Skip to content

Komercjalizacja

Projekt Politechnicznej sieci przede wszystkim zakłada się, że będzie wspierał rozwój społeczny i gospodarczy, jak również będzie promował świadome wykorzystywanie zasobów naturalnych. W ramach obszaru Komercjalizacja przewidziano następujące działania:

Aktualności w obszarze Komercjalizacja w Politechnice Rzeszowskiej

Liderem obszaru komercjalizacji jest Politechnika Rzeszowska.

Przypisanie danej uczelni do obszaru wynika z analizy SWOT przeprowadzonej na potrzeby strategii rozwoju Sieci. Politechnika Rzeszowska – niekwestionowany lider transferu wiedzy po prawej stronie Wisły – przewodzi obszarowi komercjalizacja.

Ze względu na skalę projektu oraz ilość zaplanowanych zadań, założono, że lider obszaru odpowiada przede wszystkim za koordynację wszystkich działań w obrębie swojego obszaru, zarządza procesem komunikacji pomiędzy uczelniami w danym obszarze oraz odpowiada za ewaluację realizowanych w danym obszarze inicjatyw.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych działań oraz elastyczne realizowanie projektu w strukturze uczelni przyjęto, iż lidera obszaru reprezentować będzie ten z jego prorektorów, w którego zakresie kompetencji znajduje się dany obszar. Pozwoli to na uniknięcie zbędnej biurokracji, usprawni proces podejmowania decyzji oraz będzie znaczącym wsparciem w procesach komunikacji z otoczeniem społeczno–gospodarczym.

Skip to content