Skip to content

Pierwsza Konferencja Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, finansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, organizowana jest przez Politechnikę Lubelską. W skład sieci wchodzą trzy politechniki: Politechnika Białostocka, Politechnika Lubelska oraz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

Jej celem jest rozwój Regionów Polski Wschodniej i poszerzenie wiedzy z zakresu kształcenia, nauki i komercjalizacji, jak również promocja polskiej nauki jako filaru rozwoju społeczeństwa. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie międzyuczelnianego systemu umożliwiającego wymianę wiedzy i doświadczeń oraz przenikanie się potencjałów wśród studentów. Realizacja zamierzonych celów odbędzie się poprzez integrację studentów i opiekunów zrzeszonych w kołach naukowych. Konferencja umożliwi młodym, ambitnym studentom z owych uczelni na opublikowanie artykułów naukowych oraz da szansę na ich prezentację. Wymiana doświadczeń może zaprocentować w postaci wspólnych przedsięwzięć w przyszłości. W realizacji zamierzonych planów będą także pomocne szkolenia podczas których uczestnicy konferencji zdobędą cenne doświadczenie i umiejętności.

Strona Konferencji

Zapisy na Pierwszą Konferencję Kół Naukowych

Obszar: Kształcenie
Zadanie: Szkoła twórczego działania
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content