Skip to content

Pierwsza Konferencja
Kół Naukowych

Termin:
29-31 marca 2023
Lokalizacja:
Politechnika Lubelska

O konferencji

Pierwsza Konferencja Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, finansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, organizowana jest przez Politechnikę Lubelską. W skład sieci wchodzą trzy politechniki: Politechnika Białostocka, Politechnika Lubelska oraz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

Jej celem jest rozwój Regionów Polski Wschodniej i poszerzenie wiedzy z zakresu kształcenia, nauki i komercjalizacji, jak również promocja polskiej nauki jako filaru rozwoju społeczeństwa. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie międzyuczelnianego systemu umożliwiającego wymianę wiedzy i doświadczeń oraz przenikanie się potencjałów wśród studentów. Realizacja zamierzonych celów odbędzie się poprzez integrację studentów i opiekunów zrzeszonych w kołach naukowych. Konferencja umożliwi młodym, ambitnym studentom z owych uczelni na opublikowanie artykułów naukowych oraz da szansę na ich prezentację. Wymiana doświadczeń może zaprocentować w postaci wspólnych przedsięwzięć w przyszłości. W realizacji zamierzonych planów będą także pomocne szkolenia podczas których uczestnicy konferencji zdobędą cenne doświadczenie i umiejętności.

Organizatorzy

prorektor_ds_studenckich

dr hab. inż.

Paweł Droździel

prof. Uczelni – Prorektor ds. Studenckich

Profesor w pracy naukowej zajmuje się problematyką tribologii, trwałości, aspektami ekonomicznymi, zagrożeniami ekologicznymi, bezpieczeństwa oraz zagadnieniami społecznymi w budowie i eksploatacji drogowych środków transportu.

Jego dorobek naukowy – dotyczący tej problematyki – obejmuje ponad 250 publikacji naukowych i popularno-naukowych w tym: 4 monografie (dwie w języku angielskim). Jest także współautorem 6 podręczników i skryptów dydaktycznych dla studentów z zakresu zastosowania grafiki inżynierskiej.

więcej informacji>

Jakub-Bis

dr inż.

Jakub Bis

Koordynator zadania

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Gospodarką na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej, wiceprezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa o/Lublin. Od ponad 16 lat wykładowca, a od ponad 11 lat trener. Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów, monografii i opracowań naukowych, uczestniczył w wielu projektach szkoleniowych i badawczych. Ukończył liczne szkolenia i kursy z zakresu zarządzania i rozwoju osobistego. Pasjonat nowych trendów oraz pracy z ludźmi. Obszar jego zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje problematykę bezpośrednich inwestycji zagranicznych, specjalnych stref ekonomicznych oraz startupów.

katarzyna_PL

Katarzyna Skwarczyńska

Studentka Politechniki Lubelskiej

Studentka kierunku zarządzanie na Politechnice Lubelskiej i członek Koła Naukowego Menedżerów od 2021 roku. Ambitna, zaangażowana i komunikatywna osoba, której osiąganie zamierzonych celów sprawia dużą satysfakcję i motywuje do działania.

Wśród jej zainteresowań znajduje się rynek pracy i tematyka zarządzania zasobami ludzkimi

Monografia​

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przygotowanie przez członków koła naukowego artykułu naukowego i przesłanie go za pośrednictwem strony internetowej Via Carpatia w terminie do 14 kwietnia 2023 roku.

Artykuł powinien wpisywać się w dyscyplinę naukową do której przypisane jest koło, a jego objętość powinna zawierać się pomiędzy 14 000 – 16 000 znaków

Formatowania należy dokonać zgodnie z poniżej załączonymi wytycznymi.

Szablon prezentacji

Prezentacje na temat działalności Kół Naukowych oraz prezentacje artykułów naukowych na Konferencję prosimy wykonać w poniższym wzorcu graficznym zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Formularze zgłoszeniowe

  Formularz zgłoszeniowy dla Opiekuna Koła Naukowego na Konferencję Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

  Miejsce Konferencji: Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin

  Dane opiekuna


  Informacje podstawowe  Dane kontaktowe

   Formularz zgłoszeniowy dla Studentów na Konferencję Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

   Miejsce Konferencji: Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin

   Dane Studenta 1   Informacje podstawowe


   Dane kontaktowe

   Dane Studenta 2   Informacje podstawowe


   Dane kontaktowe

   Dane Studenta 3   Informacje podstawowe


   Dane kontaktowe

   Streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim


   Patronaty honorowe

   Patronaty medialne

   Koszt uczestnictwa

   Szacunkowy koszt udziału
   w konferencji wynosi
   1000 zł brutto/os.
   (4000 zł za 3 studentów i opiekuna). 

