Skip to content

Dr Magdalena Czerwińska (Wydział Zarządzania PL, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką) odbyła staż naukowy w okresie od 15 maja 2023 r. do 14 czerwca 2023 r. w Międzynarodowej Katedrze Logistyki i Inżynierii Usług na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej pod opieką prof. dr hab. inż. Joanny Ejdys. Był to międzyuczelniany staż badawczy realizowany w ramach konkursu „PO SĄSIEDZKU – międzyuczelniane staże badawcze”, będącego częścią zadania zleconego Ministra Edukacji i Nauki pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”.

Prace podjęte na stażu naukowym dotyczyły następującego tematu badawczego: Akceptacja medycznych systemów diagnostycznych wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji.

31 maja 2023 r. w Międzynarodowej Katedrze Logistyki i Inżynierii Usług na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyło się seminarium naukowe, na którym stażystka wygłosiła wykład, dotyczący realizowanej problematyki badawczej. W ramach stażu przeprowadzono wspólne badania, dotyczące wybranej problematyki. W tym celu opracowano narzędzie badawcze w postaci autorskiego kwestionariusza ankiety. Następnie zrealizowano badania na grupie 1063 respondentów – pacjentów.

W efekcie stażu powstały jak dotąd następujące publikacje naukowe:

  1. „Social acceptance of application Artificial Intelligence (AI) for improving medical service diagnostics” – “Human Technology” (140 pkt zgodnie z aktualnym wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. edukacji i nauki), złożony do druku.
  2. „Artificial Intelligence (AI) in medical diagnostics – social attitude of Poles” – artykuł przyjęty na konferencję FICC 2024 (Future of Information and Communication Conference (FICC) (4-5 April 2024) – Materiały z FICC 2024 zostaną opublikowane w serii Springer “Lecture Notes in Networks and Systems” I zgłoszone do Web of Science, SCOPUS, INSPEC, WTI Frankfurt eG, zbMATH i SCImago.

Akceptacja medycznych systemów diagnostycznych wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji.

Obszar: Nauka
Zadanie: Po sąsiedzku
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content