Skip to content

W ramach Działania 6. „Po Sąsiedzku– międzyuczelniane staże badawcze i wizyty studyjne” Pan dr hab. inż. Rafał Longwic wygłosi wykład.  

Temat wykładu: Zastosowanie wybranych paliw niekonwencjonalnych w silniku Diesla

Termin: czwartek 28.09.2023 r., godzina 12.30, sala 255, budynek L29

Streszczenie:
Zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczące możliwości wykorzystania wybranych paliw niekonwencjonalnych w silniku Diesla.
Rozpatrywanymi paliwami będą mieszaniny paliw roślinnych z niereaktywnym rozpuszczalnikiem oraz przypadki zasilania silnika paliwem ciekłym i gazowym np. wodorem. Omówiony zostanie przebieg procesu spalania powyższych paliw oraz wyniki pomiaru stężeń składników toksycznych spalin. Całość zostanie podsumowana poprzez wskazanie kierunków dalszych poszukiwań paliw do silnika Diesla.

Serdecznie zapraszamy!

Kolejny z wykładów w ramach działania “Po sąsiedzku” na Politechnice Rzeszowskiej

Obszar: Nauka
Zadanie: Po sąsiedzku
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content