   Koszt udziału w konferencji nie obejmuje noclegów. 
   Hotel (200 zł/doba ze śniadaniem pok. 1 osobowy
   i 400 zł/doba ze śniadaniem pok. 3 osobowy)
   – płatne dodatkowo

   Terminy

   Do najistotniejszych terminów należą:

   Termin rejestracji uczestników i wysyłania abstraktów
   29 marca 2023
   Dzień II
   Konferencja naukowa na Wydziale Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej
   31 marca 2023
   Termin składania artykułów naukowych do monografii
   do 10 marca 2023
   Dzień I
   Przyjazd uczestników i integracja uczestników konferencji
   30 marca 2023
   Dzień III
   Szkolenia z zakresu nauki, kształcenia i komercjalizacji
   do 14 kwietnia 2023

   Program Konferencji

   Harmonogram* Konferencji Kół Naukowych działających w ramach Politechnicznej Sieci
   VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

   29 marca 2023 (środa) 

   od 16:00 – Przyjazd i zakwaterowanie
   uczestników w hotelu Victoria
   19:00 – Spotkanie inaugurujące Konferencję w Restauracji Lanczomania

   30 marca 2023 (czwartek) 

   8:45 Konferencja prasowa (TVP, lokalne
   rozgłośnie radiowe i prasa)
   9:00 – 9:30 – rejestracja uczestników
   9:30 – uroczyste otwarcie konferencji
   10:00 – Prezentacje Kół Naukowych
   12:00 – Przerwa na poczęstunek
   12:30 – Sesja zdjęciowa w pollub.tv
   13:00 – Prezentacje kół działających na
   Politechnice Lubelskiej – prezentacje
   terenowe
   14:00 – Przerwa obiadowa
   15:00 – Prezentacje artykułów naukowych
   18:00 – Zakończenie pierwszego dnia konferencji
   20:00 – Kolacja w Restauracji Lanczomania

   Kolejność występowania Kół Naukowych:

   1. Koło Naukowe Menedżerów 

   2. Studenckie Koło Naukowe „Con-Krecik” 

   3. Koło Naukowe Mechaniki i Grafiki 

   Inżynierskiej 

   4. Koło Naukowe Studentów Chemii ESPIRIT 

   5. Studenckie Koło Naukowe IO 

   6. Studenckie Koło Naukowe Inżynierii 

   Materiałowej 

   7. Koło Naukowe Mechaniki Budowli 

   8. Studenckie Koło Naukowe CAVE 

   9. Studenckie Koło Naukowe Elektroników i 

   Mechaników „Semicon” 

   10. Studenckie Koło Naukowe Informatyków „KOD” 

   11. LogiSQUAD 

   12. Studenckie Koło Naukowe Napędów 

   Lotniczych 

   13. Koło Naukowe Komunikacji 

   Marketingowej Brief 

   14. PRz Racing Team

   15. Auto-Moto-Club “Cerber”

   31 marca 2023 (piątek) 

   GRUPA I
   GRUPA II
   GRUPA III
   Auto-Moto-Club „Cerber”
    
   Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej
    
   Koło Naukowe Mechaniki Budowli
    
   Studenckie Koło Naukowe Napędów Lotniczych
    
   Studenckie Koło Naukowe „Con-Krecik”
   Studenckie Koło Naukowe CAVE
    
   Koło Naukowe Mechaniki i Grafiki Inżynierskiej
    
   PRz Racing Team
    
   Koło Naukowe Studentów Chemii ESPIRIT
    
   Koło Naukowe Menedżerów
   Studenckie Koło Naukowe IO
    
   Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej Brief
    
   Studenckie Koło Naukowe Informatyków „KOD”
    
   Studenckie Koło Naukowe Elektroników i Mechaników „Semicon”
    
   LOGISQUAD

   Program szkoleń dla studentów

   GRUPA I
   GRUPA II
   GRUPA III
   9.30 – 11.00 mgr. Agnieszka Walczak-Skałecka „Moja historia, moja marka”
    
   11.00 – 11.25 Przerwa kawowa
    
   11.25 – 12.55 Paulina Rynkiewicz, Santander Universidades, „Autoprezentacja”
    
   12.55 – 13.20 Przerwa kawowa
    
   13.20 – 14.50 50 Agnieszka Skawińska-Próchniak, Bartłomiej Klimek, Bartłomiej Maciak – Salesforce Developers, PwC Polska „Salesforce na żywo. Kompletna aplikacja bez linijki kodu”
    
