Skip to content

  Dane podstawowe

  Proponowane terminy:

  Proponowane miejsce realizacji zajęć:

  Tematy zajęć:

  Prosimy wybrać 2-3 tematy, którymi jesteście Państwo zainteresowani.

  Formularz zgłoszeniowy zajęć "Z technikum na politechniki"

  Politechniczna Sieć VIA CARAPTIA to oferta dla uczniów i szkół. Jest to jedno z wielu działań, które realizowane są w ramach obszarów kształcenia, nauki i komercjalizacji.

  Jak powstają części maszyn? Od programu do gotowego produktu

  Głównym celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat
  procesów wytwarzania części maszyn, począwszy od etapu projektowania,
  opracowania technologii oraz programowania, aż do uzyskania gotowego
  produktu.

  W ramach zajęć przewidziano prezentacje i pokazy praktyczne, które
  pozwolą uczestnikom zgłębić i zrozumieć kompleksowy proces produkcji
  części maszyn z wykorzystaniem maszyn CNC. W zajęciach zaplanowano
  inspirujące prelekcje, w których zostaną przedstawione podstawowe zasady
  projektowania i programowania wytwarzania części maszyn. Uczestnicy będą
  mieli okazję dowiedzieć się więcej o najnowszych technologiach i
  innowacjach związanych z produkcją części maszyn z wykorzystaniem
  nowoczesnego oprogramowania. W trakcie zajęć odbędą się również pokazy
  praktyczne, w ramach których, prezentowane będą etapy produkcji części
  maszyn, na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC. Będzie to doskonała
  okazja, aby z bliska przyjrzeć się procesowi wytwarzania kluczowych
  elementów części maszyn.

  “Jak powstają części maszyn? Od programu do gotowego produktu” to
  zajęcia, które w interesujący i przystępny sposób wprowadzą uczestników
  w świat produkcji części maszyn. Dzięki uczestnictwu w zajęciach,
  wszyscy zainteresowani będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i
  zrozumienie procesu wytwarzania strategicznych elementów części maszyn,
  które napędzają nowoczesną technologię i przemysł.

  Co napędza samochód

  Uczestnikom zajęć zostanie przybliżona historia ewolucji układów napędowych pojazdów samochodowych począwszy od napędu parowego, napędu spalinowego aż po napęd elektryczny oraz hybrydowe układy napędowe. Na zajęciach omówione zostaną źródła napędu takie jak: silniki parowe, silniki spalinowe, silniki hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne oraz ich połączenia w hybrydowych układach napędowych. Pokaz zostanie uzupełniony prezentacją pracy silnika spalinowego na hamowni silnikowej.

  Skanowanie i druk 3D

  W inżynierii produkcji ważnymi krokami planowania nowego wyrobu są etapy modelowania i prototypowania. Inżynierowie konstruktorzy są dziś wspierani nowoczesnymi technikami skanowania i druku 3D tak, żeby ich praca była lepsza, dokładniejsza i szybsza. Na zajęciach uczniowie poznają zasady pracy typowej drukarki 3D oraz ręcznego skanera 3D oraz będą mogli wykonać proste wydruki i skany.

  Wprowadzenie do komputerowego wspomagania prac inżynierskich

  Prezentacja możliwości wykorzystania komputerowych systemów wspomagających pracę inżyniera .Projektowanie wspomagane komputerowo. Tworzenie dokumentacji technicznej bazującej na stworzonym modelu trójwymiarowym. Nauka wykonywania modeli bryłowych części maszyn i urządzeń oraz złożeń. Wykonywanie rysunków 2D. Podstawy obliczeń wytrzymałościowych wykonanych modeli przestrzennych.

  Prezentacja pojazdów na żywo lub wirtualnie

  W ramach zajęć zaprezentowane zostaną pojazdy specjalne, w których budowie uczestniczyli członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej. Są to głównie pojazdy terenowe poruszające się na kołach, gąsienicach lub poduszce powietrznej, załogowe i bezzałogowe.

  Miniroboty – projektowanie i programowanie.

  Kamery termowizyjne w teorii i praktyce

  Nauka wykonywania modeli bryłowych części maszyn i urządzeń oraz złożeń. Wykonywanie rysunków 2D.

  Projektowanie inżynierskie części maszyn

  Podstawy obliczeń wytrzymałościowych wykonanych modeli przestrzennych.

  Wstęp do programowania obrabiarek CNC

  Kolejne etapy rozwoju przemysłu charakteryzują się coraz większą dynamiką. Przemysł 3.0 zapoczątkowany w latach 70 XX w. nieodłącznie wiąże się z wynalezieniem i rozwojem mikrokontrolerów, które umożliwiły powstanie maszyn NC a następnie CNC. Maszyny te są podstawą i nieodzownym elementem procesu produkcyjnego również na obecnym etapie rozwoju przemysłu określanym jako Przemysł 4.0. Istotna jest więc znajomość programowania tych maszyn, a technolodzy-programiści i operatorzy maszyn CNC są bardzo poszukiwani na rynku pracy. W ramach prezentowanego tematu scharakteryzowane będą, na przykładzie obrabiarek posiadanych przez PL, najpowszechniej stosowane rodzaje sterowań CNC. Przeprowadzone będą również ćwiczenia praktyczne z podstaw programowania z wykorzystaniem sterowania Heidenhain.

  NX jako podstawowy składnik CIM w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

  Olbrzymi i nieustający od początku lat 90 XX w. wzrost możliwości wykorzystania komputerów spowodował coraz szersze stosowanie technik informatycznych do sterowania produkcją we wszystkich fazach procesu produkcyjnego. Na pewnym etapie wdrażania oprogramowania wspomagającego pracę przedsiębiorstwa powstała filozofia nazwana systemem CIM. CIM jest to więc system informatyczny, który służy integracji danych z różnych źródeł. Systemy CAD/CAM, których przykładem jest NX, są obecnie podstawą CIM. W ramach prezentowanego tematu omówione będą możliwości i przykładowe zastosowania systemu NX.

  Programowanie sterowników PLC. O co tu chodzi?

  W ramach wykładu i prezentacji przedstawione zostaną zagadnienia związane z zastosowaniem sterowników PLC w maszynach i urządzeniach. Wyjaśnione zostaną zasady ich działania oraz sposoby ich programowania.

  Rzeczywistość wirtualna. Czyli jak powstają maszyny

  W ramach wykładu przedstawione zostaną możliwości projektowania 3D. Omówione będą możliwości wykorzystania modelu wirtualnego do przeprowadzania symulacji i badań konstrukcji w środowisku wirtualnym.

  Komputer mózgiem maszyny. Jak to działa?

  W trakcie wykładu zaprezentowany zostanie sposób w jaki komputer steruje pracą maszyny. Wyjaśnione zostanie jaką postać mają informacje docierające do niego i z jakich sygnałów korzysta by sterować pracą maszyny. Wyjaśnione zostanie w jaki sposób realizowany jest algorytm sterowania.

  Prawo Pascala – praktyczne zastosowanie

  W ramach wykładu przedstawione zostaną możliwości praktycznego wykorzystania prawa Pascala. Zaprezentowane zostaną rozwiązania techniczne w których wykorzystywane jest to prawo.

  Ergonomia – dlaczego to takie ważne

  Podczas wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z potrzebą dostosowywania narzędzi, maszyn, środowiska oraz warunków pracy do anatomicznych i psychofizycznych możliwości człowieka.

  Wszędobylskie normy

  W ramach wykładu będzie można zapoznać się z obszarami, w których spotykamy normalizację. Poznać zasięg działania norm. Dowiedzieć się dlaczego warto ich używać.

  Pomiary i liczby

  W ramach wykładu przybliżona zostanie wiedza z zakresu realizacji pomiarów. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące jednostek miar oraz ich wzorców. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z tolerancją i odchyłką wymiaru.

  Co potrafi robot przemysłowy?

  W ramach wykładu odpowiem na pytanie: Co potrafią roboty przemysłowe? Zaprezentowany zostanie obszar ich wykorzystania oraz ich umiejętności.

