Skip to content

Na terenie Politechniki Lubelskiej odbywają się kolejne staże naukowe w ramach zadania “Po sąsiedzku” Zadanie to ma na celu promowanie współpracy międzyuczelnianej i transferu wiedzy.

Wykład “Nowoczesne Systemy Ogrzewania Płaszczyznowego”, który odbył się w ramach międzyuczelnianego stażu naukowego, został wygłoszony przez dr inż. Annę Werner-Juszczuk z Politechniki Białostockiej. Wykład poświęcony był tematyce “Nowoczesne Systemy Ogrzewania Płaszczyznowego”. Badaczka z Politechniki Białostockiej realizuje staż naukowy w Katedrze Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej pod opieką dr hab. inż. Alicji Siuty-Olchy, profesora Politechniki Lubelskiej.

Wykład “Metody Eksperymentalne i Obliczeniowe w Badaniach Wtryskiwaczy Gazowych”, który odbył się 12 października 2023 roku w sali 420 Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, był prowadzony przez dr. hab. inż. Dariusza Szpicę, profesora Politechniki Białostockiej. Wykład również realizowany był w ramach stażu naukowego, którego opiekunem jest dr hab. inż. Jacek Hunicz, profesor Politechniki Lubelskiej.

Temat wykładu dr. inż. Dariusza Szpicy, “Metody Eksperymentalne i Obliczeniowe w Badaniach Wtryskiwaczy Gazowych,” koncentrował się na omówieniu metod eksperymentalnych i obliczeniowych związanych z wyznaczaniem charakterystyk funkcjonalnych wtryskiwaczy gazowych. Zostały przedstawione metody i stanowiska badawcze oraz struktury oprogramowania symulacyjnego i identyfikującego cechy funkcjonalne wtryskiwaczy. Zestawienie wyników badań z różnych metod bezpośrednich i pośrednich pozwoliło na ocenę ich stosowalności. Szczególna uwaga została zwrócona na szybką diagnostykę stanu technicznego wtryskiwaczy w różnym stanie zużycia eksploatacyjnego. Dr hab. inż. Dariusz Szpica ma prezentowanym zakresie nie tylko doświadczenie naukowe, ale również zgłoszenia konstrukcyjne w Urzędzie Patentowym RP dotyczące wtryskiwacza piezoelektrycznego, stanowiska do wyznaczania nierównomierności dawkowania wtryskiwaczy gazowych, czy sposobu testowania wtryskiwaczy na stole probierczym, co zawarł w prezentacji. Jest też autorem metody wyznaczania niepowtarzalności dawkowania wtryskiwaczy.

Współpraca w Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA

Obszar: Nauka
Zadanie: Po sąsiedzku
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content