   15:00 – Obiad
    
   16:00 – Uroczyste zakończenie konferencji
   9.30 – 11.00 Agnieszka Skawińska-Próchniak, Bartłomiej Klimek, Bartłomiej Maciak – Salesforce Developers, PwC Polska „Salesforce na żywo. Kompletna aplikacja bez linijki kodu”
    
   11.00 – 11.25 Przerwa kawowa
    
   9.30 – 11.00 mgr. Agnieszka Walczak-Skałecka „Moja historia, moja marka”
    
   12.55 – 13.20 Przerwa kawowa
    
   13.20 – 14.50 Paulina Rynkiewicz, Santander Universidades, „Autoprezentacja”
    
   15:00 – Obiad
    
   16:00 – Uroczyste zakończenie konferencji
   9.30 – 11.00 Paulina Rynkiewicz, Santander Universidades, „Autoprezentacja”
    
   11.00 – 11.25 Przerwa kawowa
    
   11.25 – 12.55 Agnieszka Skawińska-Próchniak, Bartłomiej Klimek, Bartłomiej Maciak – Salesforce Developers, PwC Polska „Salesforce na żywo. Kompletna aplikacja bez linijki kodu”
    
   12.55 – 13.20 Przerwa kawowa
    
   13.20 – 14.50 mgr. Agnieszka Walczak-Skałecka „Moja historia, moja marka”
    
   15:00 – Obiad
    
   16:00 – Uroczyste zakończenie konferencji

   Dla opiekunów kół naukowych

   9:30 – 14:50 dr Joanna Kozaczyńska „Kompetencje miękkie w służbie edukacji – jak się nie wypalić i dbać o mądre relacje ze studentami” 

   15:00 – Obiad 

   16:00 – Uroczyste zakończenie konferencji 

   *Harmonogram może ulec zmianie

   Komitety

   Komitet organizacyjny

   Podczas trwania „Konferencji Kół Naukowych” w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” będziecie mogli Państwo liczyć na pomoc Członków Komitetu Organizacyjnego. 

   W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:

   Opiekun:
   dr inż. Jakub Bis

   Przewodniczący:
   Katarzyna Skwarczyńska

   Członkowie:
   Wiktoria Bartosiewicz, Izabella Bobel, Paula Bochen, Szymon Bochen, Dominika Brzozowska, Michał Gruszka, Marcin Koślacz, Małgorzata Kowalczyk, Kamil Kudła, Gabriela Kuk, Kasjan Szuper, Justyna Żuchnik

   Komitet naukowy

   Podczas trwania „Konferencji Kół Naukowych” w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” będziecie mogli Państwo liczyć na pomoc Członków Komitetu Naukowego. 

   W skład Komitetu Naukowego wchodzą:

   Prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej
   dr hab. inż. Paweł Droździel

   Prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej
   dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB

   Prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej
   dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB

   Prorektor ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej
   dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz

   Prorektor ds. studenckich Politechniki Rzeszowskiej
   prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

   prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski, Politechnika Rzeszowska
   dr hab inż. Jacek Czarnigowski, Politechnika Lubelska
   dr hab. inż. Łukasz Derpeński, Politechnika Białostocka
   dr hab. inż. Piotr Nazarko, Politechnika Rzeszowska
   dr inż. Agnieszka Choroszucho, Politechnika Białostocka
   dr inż. Andrzej Kociubiński, Politechnika Lubelska
   dr inż. arch. Bartosz Śliwecki, Politechnika Białostocka
   dr inż. Bartosz Trybus, Politechnika Rzeszowska
   dr inż. Ewa Zarzeka-Raczkowska, Politechnika Lubelska
   dr inż. Jakub Bis, Politechnika Lubelska
   dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Politechnika Białostocka
   dr inż. Leszek Gardyński, Politechnika Lubelska
   dr inż. Piotr Prochor, Politechnika Białostocka
   dr inż. Piotr Strojny, Politechnika Rzeszowska

   Informacje dodatkowe

   Hotel

   Hotel znajdujący się w pobliżu miejsca konferencji:

   Hotel Victoria Lublin
   20-016 Lublin
   ul. Narutowicza 58/60

   W przypadku pytań dotyczących
   rezerwacji proszę kontaktować się
   z dr inż. Jakub Bis,
   kontakt mailowy: j.bis@pollub.pl

   Dane kontaktowe

   dr inż. Jakub Bis
   mail: j.bis@pollub.pl  
   tel. 815384872

   Katarzyna Skwarczyńska
    mail: s97989@pollub.edu.pl

   Skip to content