  Komu służy automatyzacja?

  W trakcie wykładu przybliżone zostaną zagadnienia związane z automatyzacją produkcji. Przedstawione zostaną korzyści jakie niesie stosowanie nowoczesnych technologii. Omówione zostaną szanse jakie stoją przed osobami chcącymi wpływać na otaczający nas świat.

  Pomysł na sterowanie

  W trakcie wykładu połączonego z prezentacją będzie można zapoznać się ze sposobem budowania programu komputerowego służącemu sterowaniu i przetwarzaniu informacji. Dzięki praktycznemu wykorzystanie wiedzy z zakresu matematyki i informatyki w połączeniu z własnym pomysłem zostanie wskazany sposób na zbudowanie układu sterowania.

  Połączenia rozłączne w technologii montażu

  Uczniowie zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi technologii i organizacji procesów montażu, szczególnie połączeń montażowych rozłącznych. Na zajęciach zostaną omówione praktyczne aspekty wykonywania zadań dotyczących technologii i organizacji procesów montażu wybranych konstrukcji, wykorzystując różnego rodzaju połączenia rozłączne: kształtowe, gwintowe, sworzniowe oraz kołkowe. Przedstawione zostaną zalety i ograniczenia w stosowaniu połączeń rozłącznych w montażu konstrukcji inżynierski. Uczniowie zostaną zapoznani także z istotą pracy w zakresie analizy dokumentacji montażowej oraz techniczno-ruchowej maszyn.

  Połączenia nierozłączne w technologii montażu

  Uczniowie zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi technologii i organizacji procesów montażu, szczególnie połączeń montażowych nierozłącznych. Na zajęciach zostaną omówione praktyczne aspekty wykonywania zadań dotyczących technologii i organizacji procesów montażu wybranych konstrukcji, wykorzystując różnego rodzaju połączenia nierozłączne: klejowe, nitowe, spawane oraz wciskowe. Przedstawione zostaną zalety i ograniczenia w stosowaniu połączeń nierozłącznych w montażu konstrukcji inżynierski. Uczniowie zostaną zapoznani także z istotą pracy w zakresie analizy dokumentacji montażowej oraz techniczno-ruchowej maszyn.

  Zmierz się z pomiarami

  Metrologia (czyli nauka o pomiarach) jest nieodłącznym elementem wiedzy każdego inżyniera. W laboratorium pomiarowym pokażemy Wam jak wyglądają pomiary w obszarze budowy maszyn. Odpowiemy na kilka ważnych pytań: Dlaczego pomiary są ważne? Jakie są podstawowe przyrządy pomiarowe stosowane w budowie maszyn? Jakie są trendy rozwojowe w metrologii? Oczywiście będziecie mogli samodzielnie dokonać pomiarów typowych części maszyn, a także zastanowimy się jak interpretować uzyskiwane wyniki.

  Obróbka ręczna – sposób wykonania prostych operacji technologicznych

  (Wykład dotyczyć będzie wykonania części typu kostka za pomocą obróbki ręcznej. W pierwszej kolejności zaprezentowana zostanie charakterystyka i miejsce obróbki ręcznej w procesie produkcyjnym. Następnie przedstawione zostaną operacje obróbki ręcznej. W dalszej kolejności zostanie przedstawiony i omówiony rysunek przedmiotu obrabianego. Następnie uwaga zostanie skupiona na przybliżeniu operacji i narzędzi potrzebnych do uzyskania omawianego kształtu i wymiarów. Na koniec Uczniowie zostaną zapoznani z budową oraz zasadą pomiaru za pomocą suwmiarki uniwersalnej oraz mikrometru zewnętrznego.)

  Bezpieczny załadunek i rozładunek – analiza przestrzennego układu sił i środek ciężkości w pojazdach transportu drogowego

  Zastanawiałeś się czy efektywniej jest pchać czy ciągnąć taczkę? A może warto wiedzieć jak nie przesadzić z załadunkiem przyczepki? Analiza środka ciężkości w załadunku w transporcie.

  Dynamiczne i statyczne naciski na podłoże podczas podstawowych manewrów w ruchu drogowym

  Każdy kibic Formuły 1 dobrze wie czym naciski statyczne i dynamiczne różnią się. Po zajęciach definicja przeciążenia 1, 2 czy 5g nie będą już trudna do zrozumienia. Dowiesz się dlaczego bolidy są niskie, a zakręty wyprofilowane.

  Stożek tarcia vs. tłumienie wiskotyczne vs. opory toczenia na przykładzie pojazdów samochodowych

  Podstawowe informacje na temat oporów i tarcia, które pojawiają się w samochodach. Metody uwzględnienia tłumienia w zaawansowanych modelach analitycznych. Zajęcia hybrydowe – wykładowo – obliczeniowo – ćwiczeniowe.

  Testy zderzeniowe – przybliżone metody energetyczne, zasada zachowania pędu i krętu

  Marzysz o pracy dla wielkich koncernów samochodowych przy testach zderzeniowych? Na prostych przykładach zostanie przybliżona idea absorberów energii uderzenia oraz crash testów.

  Złożony stan naprężeń na przykładzie pionowych znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej

  Czy interesuje Cię co determinuje wymiary słupów znaków drogowych? A może masz teorię o nieprężeniach i chcesz ją skonfrontować? Proponujemy zajęcia z optymalizacji konstrukcji.

  Zasada prac przygotowanych w prostych w prostych mechanizmach wspierających budowę dróg

  Na zajęciach zostaną przeanalizowane mechanizmy do przenoszenia bloków betonowych. Zbadamy jakie siły i w jakich kierunkach należy przyłożyć. Zajęcia obliczeniowe w celu znalezienia optymalnej metody przenoszenia ciężkich elementów.

  Metoda elementów skończonych: (i) analiza wytrzymałości konstrukcji transportu drogowego, (ii) analiza modalna

  Do zajęć zostanie zaangażowany program do obliczeń wytrzymałościowych MES. Po omówieniu procedury obliczeń i wyników analizy wytrzymałościowej na przykładzie ramy ciągnika będzie możliwość zbudowania własnego modelu numerycznego wału. Wał ten zostanie poddany analizie wytrzymałościowej i analizie modalnej.

  Metoda elementów skończonych: (i) analiza wytrzymałości konstrukcji transportu drogowego, (ii) analiza modalna

  Zajęcia obejmują zagadnienia prędkości liniowych, kątowych oraz ruchu złożonego. Wyjaśnimy kiedy i dlaczego pojawia się w układach ruchomych efekt Coriolisa. Przyspieszenia styczne, normalne oraz Coriolisa zostanie wyjaśnione oraz zaprezentowane na przykładach.

  Niekorzystne skutki drgań mechanicznym w transporcie publicznym

  Zajęcia skupiają się na niepożądanych zjawiskach drgań mechanicznych, w których energia jest przekazywana do układu z zewnątrz. Flater, shimmy, galopping oraz drgania parametryczne to bardzo niebezpieczne zjawiska. Zajęcia pozwolą zrozumieć jak uniknąć tych obszarów pracy układów mechanicznych.

  Statyczne i dynamiczne wyważanie koła samochodowego

  Zajęcia laboratoryjne, odbywające się na terenie Politechniki Lubelskiej, w trakcie których uczestnicy samodzielnie będą mogli zmierzyć się ze zjawiskiem wyważania statycznego i dynamicznego, które w życiu codziennym spotykamy przy każdej wymianie opon w samochodach.

  Znaki drogowe poziome – drgania mechaniczne przenoszone na pojazd od podłoża

  W pasie ruchu drogowego namalowane oznakowania poziome pojawiają się w sposób okresowy (linia przerywana) generując harmoniczne wymuszenie podwozia. Objawia się to dyskomfortem podczas jazdy jak również potrafi uratować życie. Zajęcia będą poświęcone analizie drgań pojazdów samochodowych.

  Projektowanie i optymalizacja pracy zrobotyzowanej linii produkcyjnej.

