Skip to content

W ramach Działania 6. „Po Sąsiedzku– międzyuczelniane staże badawcze i wizyty studyjne” 30 maja 2023 r. o godz. 10:30 w budynku L-29 (sala 255) Politechniki Rzeszowskiej Pan dr hab. inż. Jacek Hunicz wygłosi wykład pt. „Nowoczesne paliwa odnawialne pochodzenia biologicznego i odpadowego jako zamienniki oleju napędowego”.

Treść wykładu:

•    Źródła energii do napędu pojazdów i maszyn roboczych – perspektywy zmian i odchodzenia od źródeł kopalnych.
•    Dostępne surowce i ścieżki technologiczne produkcji paliw odnawialnych.
•    Skład chemiczny i właściwości paliw silnikowych.
•    Hydrorafinowany olej roślinny (HVO) oraz oleje pirolityczne ze zużytych opon i innych tworzyw polimerowych jako odnawialne paliwa zastępcze.
•    Wpływ paliwa na spalanie i emisję składników szkodliwych.
•    Dedykowana kalibracja silników do efektywnego i czystego spalania paliw alternatywnych.
•    Prezentacja projektu pt. „Opracowanie i badania kompozycji zastępczych paliw odnawialnych pochodzących ze zróżnicowanych źródeł odpadowych”  w ramach działania “ISKRA – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych”.

Kolejny wykład w ramach działania “Po sąsiedzku” na Politechnice Rzeszowskiej

Obszar: Nauka
Zadanie: Po sąsiedzku
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content