Skip to content

Podgląd plików nie jest możliwy na urządzeniu mobilnym. Możesz je pobrać i przeglądać za pomocą systemowego oprogramowania.

Kalkulacja budżetu- załącznik do formularza zgłoszeniowego

Obszar: Komercjalizacja
Zadanie: Komercjalizuj z sąsiadem
Rodzaj dokumentu: Inny dokument
Grupa docelowa: Naukowcy
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content