  W ramach zajęć uczestnicy będą mieli możliwość wirtualnego zbudowania własnej fabryki z wykorzystaniem oprogramowania Tecnomatix Plant Simulation. W ramach fabryki zostanie zamodelowana linia produkcyjna wyposażona w obrabiarki, roboty przemysłowe i autonomiczne wózki transportowe (AGV), realizujące operacje transportu i manipulacji. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość obserwacji pracy linii w środowisku 3D oraz jej optymalizację poprzez realizację eksperymentów symulacyjnych.

  Graficzne wsparcie aktywności inżynierskich i badawczych (laboratorium)

  Doskonale zdajemy sobie sprawę, że oderwanie nastolatków od komputera jest niemal niemożlliwe. A może właśnie zamiast “odrywania” warto pozwolić odkryć możliwość produktywnego spędzania przy nim czasu poprzez rozwój nowych umiejętności? Na zajęciach odkryjemy, że grafika komputerowa może stanowić wsparcie dla aktywności inżynierskich i badawczych. Liczymy, że spotkanie stanie się prologiem do nowej pasji uczniów i zainicjuje ich przygodę z grafiką.

  Świat okiem kamery termowizyjnej.

  Na zajęciach sprawdzimy co i jak widzi kamera termowizyjna (kolorowe skale temperatur). Przedstawimy kilkanaście eksperymentów z wykorzystaniem kamery termowizyjnej m.in. sprawdzimy czy kamera widzi przez ściany, okna, folię oraz sprawdzimy jak nagrzewają i ochładzają się różne przedmioty i ludzkie ciało. Wstępem do eksperymentów będzie prezentacja multimedialna z najpowszechniejszymi mechanizmami ruchu ciepła

  Wybrane zagadnienia rekonstrukcji i analizy przyczyn wypadków drogowych

  Wirtualne maszyny obróbkowe – nauka symulatora obróbkowego przez zabawę, to tylko gra czy już nauka?

  Zajęcia dotyczyć będą symulatora obrabiarek CNC (tokarek i fezarki) z systemem sterowania Siemens Sinumerik. Symulatory te są ważne ze względu iż w każdym zakładzie produkcyjnym występują obrabiarki z różnymi systemami sterowania.
  Coraz większego znaczenia w kształceniu akademickim nabierają formy pozwalające na wizualizację obróbki, symulacje zarówno procesu skrawania jak i wirtualnego wytwarzania oraz symulatory wirtualnych maszyn obróbkowych – obrabiarek CNC (tokarek i fezarki). Jednym z przykładów takich obrabiarek są Wirtualne Maszyny Siemens (Wirtual Workshop) pozwalające na zapoznanie się z budową, konfiguracją maszyn, podstawowymi funkcjami sterowania oraz podstawami CNC.
  Uczniowie zobaczą na zajęciach dwa symulatory obróbkowe firmy Siemens

  Transport drogowy: elektryczny, cyfrowy i połączony

  Prezentacja ma na celu pokazanie najważniejszych kierunków rozwoju drogowych środków transportu towarowego jakimi są samochody ciężarowe, naczepy i przyczepy. Poruszone zostaną tematy związane z elektryfikacją transportu ciężkiego, poprawą własności aerodynamicznych i komfortu pracy kierowcy. Nie zabraknie również wzmianki o pojazdach autonomicznych, a także wykorzystaniu cyfrowej transmisji danych w systemach zarządzania flotą, m.in. do monitorowania stylu jazdy kierowcy czy stanu technicznego pojazdu.

  Przetwórstwo tworzyw polimerowych

  Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie uczniów z podstawami metodami przetwórstwa tworzyw polimerowych, taki jak: wytłaczanie, wtryskiwanie oraz odlewanie rotacyjne. Produkty z tworzyw polimerowych stosowane są obecne niemal w każdej dziedzinie życia codziennego. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy z czego te produkty są wykonane oraz jak się je wytwarza.

  Ogniwo paliwowe – specyfika pracy, problemy i nadzieje

  Moje zagadnienie dotyczy przetwarzania energii chemicznej wodoru w energię elektryczną. Na zajęciach będzie można zobaczyć jak wytwarzany i przechowywany jest wodór oraz jak uzyskuje się prąd z paliwa wodorowego. Temat związany jest z energią odnawialną, energetyką i motoryzacją. Na zajęciach będziemy się zastanawiać jakie szanse rozwoju mają samochody napędzane wodorem.
  Jeżeli będzie lepszy efekt to temat zajęć można zmienić na “”Jak wytworzyć wodór z wody, a z wodoru prąd – problemy i nadzieje””

  Nowoczesne systemy hamulcowe w pojazdach samochodowych.

  Na wykładzie uczniom zaprezentowana zostanie ogólna budowa układu hamulcowego pojazdu. Przedstawione zostaną elektorniczne systemy bezpieczeństwa sterujące działaniem układu hamulcowego nowoczesnego pojazdu, a także koncepcje rozwoju systemów hamulcowych. Na zajęciach laboratoryjnych dokonamy prezentacji, a także pomiaru skuteczności działania układu hamulcowego samochodu na linii diagnostycznej, a także zaprezentujemy różne sposoby diagnozowania i obsługi układu hamulcowego.

  Inżynieria pojazdów samochodowych

  Wybrane zagadnienia z zakresu nowoczesnych pojazdów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem: alternatywnych źródeł napędu (LPG/CNG, wodór, napędy elektryczne), badań pojazdów samochodowych, w kontekście wymagań homologacyjnych oraz kontroli okresowych (hamownia podwoziowa, ścieżka diagnostyczna, inne stanowiska i urządzenia pomiarowe), aktualnych tendencji w zakresie inżynierii pojazdów samochodowych, np. struktury lekkie w konstrukcji pojazdów, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, autonomiczność pojazdów.

  Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, świat wirtualny w technice

  Przedmiotem prezentacji są nowe technologie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną (ang. Virtual Reality), – czyli obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega ona na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego (symulacje komputerowe), jak i zupełnie fikcyjnego. W ramach prezentacji przybliżona zostanie technologia rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality), która łączy świat rzeczywisty z generowanym komputerowo.

  Maszynowa obróbka skrawaniem – toczenie, frezowanie, wiercenie

  Wykład dotyczyd będzie trzech podstawowych sposobów obróbki skrawaniem: toczenia, frezowania i wiercenia. Zaprezentowane zostaną różnice występujące między tymi operacjami. Dla każdego sposobu obróbki zostanie zaprezentowana i omówiona kinematyka skrawania. Uczniowie zostaną zapoznani z podstawowymi parametrami skrawania oraz narzędziami stosowanymi podczas tych operacji. Zaprezentowana zostanie schematyczna budowa tokarki, frezarki oraz wiertarki.

  Inżynieria produkcji w przemyśle

  Na zajęciach zostanie pokazane jak przy użyciu programów komputerowych i specjalistycznych narzędzi można wytwarzać skomplikowane elementy, uczniowie będą mieli okazję zobaczyć, jak wytwarzany jest element od podstaw.

  Niewiarygodna siłą wody – cięcie z wykorzystaniem technologii waterjet

  W trakcie zajęć zostaną pokazane, jak za pomocą strumienia wody i ścierniwa można precyzyjnie wycinać różnego rodzaju kształty z różnych materiałów

  Frezowanie i toczenie elementów – dawniej i kiedyś

  Podczas zajęć zostanie zaprezentowany proces frezowania oraz toczenia na nowoczesnych obrabiarkach sterowanych numerycznie oraz na obrabiarkach konwencjonalnych. Uczeń będzie mógł samodzielnie spróbować swych sił podczas tych prac.

  Świat w zwolnionym tempie – pokaz kamery z wykorzystaniem technologii slow motion

  W trakcie zajęć wyjaśniane zostanie czym jest technologia slow motion, zostaną zarejestrowane procesy szybko zmienne a następnie nagrane materiały zostaną zaprezentowane w spowolnionym tempie.

  Podstawy budowania relacji z klientami w biznesie.

