Skip to content

Konferencja Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odbyła się 25 września w Lublinie, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Wydarzenie stanowiło platformę prezentującą efekty dotychczasowej współpracy między trzema polskimi politechnikami: Białostocką, Lubelską i Rzeszowską oraz przedsiębiorcami. Głównym celem sieci Via Carpatia jest wspieranie kształcenia, rozwoju nauki i komercjalizacji.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi i technologicznymi oraz nawiązać kontakty biznesowe i akademickie w obszarze nauki i technologii. Inicjatywa Politechnicznej Sieci Via Carpatia rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 2022 roku, a projekty rozpoczęły się 1 października tego samego roku.

Rektor Politechniki Lubelskiej, prof. Zbigniew Pater, podkreślał, że po intensywnym roku pracy udało się osiągnąć wiele sukcesów. Przeprowadzono zajęcia dla 5000 uczniów, zorganizowano szkolenia dla 500 nauczycieli, a 77 osób uczestniczyło w stażach badawczych. Ponadto, 40 problemów technicznych zgłoszonych przez firmy zostało skutecznie rozwiązanych przez uczestników. Obecnie realizowanych jest 12 projektów naukowych, z których każda uczelnia koordynuje po 4.

Prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej, prof. Mirosław Świercz, podkreślał znaczenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć wyrównawczych dla studentów oraz lekcji dla uczniów szkół średnich, które prowadzili pracownicy politechniki. Tematyka zajęć obejmowała głównie treści z nauk podstawowych, takie jak matematyka, fizyka i chemia.

Prorektor ds. nauki Politechniki Rzeszowskiej, prof. Lesław Gniewek, wskazywał na znaczącą rolę Wirtualnego Akceleratora Komercjalizacji, który ma za zadanie zbieranie danych dotyczących potencjału naukowo-badawczego uczelni i tworzenie bazy potrzeb przedsiębiorców, co umożliwia aktywny dialog z sektorem biznesowym i dostosowywanie się do jego oczekiwań.

Podczas konferencji odbyła się także wystawa wynalazków, które powstały na trzech politechnikach. Wśród eksponatów znalazły się m.in. rękawica z sensorem do tłumaczenia języka migowego na tekst, samolot bezzałogowy o nazwie Sarys, turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu oraz węzeł do mieszanek bitumicznych.

Konferencja Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content