Skip to content

SUGAR Network to globalna sieć, która łączy partnerów korporacyjnych ze studentami z 24 uniwersytetów reprezentujących 4 kontynenty. W tym międzynarodowym środowisku studenci zapoznają się z narzędziami projektowania skoncentrowanego na człowieku w środowisku interdyscyplinarnego uczenia się przez praktykę przez okres jednego roku akademickiego.

Rzeszów Design Factory, nowo powstała jednostka Politechniki Rzeszowskiej, została utworzona w celu realizacji działań mających umożliwić współpracę w międzynarodowym ośrodku sieciującym środowiska akademickie w zakresie projektów studenckich. Projekty są prowadzone są ze studentami według sprawdzonych wzorców opracowanych przez ekspertów z zakresu Design Thinkingu i Human Centered Design, w kooperacji z drugim ośrodkiem akademickim zrzeszonym w sieci, zaś wymiana doświadczeń trenerskich jest realizowana na bieżąco przez regularne, comiesięczne spotkania on-line trenerów realizujących projekty w SUGAR Network.

W celu zapoznania się z funkcjonowaniem sieci, przedstawiciel Rzeszów Design Factory, Paweł Kuraś, w dniach 28.01.2024 – 08.02.2024 odbył kompleksowe szkolenie w Hasso Plattner Insitute działającym w partnerstwie publiczno-prywatnym przy Uniwersytecie Poczdamskim w Niemczech.

Jest to unikalne miejsce na mapie sieci, ponieważ w ramach tej organizacji działa jednocześnie siedziba sieci SUGAR Network, jak również jednostki d-school (będąca częścią Global Design Thinking Alliance, której siedziba również znajduje się w HPI), która ma za zadanie szkolić zarówno studentów jak i kadrę trenerską z zakresu technik DT oraz HCD. Podczas codziennej regularnej pracy w HPI z koordynatorką projektu, p. Olgą Schesler, przedstawiciel RDF zapoznał się z codziennym funkcjonowaniem sieci, strukturą organizacji, organizacją pracy, a także na bieżąco koordynował proces spełniania formalności niezbędnych do sprawnego przystąpienia do sieci.

Podczas wizyty była też okazja przyjrzeć się spotkaniom zespołów studenckich realizujących projekt w ramach sieci wraz z koordynatorami (trenerami) – Tobiasem Wuttke, Vincentem Beermanem oraz Janem Enkmannem, wymienić się doświadczeniami w pracy studenckiej, a także przyjrzeć się działalności d-school wraz z panią dr Claudią Nicolai, Project Managerem tej jednostki i wspólnie zaplanować i rozpoznać możliwości szkoleń dla przyszłej kadry trenerskiej. Owocna była również wymiana doświadczeń z prof. Falkiem Uebernickielem, kierownikiem d-school i instytutu Design Thinking and Innovation Research w HPI w ramach którego działają wszystkie wspomniane dotychczas inicjatywy.

Politechnika Rzeszowska, Rzeszów Design Factory i cała Politechniczna Sieć Via Carpatia, posiadają unikalne cechy i skupienie na konkretnych gałęziach przemysłu, które mogą wnieść ogromną wartość do całej sieci, na czym możemy także bardzo mocno skorzystać. Z tego powodu już rozpoczęto proces szkolenia kadry trenerskiej na cele przeprowadzenia projektu w ramach sieci oraz podejmowane są nieustanne rozmowych z potencjalnymi partnerami korporacyjnymi, którzy zechcą przeprowadzić pierwszy projekt w takiej unikalnej na naszym polskim rynku akademickim formule. Po zakończeniu ostatnich niezbędnych remontów również, przestrzeń RDF zostanie finalnie otwarta dla studentów (w tej chwili, poprzez współprace z kołami naukowymi zbieramy jak najwięcej opinii od studentów w celu dopracowania funkcjonowania naszego miejsca), a także przeprowadzony zostanie tam szereg już zaplanowanych szkoleń i spotkań z przedstawicielami przemysłu.

Współpraca Rzeszów Design Factory z SUGAR NETWORK

Obszar: Komercjalizacja
Zadanie: BIZ NAK
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content