  Konkurencyjny rynek XXI wieku wymaga od przedsiębiorstw stosowania co raz bardziej nowatorskich rozwiązań z zakresu działań marketingowych. Nowoczesne technologie i odkrycia naukowe pozwalają na co raz lepsze zrozumienie klientów i przebiegu procesów decyzyjnych prowadzących do zakupu. Przedsiębiorcy starają się oddziaływać na klientów na różne sposoby. Wszystkie podejmowane działania mają prowadzić do utrzymania dłuższych, zyskownych relacji z klientami. Podczas proponowanych zajęć możliwe będzie zapoznanie się z podstawami budowania relacji z klientami w biznesie. Zostaną ukazane liczne przykłady oraz narzędzia, którymi może posłużyć się nowoczesny przedsiębiorca w tym zakresie.

  Komunikacja pozawerbalna, czyli jak opanować nasze ciało?

  Zajęcia mają formę mieszaną – prowadzoną w formie warsztatów. Jest to krótka prezentacja multimedialna dotycząca podstawowych komunikatów pozawerbalnych i rodzajów temperamentu. Na jej podstawie uczestnicy wykonują test diagnozujący temperament. Wyniki testu służą do dyskusji na temat doboru komunikatu do określonego temperamentu. Omawiane są studia przypadków dotyczące temperamentu i jego wpływu na sposób komunikacji. W trakcie zajęć realizowane są ćwiczenia praktyczne dotyczące treningu mimiki i gestów oraz intonacji głosu.

  Czy choleryk może porozumieć się z flegmatykiem – czyli jak temperament wpływa na komunikację?

  “Włączamy niskie ceny”, czyli co to jest marketing?

  Marketing – czym właściwie jest i jak należy dzisiaj rozumieć to pojęcie. Potrzeba a pragnienie – jak je identyfikować i zaspokajać? Po co wyznaczać grupę docelową? Jakie miejsce w marketingu zajmuje produkt? Czy osoba, miasto lub idea też mogą być produktem, który oferuje rynek?

  Autoprezentacja – jak kreować swój wizerunek

  Czym jest autoprezentacja i jakie elementy składają się na niełatwą i złożoną sztukę autoprezentacji. Czym jest wizerunek własny, a czym wizerunek biznesowy i jak go budować? Mowa ciała, strój, kolory, ale także media społecznościowe – jak dobrać i sprawnie połączyć te elementy, by wyglądać odpowiednio do sytuacji i profesjonalnie.

  Reklama – dlaczego ulegamy jej wpływowi i jak rozpoznać, czy mówi prawdę.

  Reklama, promocja, a może marketing – co to właściwie znaczy? Dlaczego ulegamy wpływowi reklamy? Co sprawia, że ją zapamiętujemy, chociaż nas denerwuje i przeszkadza? O fenomenie reklamy, reklamach ponadczasowych i współczesnej “ślepocie banerowej”

  Komunikacja i komunikowanie w biznesie.

  Skuteczna komunikacja lidera, czyli o komunikacji interpersonalnej i efektywnym porozumiewaniu się. Jakie są warunki komunikacji werbalnej, jakie są przeszkody w skutecznym komunikowaniu się? Jak odbieramy komunikaty niejęzykowe i jakie znaczenie im się przypisuje? Jak przygotować się do wystąpienia publicznego?

  Grafika w marketingu – jak świadomie i skutecznie komunikować za pomocą obrazu.

  Współczesny świat stawia na jasność, czytelność i przystępność komunikatów. Obraz odgrywa coraz większą rolę w przekazywaniu informacji, niejednokrotnie całkowicie zastępując tekst, pomaga zrozumieć znaczenie i przyspieszyć czas odbioru treści. Obrazem możemy też zmieniać kontekst symbolu, poszerzać zakres informacji, zwiększać zaangażowanie a nawet zapraszać do udziału wyobraźnię. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się m.in.: jak stworzyć atrakcyjny wizualnie komunikat (post na media społecznościowe, plakat, baner reklamowy, prezentację), gdzie szukać motywów – darmowe źródła (banki zdjęć, ikon, ilustracji, fontów), przydatne linki, gdzie znaleźć darmowe narzędzia do wykonywania grafik, jak się inspirować a nie kopowiać i gdzie szukać inspiracji, prawne aspekty – prawo autorskie w grafice, licencje – rodzaje Na zajęciach uczniowie przekonają się, że: by tworzyć atrakcyjne wizualnie komunikaty nie trzeba być grafikiem, są sprawdzone metody i „utarte ścieżki”, dzięki którym każdy jest w stanie stworzyć atrakcyjny wizualnie projekt, taka umiejętność przydaje się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.  

  Kolor w marketingu.

  Kolory są nieodłącznym elementem naszego otoczenia, wpływają na nasze emocje, doznania i codzienne wybory. 65% osób przyznaje, że to właśnie kolor jest najważniejszym czynnikiem podczas wyboru produktów codziennego użytku. Jak więc świadomie nim operować tworząc materiały reklamowe i marketingowe? Na zajęciach uczniowie dowiedzą się m.in.: jaka jest różnica między barwą a kolorem, jak barwy wpływają na emocje i jak świadomie operować kolorem w przekazach wizualnych (kontekst kulturowy, codzienne przyzwyczajenia i skojarzenia, psychologia koloru), jak łączyć ze sobą kolory – sprawdzone metody, narzędzia, gotowe palety barw, jaka jest misja koloru w projektowaniu, czyli jak wpływać na odbiorcę w pożądany przez nas sposób za pomocą koloru, o manipulacji kolorem w marketingu, czyli jak firmy „oszukują” nasz mózg, jaka jest symbolika poszczególnych kolorów i jak świadomie z niej korzystać. Na zajęciach uczniowie przekonają się, że: kolor ma moc a świadome nim operowanie przynosi wymierne efekty, kolorem możemy zbudować zaufanie i profesjonalizm ale też możemy narazić się na śmieszność.  

  Liczby, dane i statystyki – jak je ciekawie zaprezentować, czyli infografika jako narzędzie wizualizacji danych.

  Już dawno udowodniono, że nasze mózgi lepiej odbierają wiedzę w postaci wizualnej. Zamiast sztywnego bloku tekstu, proste, ale interesujące grafiki mogą przekazać znacznie więcej i sprawniej i na dłużej pozostać w naszej pamięci. Dobrze opracowana infografika przyciąga już samą formą graficzną a w połączeniu z ciekawym tematem może osiągać efekt wręcz „wirusowy”. Sukces, jaki odnoszą infografiki, przypisywany jest większej przyswajalności przez mózg ludzki obrazu aniżeli treści. I oczywiście większej atrakcyjności. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się m.in.: czym jest infografika i jaka jest różnica między infografiką a ilustracją, co i jak wizualizować, jakie są cechy dobrej infografiki i jakie są rodzaje infografik, jak za pomocą skrótów, ikon i obrazków wyjaśniać skomplikowane procesy i rozbudowane treści, jak kondensować treść, by nie „przegadać” infografiki, skąd czerpać pomysły na infografiki. Na zajęciach uczniowie przekonają się, że: na co dzień spotykają się z różnymi formami infografik: tworzenie infografik nie jest trudne, infografiki wyjaśniają więcej niż słowa, to doskonały sposób by szybciej i skuteczniej zrozumieć wiedzę i uczynić naukę przyjemną.

  Kreatywne CV

  5-7 sekund – tyle czasu przeciętnie zajmuje rekruterowi przejrzenie CV zanim podejmie decyzję o zaproszeniu kandydata do kolejnego etapu. Niewiele, gdy informacje o sobie chcemy przekazać wyłącznie w formie treści. A całkiem sporo, gdy kluczowe informacje zaprezentujemy w ciekawy, wizualny sposób. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się m.in.: jak osiągnąć efekt „halo” przy rekrutacji, jakie mogą być ciekawe i kreatywne pomysły na CV, jak dopasować swoje CV do branży i jak dokonywać selekcji informacji o sobie, jak stworzyć wizualne CV, darmowe narzędzia do tworzenia kreatywnych CV i źródła inspiracji, sprawdzone metody do wizualizacji informacji o sobie. Na zajęciach uczniowie przekonają się, że: można przygotować atrakcyjne CV nie mając jeszcze żadnego doświadczenia zawodowego, CV to nie tylko klasyczna forma drukowanej informacji o sobie, ale… można to zrobić bardziej kreatywnie i skutecznie, kreatywność się opłaca – rekruterzy to doceniają!

