Skip to content

Na Politechniki Rzeszowskiej odbyła się konferencja „Praktyczny wymiar innowacji – szkoła, biznes i uczelnia w dążeniu do novum”. Uczestniczyło w niej kilkaset osób. Obecni byli przedstawiciele uczelni, świata biznesu oraz reprezentanci samorządu i szkół średnich.

Celem konferencji było upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń i integracja środowiska naukowego, biznesu oraz szkół średnich. Wydarzenie otworzył rektor naszej uczelni prof. dr. hab. inż. Piotr Koszelnik. Następnie głos zabrał prof. dr. hab. inż. Jarosław Sęp, który jest koordynatorem projektu „Politechniczna Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”.
Więcej informacji na stronie: LINK

Autorzy: Katarzyna Ciszewska, Marta Jagiełowicz (PRz)
Zdjęcia: Beata Motyka (PRz)
Źródło: LINK

Praktyczny wymiar innowacji – szkoła, biznes i uczelnia w dążeniu do novum

Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content