Skip to content

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu naboru w I edycji konkursu pn. „PO SĄSIEDZKU – międzyuczelniane staże badawcze” realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską w ramach zadania zleconego Ministra Edukacji i Nauki – „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”.

Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2023 r.

Wnioski wg wzoru prosimy przesyłać w formie pliku PDF na adres via.posasiedzku@prz.edu.pl a następnie jeden, podpisany egzemplarz papierowy dostarczyć do Biura ds. Rozwoju Potencjału Naukowego i Ewaluacji al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, bud. V-A pok. 219.

Regulamin konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami umieszczono pod tym linkiem.

PO SĄSIEDZKU – rozpoczęcie naboru wniosków

Obszar: Nauka
Zadanie: Po sąsiedzku
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content