  Gry planszowe jako skuteczne narzędzie marketingowe.

  Gry planszowe wykorzystywane są już od czasów starożytnych. Ich zadaniem był nie tylko rozwój intelektualny ale również nauka strategicznego myślenia. W ostatnich czasach przeżywają też prawdziwy renesans. Uczą twórczego myślenia, rozwijają wyobraźnię, zmuszają do współdziałania, uczą planowania pracy. Ze względu na walory edukacyjne i strategiczne gry znalazły zastosowanie także w marketingu. Poprzez zabawę zapoznają z istotą działalności firmy/instytucji, przybliżają jej historię, edukują. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się m.in.: jaki jest marketingowy potencjał gier, jakie firmy i instytucje wykorzystały już gry planszowe i karciane do promocji swoich usług lub produktów, od czego zacząć… czyli jak samodzielnie zaprojektować i wydać grę planszową, skąd czerpać wiedzę na temat mechanik gier i gdzie szukać inspiracji, najpopularniejsze mechaniki gier wykorzystywanych w marketingu. Na zajęciach uczniowie przekonają się, że: stworzenie gry nie jest trudne i może być świetną zabawą, to doskonały pomysł na promocję szkoły a także na prezent dla znajomych. Na zajęciach uczniowie samodzielnie stworzą grę karcianą typu dobble.

  Zarządzanie różnorodnością kulturową w organizacji.

  Zarządzanie różnorodnością kulturową jest imperatywem kategorycznym współczesnych organizacji, które z powodów wynikłych z globalizacji i procesów demograficznych oraz innych odnotowują wzrost różnorodności wśród pracowników. Różnorodność sama w sobie oznacza bogactwo, a odpowiednie zarządzanie nią może przyczynić się osiągnięcia większej sprawności działań organizacyjnych i zyskania przewagi konkurencyjnej.

  Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi.

  Podejście nazwane zrównoważonym zarządzaniem zasobami ludzkimi, łączy zarządzanie zasobami ludzkimi z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Prezentacja koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi przeprowadzona zostanie w świetle analizy relacji pomiędzy zrównoważonym rozwojem a zarządzaniem zasobami ludzkimi przy pomocy dwóch modeli charakteryzujących to zarządzanie. Ich wybór i zastosowanie powinny być jednak zdeterminowane celem oraz wielkością samej organizacji

  Moja własna firma! Jak przygotować się do założenia działalności?

  Jeżeli myślisz o założeniu przedsiębiorstwa, własna firma jest Twoim celem i marzeniem na przyszłość to oferowane warsztaty są właśnie dla Ciebie! Organizowane zajęcia mają na celu przedstawienie uczestnikom szeregu decyzji i analiz, jakie należy podjąć przed założeniem działalności. Zapoznanie z czynnikami wpływającymi na organizacje oraz nabycie umiejętności tworzenia wartości i formułowania celów organizacji to zadania stojące przed organizatorami projektu. Wykorzystane zostaną również metody analiz otoczenia i firmy (analiza SWOT) oraz klientów i ich potrzeb (segmentacja). Uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi działaniami przedsiębiorców w początkowej fazie działalności.

  Załóż start-up! Czyli jak przejść od pomysłu biznesowego do jego realizacji?

  Jeżeli czujesz w sobie ducha przedsiębiorczości, generujesz nowe pomysły biznesowe, myślisz o nowych produktach bądź usługach, zastanawiasz się nad czym można byłoby zarobić lub identyfikujesz problemy za których rozwiązanie inni skłonni byliby zapłacić… Te warsztaty są dla Ciebie! Uczestnicy zostaną zapoznani z najpopularniejszymi metodykami rozwijania startupów (m.in. Lean Startup, Customer Development, Nawigator Modelu Biznesowego), a następnie przejdą przez proces identyfikacji klientów oraz stworzą szablon modelu biznesowego (Business Model Canvas) i dowiedzą się w jaki sposób można zweryfikować swój model biznesowy w praktyce.

  Grafika biznesowa

  Zadaniem warsztatów z przedmiotu Grafika biznesowa jest pokazanie, jak ważny z punktu widzenia organizacji jest system identyfikacji wizualnej oraz jak za pomocą programu CorelDraw można wykonać proste elementy, wykorzystywane przez menedżerów w kontaktach biznesowych, w tym: – zaprojektowanie i wykonanie logo (unikalnej formy graficznej, w postaci: stylizowanego napisu, symbolu lub innej forma ekspresji graficznej służącej do identyfikacji marki, organizacji); – przygotowanie wizytówki (druku, który w sensie poligraficznym jest drukiem akcydensowym – zwykle to prostokątny, podręczny kartonik, zapisany treścią zależną od rodzaju wizytówki, np. imię i nazwisko, stanowisko, dane adresowe instytucji itp.); – zaprojektowanie i wykonanie ulotki (druk do celów informacyjnych, przeznaczony do szybkiego rozpowszechniania, o niewielkiej objętości, najczęściej w formie kartki).

  Instalacja wentylacyjna – komputerowe projektowanie, przykłady montażu oraz pomiary przepływów powietrza

  Mechaniczna wentylacja z rekuperacją jest aktualnie praktycznie nieodzowną instalacją w budynku. Zapewnia odpowiednią jakość powietrza, pozwala na odzyskiwanie znacznej ilości energii zwykle traconej na wentylację, jak również dodatkowo umożliwia kształtowanie klimatu termiczno-wilgotnościowego pomieszczeń. W ramach zajęć scharakteryzowana zostanie instalacja wentylacyjna, mechaniczna, nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. Zademonstrowany zostanie program komputerowy do graficzno-obliczeniowego projektowania instalacji. Podczas krótkich zajęć praktycznych będą wykonywane przykładowe połączenia elementów wentylacyjnych. Uczestnicy zapoznają się od praktycznej strony z metodami pomiarów strumienia powietrza w instalacji wentylacyjnej.


  Sprawdźmy czy powietrze jest czyste – zajęcia warsztatowe nt. jakości powietrza

  W trakcie warsztatów Uczniowie poznają zagadnienie jakości powietrza w pomieszczeniach i metody wykorzystywane do jej poprawy. W części teoretycznej zostaną omówione grupy zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych i biologicznych występujących w powietrzu oraz techniki oczyszczania powietrza (filtracja, sorpcja, jonizacja, fotokataliza, naświetlanie promieniowaniem UVC, ozonowanie) wspomagające pracę instalacji wentylacyjnej w budynkach. Uczestnicy poznają podstawy projektowania i doboru systemów przenośnych, ściennych i kanałowych. W części praktycznej Uczniowie wykonają obliczenia doboru jednostki oczyszczającej powietrze w pomieszczeniu oraz przeprowadzą pomiary stężenia pyłów zawieszonych (PM), lotnych związków organicznych, aerojonów oraz ocenią mikrobiologiczną jakość powietrza i powierzchni.


  Jak zaprojektować mikroinstalację fotowoltaiczną? Wykład+ warsztaty

  Co to jest mikroinstalacja fotowoltaiczna? Jak ją poprawnie zaprojektować? Podczas zajęć uczestnicy poznają odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. W trakcie wykładu (45 min) uczniowie zapoznają się z podstawowymi informacjami teoerytycznymi na temat fotowoltaiki oraz projektowania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Następnie przewidziane są praktyczne warsztaty komputerowe (2×45 min), podczas których uczestnicy będą mieli szansę zobaczyć, jak wygląda praca projektanta systemów przetwarzających energię słoneczną w energię elektryczną.


