Skip to content

W ramach realizacji Zadania Politechnicznej sieci VIA CARPATIA w obszarze „Komercjalizacja”: Działanie 9. Przygotowanie mapy potrzeb przedsiębiorców w zakresie usług B+R, w 2022 roku opracowano ankietę pozwalającą na identyfikację potrzeb Przedsiębiorstw w regionie, określenie możliwości współpracy z PB, z włączeniem do prac B+R szkół ponadpodstawowych, a także wypracowanie rozwiązań problemów Firm.

Na rozesłaną ankietę odpowiedziały 63 firmy z regionu.

Analiza ankiet pozwoliła na opracowanie mapy potrzeb Firm w zakresie usług B+R. Stwierdzono, że:

  1. Potencjał Uczelni oraz możliwości i formy współpracy z Uczelnią nie są powszechnie znane w środowisku biznesowym.
  2. Atrakcyjność współpracy z Uczelnią oraz zainteresowanie współpracą z Uczelnią mają tendencję rosnącą i będą stanowić klucz do rozwoju biznesu w obecnej perspektywie programowania środków unii Europejskiej, co należy wykorzystać celem budowania relacji na okres, w którym środki unijne zaczną tracić znaczenie.Grafika ilustrująca powyższe
  3. Spada zainteresowanie „podstawową” ofertą uczelni, jaką jest „tani” praktykant lub „podstawowo wykształcony” student.
  4. Rośnie zainteresowanie studentem, który nie musi być tani, ale wykazuje się umiejętnościami interpersonalnymi na równi z wiedzą specjalistyczną.
  5. Pomimo oczywistego charakteru działań Uczelni, które kładą nacisk na dydaktykę, badania podstawowe i publikacje naukowe, otoczenie biznesowe oczekuje „rynkowej” oferty, która odbiega od dotychczasowych standardów, bardziej kompleksową, wspólną odpowiedzialnością za proces badawczy i charakterem „usługowym” Uczelni.
  6. Dywersyfikacja oferty w zależności od odbiorcy jest kluczem do zwiększenia konwersji współpracy, indywidualne podejście do każdej firmy oraz jej wcześniejsza analiza umożliwią skuteczne doprowadzenie do współpracy, w szczególności komercyjnej.

Wynikającą z analizy ankiet mapę potrzeb Przedsiębiorców z regionu, w zależności od rodzaju, zasięgu działania oraz wielkości firmy przedstawiono poniżej.

yy


Rys. Mapa potrzeb Przedsiębiorstww zależności od rodzaju, zasięgu działania oraz wielkości firmy

Plany działań na rok 2023

  1. Współorganizacja cyklicznego wydarzenia promującego współpracę nauka-biznes (prezentacja wspólnej oferty Uczelni, prezentacja dobrych praktyk i sukcesów).
  2. Utworzenie i powołanie akceleratora przedsiębiorczości (powołanie zespołu obsługującego, wyposażenie w niezbędną infrastrukturę oraz dostosowanie pomieszczeń, rozpoczęcie prac nad ofertą badawczą).
  3. Aktualizowanie mapy potrzeb przedsiębiorców działających w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk rolniczych i społecznych.
  4. Przygotowanie oferty badawczej Wirtualnego Akceleratora Komercjalizacji (WAK) w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych i informatycznych i mapy kompetencji naukowo-badawczych pracowników.

Informacja o realizacji Zadania: Działanie 9. Przygotowanie mapy potrzeb przedsiębiorców w zakresie usług B+R w 2022 roku

Obszar: Komercjalizacja
Zadanie: IKA NET
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content