Skip to content

Na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się spotkanie w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia dotyczące trzeciej misji – komercjalizacja. Wizyta przedstawicieli Politechniki Białostockiej i Politechniki Lubelskiej była również potwierdzeniem wcześniejszych inicjatyw i chęci kontynuowania działań naukowych, dydaktycznych i komercjalizacyjnych trzech uczelni technicznych zlokalizowanych we wschodniej Polsce.

Uczestnicy spotkania

Podczas spotkania Politechnikę Rzeszowską reprezentowali prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp oraz dyrektor Centrum Transferu Technologii mgr Maciej Szalacha. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Politechniki Lubelskiej prorektor ds. ogólnych i rozwoju dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. PL i dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii tej uczelni mgr Paweł Chrapowicki oraz przedstawiciele Politechniki Białostockiej prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB i kierownik Katedry Elektroenergetyki Fotoniki i Techniki Świetlnej dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB.

Działania realizowane w ramach Sieci Via Carpatia

Celem spotkania było ustalenie i doprecyzowanie działań, które będą realizowane w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia. Zgodnie z założeniami porozumienia podpisanego w kwietniu br. inaugurującego współpracę uczelni technicznych zlokalizowanych we wschodniej Polsce w ramach sieci będą funkcjonować trzy grupy tematyczne. Grupa dotycząca nauki obejmie zakresem merytorycznym staże naukowe oraz międzynarodowe projekty badawcze, a jej działania będzie koordynować Politechnika Lubelska. Politechnika Rzeszowska zajmie się komercjalizacją i współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym, stażami przemysłowymi oraz demonstratorami. Politechnika Białostocka będzie natomiast koordynować grupę związaną z edukacją. Jej zadania będą skoncentrowane na szkolnictwie branżowym, działalności kół naukowych na uczelniach, organizacji zajęć otwartych i wizyt studyjnych. „Podczas spotkania, które odbyło się na Politechnice Rzeszowskiej, określono wskaźniki i kamienie milowe dotyczące trzech zadań szczegółowych planowanych do realizacji w ramach ukierunkowanych komercjalizacyjnie aktywności Sieci Via Carpatia. Przeprowadzono również dyskusję dotyczącą porównania rozwiązań organizacyjnych działów uczelni partnerskich zajmujących się komercjalizacją” – mówił prof. J. Sęp.   

Przedstawiciele Politechniki Lubelskiej i Politechniki Białostockiej mieli również okazję zwiedzić laboratoria Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych oraz Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego.

Spotkanie w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia

Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content