  Czy budynki chodzą do lekarza, czyli warsztaty diagnostyki obiektów budowlanych

  W ramach warsztatów omówione zostaną zagadnienia dotyczące trwałości budowli oraz ich badań i diagnostyki. W ramach warsztatów zaprezentowany zostanie podstawowy sprzęt badawczy służący diagnostyce obiektów budowlanych oraz sprzęt pomocny podczas wstępnego rozpoznania obiektu (inwentaryzacji). Przedstawione zostaną zarówno techniki tradycyjne, jak i te najbardziej współczesne.


  Badanie wytrzymałości na ściskanie i na rozciąganie materiałów budowlanych – pokazy badań i omówienie wyników

  Badanie wytrzymałości na ściskanie i na rozciąganie materiałów budowlanych – pokazy badań i omówienie wyników


  Co maja wspólnego gry komputerowe z projektowaniem dróg? Wirtualna rzeczywistość

  W projektowaniu dróg i obiektów inżynierskich mają zastosowanie nowoczesne technologie informatyczne. Część prac związana z modelowaniem 3d i wizualizacją przypomina znane gry komputerowe. W trakcie prezentacji uczestnicy dowiedzą się co moją wspólnego gry z projektami dróg i układów komunikacyjnych. Osoby chętne będą mogły odbyć wirtualny spacer po projekcie skrzyżowania drogowego.


  Kształtowanie geometrii dachu – czy woda może płynąć do góry

  Kształtowanie geometrii dachu – czy woda może płynąć do góry


  Badanie wytrzymałości na ściskanie i na rozciąganie materiałów budowlanych – pokazy badań i omówienie wyników

  Zainteresowani mają okazję zapoznać się z charakterystyką pracy Laboratorium Budownictwa. Uczniowie i nauczyciele będą mogli zaobserwować praktyczne prezentacje podstawowych badań betonu, badania wytrzymałości na rozciąganie próbek metalowych oraz badania wytrzymałości na ściskanie walcowych próbek betonowych. Podczas prezentacji, zostaną omówione alternatywne nieniszczące metody badań wytrzymałości na ściskanie konstrukcji betonowych oraz zaprezentowana zostanie instrukcja użytkowania danego urządzenia. Uczniowie poznają rodzaje zbrojenia stosowanego w betonie wraz z przykładami praktycznego zastosowania w konstrukcji betonowej.


  Etapy pracy inżyniera budownictwa – od koncepcji do realizacji

  Praca inżyniera obejmuję cztery główne etapy: problem-pomysł-projekt-wykonanie. W ramach prezentacji zostaną omówione podstawowe zasady pracy kratownic przestrzennej wraz ze wskazaniem rzeczywistych konstrukcji, które możemy spotkać w życiu codzienny. Przedstawione zostaną możliwości sporządzenie projektu obejmującego analizy statyczne jak również wykonanie szczegółowych rysunków w technologii 3D. W kratownicy wykorzystano elementy wykonane w technologii druku 3D. Uczestnicy będą mogli sprawdzić poprawność przyjętych rozwiązań na rzeczywistym modelu kratownicy przestrzennej wykonanej zgodnie z przyjętymi założeniami.


  Jak odbywa się sesja nagrywania ruchu człowieka?

  Zajęcia mają na celu zaprezentowanie całej sesji akwizycji ruchu z zastosowaniem optycznego systemu motion capture. W trakcie zajęć zostanie omówiona zasada działania systemu akwizycji ruchu oraz przygotowanie uczestników badań. Zaprezentowany zostanie sposób rejestracji nagrania. Omówiony zostanie także sposób przygotowania oraz obróbki danych otrzymanych w trakcie nagrania. Uczestnicy będą mieli możliwość osobistej realizacji nagrań. Dzięki zajęciom uczestnicy poznają nowoczesne narzędzie, które jest stosowane zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle rozrywkowym (produkcja gier, filmów).


  Operacja: Kosmos

  W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z wyzwaniami jakie stoją przed działalnością człowieka w kosmosie. Jak należy konstruować urządzenia elektroniczne do celów kosmicznych? Skąd pozyskiwać energię elektryczną w przestrzeni kosmicznej? Na te pytania postaramy się w trakcie zajęć odpowiedzieć. Dodatkowo uczniowie będą mogli spróbować swoich możliwości i zaprogramować proste układy elektroniczne, które mogą znaleźć zastosowanie w przestrzeni kosmicznej.


  Elektromobilność, oraz przetwarzanie i magazynowanie energii

  (Wykład/zajęcia) będzie dotyczył magazynowania energii elektrycznej w systemach źródeł energii odnawialnej z wykorzystaniem technologii Li-Ion. Przedstawione zostaną najważniejsze technologie magazynowania oraz metody konwersji energii z wykorzystaniem przekształtników mocy. Uzupełnieniem (wykładu/zajęć) będzie omówienie aspektu współpracy magazynów energii z pojazdami elektrycznymi


  Elektronika samochodowa

  Podstawy elektrotechniki i elektroniki, zrozumienie zjawisk fizycznych. Czujniki, elementy wykonawcze i sterowniki jako układy funkcjonalne. Praca sterowników samochodowych połączonych sieciami cyfrowymi. Diagnostyka elektroniki samochodowej z uwzględnieniem systemów samodiagnozy. Perspektywy rozwoju nowoczesnych samochodów.


  Automatyzacja produkcji na przykładzie linii mechatronicznej. Podejście SMSCP a Przemysł 4.0

  Przedmiotem lekcji jest przedstawienie zagadnień z zakresu automatyzacji na przykładzie modelu linii mechatronicznej. W trakcie wykładu zostaną omówione zarówno koncepcja Przemysłu 4.0, związanego z szeroko pojętą cyfryzacją nowoczesnych rozwiązań przemysłowych, jak i scharakteryzowany program rozwoju kompetencji i certyfikacji w ramach Siemens Mechatronics Cerification Program (SMSCP). Przeprowadzona będzie prezentacja modelu linii FMS (Flexible Manufacturing System) złożonej z siedmiu modułów (w tym robota zadaniowego). Dodatkowo, może zostać zorganizowany krótki warsztat z podstaw programowania PLC na sześciu trenażerach, dostępnych w laboratorium.


  Czy warto być inżynierem, czyli podróżowanie w czasie

  W ramach prezentacji zostaną przedstawione możliwości fizyczne podróżowania w czasie, zarówno w przeszłość, jak i w
  przyszłość. Omówione zostaną paradoksy i teorie fizyczne związane z poruszaniem się w czasoprzestrzeni. Kluczowym
  elementem będzie określenie barier technicznych, które, dzięki inżynierom, mogą przełamać dzisiejsze ograniczenia
  przemieszczania się w czasie.

   

  Jak odbywa się sesja nagrywania ruchu człowieka?

  Zajęcia mają na celu zaprezentowanie całej sesji akwizycji ruchu z zastosowaniem optycznego systemu motion capture. W
  trakcie zajęć zostanie omówiona zasada działania systemu akwizycji ruchu oraz przygotowanie uczestników badań.
  Zaprezentowany zostanie sposób rejestracji nagrania. Omówiony zostanie także sposób przygotowania oraz obróbki
  danych otrzymanych w trakcie nagrania. Uczestnicy będą mieli możliwość osobistej realizacji nagrań. Dzięki zajęciom
  uczestnicy poznają nowoczesne narzędzie, które jest stosowane zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle
  rozrywkowym (produkcja gier, filmów).

   

  Do czego służy eyetracker?

  Badania eyetrackingowe polegają na pomiarze, rejestracji i analizie ruchów oczu oraz położenia wzroku. Realizowane są
  za pomocą eyetrackerów, które umożliwiają precyzyjne określenie gdzie, jak długo oraz w jakiej kolejności kierowany
  jest wzrok osoby badanej. Pokaz będzie okazją do poznania praktycznych zastosowań eyetrackingu oraz zasady działania
  mobilnego i stacjonarnego eyetrackera. Ochotnicy będą mogli wziąć udział w krótkim eksperymencie wykorzystującym
  technikę śledzenia wzroku.

