Skip to content

W dniach 17-18 stycznia 2023 r. pracownicy Politechniki Lubelskiej uczestniczyli w konsultacjach naukowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Wydział Mechaniczny PL reprezentował Prodziekan ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Sylwester Samborski, prof. uczelni wraz ze swoim zespołem doktorów i doktorantów w składzie: mgr inż. Izabela Korzec, mgr inż. Jakub Paśnik, dr inż. Jakub Rzeczkowski, dr inż. Jakub Skoczylas, a także pracownicy Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki: dr hab. inż. Patryk Różyło, prof. uczelni, dr inż. Katarzyna Falkowicz i dr inż. Paweł Wysmulski, reprezentujący zespół badawczy Dziekana WM PL prof. Huberta Dębskiego. Delegacja Politechniki Lubelskiej spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem władz Wydziału Mechanicznego PB, w tym Dziekana WM PB dra hab. inż. Romana Kaczyńskiego, prof. PB, Prodziekana ds. rozwoju i współpracy dra hab. inż. Łukasza Derpeńskiego oraz Kierownika Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej prof. dra hab. inż. Michała Kucieja.

Wizyta reprezentantów Politechniki Lubelskiej na Politechnice Białostockiej miała na celu zintensyfikowanie współpracy pomiędzy obiema uczelniami w obszarze inżynierii mechanicznej, z uwzględnieniem wyzwań i możliwości, jakie otwiera politechniczna sieć współpracy „Via Carpatia” im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Szczególnym zainteresowaniem obu stron cieszą się możliwości wymiany kadry (staże); przewidywane są wspólne publikacje, a także realizacja projektów badawczych i wdrożeniowych. Fotorelację ze spotkania, przygotowaną przez pracowników WM PB można obejrzeć na stronie https://wm.pb.edu.pl/2023/01/18/spotkanie-inauguracyjne-wspolpracy-pl-pb-w-ramach-sieci-via-carpatia/.

W ramach wizyty na PB przedstawiciele Politechniki Lubelskiej odwiedzili też laboratoria naukowe i dydaktyczne, których bogate wyposażenie prezentuje dedykowana strona internetowa: https://wm.pb.edu.pl/wspolpraca/potencjal-badawczo-rozwojowy/laboratoria-badawcze/. Warto podkreślić duże zaangażowanie studentów Wydziału Mechanicznego PB w działalność kół naukowych, mogących pochwalić się imponującymi osiągnięciami w skali światowej, szczególnie w obszarze projektowania i budowy samochodów wyścigowych – zespół „Cerber Motorsport” od 2011 r. odnosi sukcesy w międzynarodowych zawodach Formuły Student.

Wkrótce spodziewana jest rewizyta pracowników  Politechniki Białostockiej na Politechnice Lubelskiej. Czekamy i liczymy na owocną współpracę!

Oprac. Jakub Skoczylas & Sylwester Samborski

Politechnika Lubelska z wizytą w Politechnice Białostockiej.

Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content