynierii Usług. Jest to międzyuczelniany staż badawczy realizowany w ramach konkursu „PO SĄSIEDZKU – międzyuczelniane staże badawcze”, będącego częścią zadania zleconego Ministra Edukacji i Nauki pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”.

Stażystka przedstawiła uczestnikom swojezainteresowania naukowe oraz zaprezentowała wykład pt. Zastosowanie modelu UTAUT w procesach korzystania z informacji zdrowotnych dostępnych w Internecie”. Zakres tematyczny wykładu obejmował charakterystykę zachowańInternautów w zakresie poszukiwania informacji zdrowotnych, przedstawienie modeli akceptacji technologii informacyjnych oraz ich praktycznych zastosowań, prezentację autorskiego modelu opracowanego przez stażystkę na potrzeby prowadzonych badań oraz analizę wyników badań pilotażowych dotyczących wyszukiwania informacji zdrowotnych w Internecie przez przedstawicieli pokolenia Z (pierwszej generacji dorastającej we w pełni scyfryzowanymspołeczeństwie). Po wykładzie odbyła się dyskusja dotycząca poruszonej w prezentacji problematyki, w której aktywny udział wzięli przedstawiciele Politechniki Białostockiej.

PO SĄSIEDZKU – międzyuczelniane staże badawcze

Obszar: Nauka
Zadanie: Po sąsiedzku
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content