   

  Wykorzystanie i programowanie robota przemysłowego Kuka

   

  Modelowanie obiektów 3D

   

  Przygotowanie modeli 3D do druku i druk 3D

   

  Obróbka grafiki rastrowej na wybranych przykładach

   

  Elektrotechnologie- przyszłość zaczyna się dziś -cykl wykładów (wstęp do nadprzewodnictwa; Ewolucja automatyki
  budynkowej – od instalacji tradycyjnej do domu inteligentnego; Czujniki impedancyjne od pomysłu do urządzenia,
  Technologie plazmowe)

  W czasie zajęć uczniowie zostaną wprowadzeni w świat nadprzewodnictwa i technologii plazmowych oraz w obszary ich
  zastosowań. Kolejnym tematem będzie eksploracja możliwości jakie oferują nam innowacyjne rozwiązania w zakresie
  automatyki w życiu codziennym. Atrakcją będą również pokazy w laboratorium plazmowym m.in. z użyciem reaktorów
  plazmy nietermicznej oraz zajęcia w laboratoriach automatyki budynkowej.

   

  Fizyczne podstawy przepływu prądu elektrycznego

  W ramach zajęć laboratoryjnych uczniowie w grupach dwuosobowych będą wykonywać proste doświadczenia związane z
  przepływem prądu elektrycznego. Do dyspozycji będą zestawy laboratoryjne składające się z płytek stykowych,
  mierników, zasilaczy oraz różnorodnych elementów elektronicznych. Spotkanie to będzie okazją do utrwalenia
  podstawowej wiedzy z zakresu fizyki prądu elektrycznego a także wyćwiczenia umiejętności łączenia obwodów
  elektrycznych i wykonywania pomiarów przy pomocy multimetrów i oscyloskopów. Podczas pracy uczniowie będą
  wykorzystywać elementy takie jak: rezystory, potencjometry, kondensatory, cewki, diody, tranzystory. Szczegółowego
  instruktażu podczas zajęć udzielać będą pracownicy Zakładu Elektroniki i Fizyki Technicznej Politechniki Lubelskiej.

   

  Czy istnieją pierwiastki z liczb ujemnych?

  Na wykładzie udzielona zostanie odpowiedź na pytanie zadane w temacie wykładu. Ponadto słuchacze dowiedzą się czy
  istnieje zbiór liczbowy większy niż zbiór liczb rzeczywistych? Przedstawione zostaną fakty i ciekawostki dotyczące
  liczb zespolonych oraz przykłady ich zastosowania.

   

  Przyszłe inżynierki, przyszli inżynierowie, matematyka nie będzie dla Was przeszkodą – my umiemy nauczyć
  bezproblemowo

  Dyskusja z uczniami o roli matematyki w zrozumieniu przedmiotów inżynierskich, o możliwościach wykorzystania wiedzy
  matematycznej w pracy zawodowej i nie tylko.
  Pokazanie realnego przykładu zastosowania matematyki w biznesie np. do podejmowania decyzji przy konstruowaniu
  biznes planu. Wspólne analizowanie zadania, problemu zgłoszonego przez uczniów.

   

  O sztuce ukrywania tajemnic, czyli matematyka na usługach bezpieczeństwa informacji

  Pragnienie bezpieczeństwa tli się w ludzkich umysłach od niepamiętnych czasów. W szczególności wagę sprawnego i
  bezpiecznego systemu przekazywania informacji doceniono już w starożytności. Umiejętność ukrywania tajemnic
  zmieniała niejednokrotnie bieg dziejów – decydowała o przebiegu wojen i losach imperiów, ale też wpływała na życie
  pojedynczych ludzi. Współczesna era cyfrowa jeszcze ten wpływ zwiększa i ukazuje kluczową rolę jaką pełni ochrona
  informacji. Przedstawię krótką historię różnych metod szyfrowania – od tych stosowanych przez starożytnych Greków i
  Egipcjan, po współczesne narzędzia opierające się na ideach matematycznych. Pokażę, z jakiego powodu hitlerowskie
  Niemcy przegrały wojnę, dlaczego nasze pieniądze na kontach internetowych są bezpieczne i jaki ma to wszystko ma
  związek z liczbami pierwszymi.

   

  Promieniowanie jądrowej jest wśród nas

  Zajęcia będą polegały na wysłuchaniu 45 min. wykładu wprowadzającego dla całej grupy uczniów (ok. 30 os.). Na
  wykładzie zostaną omówione rodzaje promieniowania jonizującego, ich powstawanie, właściwości i zastosowania.
  Następnie uczniowie będą przez 2 x 45 min. wykonywać pomiary w laboratorium, zobaczą jak wyglądają źródła
  promieniotwórcze i detektory promieniowania. Zajęcia pozwolą zdobyć wiedzę o promieniowaniu jądrowym i zasadach
  ochrony radiologicznej. Temat zajęć jest ważny w kontekście planu budowy w Polsce elektrowni jądrowej. W zajęciach
  laboratoryjnych może uczestniczyć grupa max. 15 osobowa. Druga część klasy może w tym samym czasie realizować
  zajęcia laboratoryjne z fizyki prowadzone przez dr Tomasza Pikulę.

   

  O prostych i użytecznych sposobach rozwiązywania zadań z kombinatoryki

  Z kombinatoryką uczniowie zapoznają się już w klasie 7 szkoły podstawowej. Poznawane metody kombinatoryczne stosują oni głównie do rozwiązywania zadań z rachunku prawdopodobieństwa. Jednakże modele i metody kombinatoryczne stosuje wszędzie tam, gdzie chcemy określić liczbę interesujących nas obiektów. Celem przeprowadzonej lekcji jest uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy uczniów. Omówione zostaną podstawowe techniki zliczania, takie jak reguła mnożenia, reguła dodawania i reguła dopełnienia. Na przykładzie rozmieszczenia kul w pudełkach zostaną pokazane najważniejsze aspekty związane z takimi pojęciami jak wariacje i kombinacje. W ramach spotkania przewidziane są warsztaty, na których uczestnicy zostaną postawieni przed różnymi problemami zliczania.

   

  Intuicja kontra prawdopodobieństwo

  Lekcje dotyczą elementów rachunku prawdopodobieństwa. Największy nacisk położony zostanie na praktyczne zastosowanie wzoru Bayesa. Uczniowie na przykładach zobaczą różnice pomiędzy rzetelnym wnioskowaniem a rozwiązaniem problemu na podstawie intuicyjnego rozumienia zagadnienia.

   

  Podstawy algorytmów – wybrane algorytmy sortowania i algorytmy grafowe

  Uczniowie zapoznani zostaną z pojęciem algorytmu. Samodzielnie będą próbować ułożyć schemat postępowania dla zadanego problemu. Przedstawione zostaną podstawowe algorytmy sortowania i algorytmy grafowe. Lekcje mają na celu rozwinięcie u uczniów myślenia algorytmicznego, nabycie dbałości o szczegóły i przewidywania wyników postępowania.

   

  Wybrane zagadnienia z teorii grafów z zastosowaniami

  Grafy są doskonałym narzędziem do modelowania różnego typu sytuacji rzeczywistych, od schematu komunikacji miejskiej, poprzez cząsteczki związków chemicznych do interakcji międzyludzkich. Na zajęciach przedstawione zostaną wybrane problemy, do rozwiązania których można wykorzystać narzędzia teorii grafów. Oprócz wysłuchania wykładu uczniowie będą mieli okazję samodzielnego prześledzenia omawianych algorytmów. Do zrozumienia tematu wystarczy podstawowa wiedza matematyczna.

   

  Kongruencje i działania modulo w praktyce

  Uczniowie zostaną zaznajomieni z najważniejszymi pojęciami z zakresu arytmetyki modularnej oraz z najważniejszymi metodami rozwiązywania zadań przy pomocy kongruencji. W trakcie części wykładowej uczniowie przypomną sobie definicję dzielenia z resztą i dzielenia bez reszty w zbiorze liczb całkowitych oraz twierdzenie o rozkładzie liczby całkowitej. Uczniowie poznają definicję przystawania liczb modulo m, własności kongruencji oraz przykłady zastosowania arytmetyki modularnej w życiu codziennym. W części warsztatowej uczniowie będą wykorzystywać własności kongruencji do rozwiązywania typowych i nietypowych zadań, w tym również zadań typu maturalnego. Zajęcia mają na celu wykształcenie w uczniach zainteresowania matematyką poprzez zaprezentowanie zagadnień matematycznych, które można rozwiązać często szybciej i łatwiej przy zastosowaniu kongruencji niż przy użyciu metod, które uczniowie poznają w szkole.  Skąd się wzięły liczby zespolone i co o nich warto wiedzieć?

