Skip to content

18.01.2023 roku przedstawiciele Politechniki Lubelskiej gościli na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Podczas spotkania z władzami Wydziału Mechanicznego (z Dziekanem Wydziału Mechanicznego dr. hab. inż. Romanem Kaczyńskim, prof. PB oraz Prodziekanem ds. Rozwoju i Współpracy dr. hab. inż. Łukaszem Derpeńskim, prof. PB) podjęto rozmowy na temat możliwości współpracy, realizacji wspólnych projektów czy swoich potrzeb w ramach „Politechnicznej Sieci Via Carpatia”.

Politechnika Białostocka, Politechnika Lubelska i Politechnika Rzeszowska tworzą od 11 kwietnia 2022 roku „Politechniczną Sieć Via Carpatia”. 

– Idea zawiązania „Politechnicznej sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” ma na celu stworzenie bardzo ścisłej siatki kontaktów, a co za tym idzie i współpracy – wyjaśnia dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej i jedna z sygnatariuszy Sieci. – Do naszej sieci będziemy zapraszać inne uczelnie działające na terenach Polski Wschodniej, szkoły średnie, przede wszystkim technika i partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego. Każda z trzech uczelni – sygnatariuszy Sieci będzie koordynowała inny obszar tematyczny, ale oczywiście wszystkie uczelnie  biorą udział we współtworzeniu konkretnych propozycji działań. Stąd pośród beneficjentów znajdą się uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci, pracownicy naukowi i dydaktyczni uczelni oraz szeroko pojęte otoczenie społeczno-gospodarcze.

Politechnika Białostocka będzie koordynować grupę tematyczną związaną z kształceniem. Jej zadania będą skoncentrowane na szkolnictwie branżowym, działalności kół naukowych na uczelniach, organizacji zajęć otwartych i wizyt studyjnych.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z bazą laboratoryjną Wydziału Mechanicznego PB oraz mieli okazję zobaczyć konstrukcje samochodów specjalnych (monster truck, buggy, dragster) oraz bolidy Formula Student tworzone przez studentów z koła naukowego Auto-Moto-Club z sekcji CerberMotorsport.

(pn)

Politechnika Lubelska z wizytą w Politechnice Białostockiej. Przedstawiciele uczelni odwiedzili Wydział Mechaniczny

Obszar: Kształcenie
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content