Skip to content

W ramach Działania 6. „Po Sąsiedzku– międzyuczelniane staże badawcze i wizyty studyjne” 27 kwietnia 2023 r.
o godz. 12:00 w sali 308 budynku C Politechniki Rzeszowskiej Pani dr inż. Magdalena Zawada-Michałowska wygłosi wykład pt. „Odkształcenia elementów cienkościennych po frezowaniu”.

Streszczenie:

Obniżanie masy części składowych statków powietrznych przy zachowaniu ich pełnej funkcjonalności jest jednym z głównych celów prac badawczo-rozwojowych właściwie od momentu powstania nowoczesnego przemysłu lotniczego. Coraz szersze zastosowanie znajdują więc integralne (in. strukturalne) elementy cienkościenne, które charakteryzują się jednolitą konstrukcją, małą masą w porównaniu do rozmiarów gabarytowych (zazwyczaj są to elementy wielkogabarytowe), stosunkowo dużą sztywnością oraz wysokim stosunkiem wytrzymałości do masy własnej. Podczas ich wytwarzania pojawia się jednak istotny problem dotyczący podatności tych elementów na odkształcenia, szczególnie poobróbkowe, które pojawiają się po zakończonej obróbce skrawaniem i usunięciu sił mocujących przedmiot w uchwycie obróbkowym. Przedstawione zagadnienie jest bardzo złożone i zależne od wielu czynników, wśród których można wymienić np. naprężenia własne generowane na każdym etapie procesu technologicznego, rozpoczynając od wytworzenia półfabrykatu i kończąc na obróbce skrawaniem. Na podstawie prowadzonych badań doświadczalnych stwierdzono, że istnieje możliwość minimalizacji wspomnianych odkształceń m.in. przez zastosowanie odpowiedniej strategii frezowania i dobór parametrów technologicznych.

Wykład w ramach działania PO SĄSIEDZKU

Obszar: Nauka
Zadanie: Po sąsiedzku
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content