  Uczniowie poznają historię rozwoju teorii liczb zespolonych. Zostaną zaznajomieni z podstawowymi sposobami reprezentacji oraz własnościami liczb zespolonych, a także wybranymi twierdzeniami oraz zastosowaniami liczb zespolonych. W części warsztatowej uczniowie będą wykorzystywać poznane sposoby zapisu liczb zespolonych oraz ich własności do rozwiązywania zadań różnego typu. Zajęcia mają na celu rozbudzenie w uczniach zainteresowania matematyką poprzez zaprezentowanie zagadnień nowych, trochę nieoczywistych, które mają różne interesujące zastosowania.

   

  Kryptografia – podróż w głąb świata szyfrów

  Zajęcia kierowane są skierowane do uczniów zainteresowanych zastosowaniami matematyki oraz informatyki. Podczas zajęć zaznajomią się oni z pojęciami związanymi z kryptografią oraz tym, jak zmieniały się metody szyfrowania na przestrzeni wieków. Zostaną im zaprezentowane rodzaje systemów kryptograficznych oraz przykłady ich zastosowań w praktyce. Uczniowie będą mogli zmierzyć się z zadaniami, które pozwolą im zobaczyć jak szyfrowanie i deszyfrowane są wiadomości.

   

  Zastosowanie grafów w praktyce

  Pierwsza część zajęć będzie stanowiła teoretyczne wprowadzenie do teorii grafów. Zostaną przedstawione podstawowe pojęcia oraz zastosowanie grafów w praktyce. Następnie zostaną zaprezentowane podstawowe klasy grafów. W drugiej cześć uczniowie samodzielnie będą rozwiązywali zadania formułując problemy w języku teorii grafów.

   

  Zastosowanie modeli kolejkowych w życiu codziennym

  Teoria obsługi masowej to dziedzina dotycząca różnego rodzaju kolejek – czy to w sklepie, czy na poczcie. Zajęcia są skierowane do uczniów zainteresowanych szerokimi zastosowaniami matematyki. Podczas zajęć przedstawione zostaną najważniejsze pojęcia teorii kolejek oraz wybrane modele kolejkowe. Ponadto, uczniowie będą mogli sami policzyć charakterystyki przykładowych systemów kolejkowych.

   

  Grupowanie danych i szeregi rozdzielcze

  Celem zajęć jest zapoznanie uczniów ze statystyczną analizą danych. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną różne sposoby grupowania danych oraz pojęcie szeregu rozdzielczego, a także jego praktyczne zastosowania w życiu codziennym. Pierwszą część zajęć stanowić będzie wykład w formie prezentacji multimedialnej. Następnie podczas pracy zespołowej poznane techniki zostaną przećwiczone w formie zadań rachunkowych.

   

  Metryki, czyli o funkcjach określających odległość

  Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z różnymi sposobami definiowania odległości w matematyce oraz tym, jakie są tego konsekwencje, ze szczególnym uwzględnieniem postaci kul w danych metrykach. Pierwszą część zajęć będzie stanowił wykład w formie prezentacji multimedialnej wraz z przykładami. W drugiej części uczniowie w ramach pracy zespołowej będą mieli możliwość wykorzystać przyswojoną wiedzę w praktyce w formie zadań.

   

  Obliczenia przybliżone w analizie i rachunku prawdopodobieństwa

  W zastosowaniach matematyki często okazuje się, że dokładne, analityczne rozwiązania wielu zagadnień są niewygodne lub wręcz niemożliwe do uzyskania. Może to mieć miejsce nawet w przypadku pozornie prostych równań algebraicznych. Z pomocą przychodzą wtedy metody przybliżone, które dostarczają matematycznie niedoskonałych odpowiedzi, jednak odpowiedzi te mogą być wystarczających w praktyce. Na zajęciach pokazane zostaną przybliżone metody rozwiązywania równań oraz przybliżonego obliczania prawdopodobieństw.

   

  Zastosowanie liczb zespolonych do rozwiązywania równań stopnia trzeciego o współczynnikach rzeczywistych

  Równania służą do opisywania i rozwiązywania wielu problemów. Wzory Cardano umożliwiają znalezienie pierwiastka równania stopnia trzeciego. W niektórych przypadkach, uzyskanie rzeczywistego pierwiastka wymaga operacji pierwiastkowania liczb zespolonych. Podamy podstawowe informacje dotyczące liczb zespolonych. Wyjaśnimy różnicę pomiędzy pojęciem pierwiastka kwadratowego w dziedzinie rzeczywistej, a pojęciem pierwiastka kwadratowego w dziedzinie zespolonej.

   

  Wybrane konstrukcje geometryczne

   

  Odpady w obiegu, czyli czym jest GOZ?

  W ramach prowadzonych warsztatów uczestnicy dowiedzą się w przystępny sposób czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym. Na przykładzie odpadów w postaci opakowań z tworzyw sztucznych zostanie im przekazana wiedza na temat hierarchii postępowania z odpadami, od ekoprojektowania, przez ponowne użycie, recykling, odzysk, aż po ich unieszkodliwianie. Dowiedzą się, dlaczego składowanie odpadów na wysypiskach jest niekorzystne dla środowiska i dlaczego powinniśmy segregować odpady. Celem jest uświadomienie społeczeństwu tego, iż właściwie segregowane odpady mogą stanowić cenny surowiec.

   

  Ręczny druk 3D – poznaj działanie długopisów 3D

  Na warsztatach uczniowie poznają technikę ręcznego druku 3D. Dowiedzą się jakie materiały stosuje się w druku 3D, a także poznają niektóre tajniki modelowania 3D.

   

  Pierwsza pomoc – jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych

  W ramach warsztatów uczestnicy poznają zasady przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach kryzysowych. Szczególny nacisk kładziony jest na aspekt Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej oraz pozycji bezpiecznej ustalonej.

   

  BIM

  Szkolenie z technologii BIM (ang. Building Information Modeling) dotyczy modelowania informacji o budynkach, w tym innowacyjnego podejścia do projektowania obiektów i systemów infrastruktury. Praca w technologii BIM oparta jest na sparametryzowanych modelach 3D, które w tej formie graficznej reprezentują obszerne bazy danych. Informacje zaimplementowane w modelach umożliwiają m.in. tworzenie harmonogramów, kosztorysów czy budowanie systemów do zarządzania obiektami, stąd BIM definiuje się jako technologię 7D. Wdrożenie tych rozwiązań znacznie skraca czas realizacji budowy, zmniejsza koszty inwestycji oraz pozwala wyeliminować kolizje. Standard ten jest powszechnie stosowany w krajach wysokorozwiniętych (w Wielkiej Brytanii obligatoryjny dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych od 2014r.). Badania wskazują, że w Polsce branża cierpi na niedostatek specjalistów pracujących w standardzie BIM: inżynierów budownictwa, architektów, konstruktorów, instalatorów, ekektrotechników itd. Udział w zajęciach może zachęcić uczniów do rozwoju pasji i zachęci do pracy z innowacyjnymi rozwiązaniami, które w najbliższej przyszłości zrewolucjonizują systemowe podejście do projektowania.

   

  Zastosowania informatyki w technice

   

  Dziękujemy, że jesteście z nami.


  Zapraszamy od marca 2024 r. na kolejne edycje zajęć w ramach zadania “Z technikum na Politechniki” 

  Aktualne konkursy dla uczniów i szkół

  Co mówią uczniowie o Politechnicznej Sieci

  Skip to content