Skip to content

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie uczniowskich projektów badawczych „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec”  jest organizowany w ramach zadania zleconego pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”, finansowanego z dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki i dedykowany wybitnym uczniom szkół ponadpodstawowych województwa: lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego.

Celem Konkursu jest systemowe włączenie w rozwój polskiej nauki zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ukierunkowanie ich zainteresowań na przyszłą karierę naukową.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • regionalnego, realizowanego niezależnie od siebie w województwach lubelskim, podkarpackim i podlaskim
  • międzywojewódzkiego, na którym zaprezentowane zostaną najlepsze projekty regionalne.

Do etapu regionalnego może przystąpić zespół składający się z trzech uczniów szkoły ponadpodstawowej z województwa lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego. Każdy Zespół może złożyć jeden projekt badawczy. W tym etapie do finansowania wybranych zostanie nie mniej niż 20 najlepszych projektów zgłoszonych w danym województwie.

Do udziału w etapie międzywojewódzkim zaproszonych zostanie po 5 najlepszych zespołów z każdego województwa – laureatów etapu regionalnego.

Każdy z zespołów zakwalifikowanych do etapu międzywojewódzkiego zaprezentuje swój projekt podczas finału podsumowującego edycję Konkursu.

Tematyka Konkursu

Tematyka uczniowskich zespołowych projektów badawczych powinna być zgodna z profilem kształcenia i badań naukowych realizowanych w jednostkach należących do Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronach internetowych uczelni organizujących Konkurs.

Przygotowane projekty badawcze mogą mieć charakter interdyscyplinarny, czyli wykorzystywać wiedzę, umiejętności i narzędzia z dyscyplin wskazanych na stronach internetowych uczelni organizujących Konkurs.

Serdecznie zachęcamy do sprawdzenia szczegółów i rozpowszechnienia informacji wśród uczniów!

Ogłoszenie konkursu „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec”

Obszar: Nauka
Zadanie: Naukolatek
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content