Skip to content

Trzecia Konferencja
Kół Naukowych

Termin:
15-17 listopada 2023 roku
Lokalizacja:
Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 16
15-333 Białystok

O konferencji

Trzecia Konferencja Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, finansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, organizowana jest przez Politechnikę Białostocką. W skład sieci wchodzą trzy politechniki: Politechnika Białostocka, Politechnika Lubelska oraz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

Jej celem jest rozwój Regionów Polski Wschodniej i poszerzenie wiedzy z zakresu kształcenia, nauki i komercjalizacji, jak również promocja polskiej nauki jako filaru rozwoju społeczeństwa. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie międzyuczelnianego systemu umożliwiającego wymianę wiedzy i doświadczeń oraz przenikanie się potencjałów wśród studentów. Realizacja zamierzonych celów odbędzie się poprzez integrację studentów i opiekunów zrzeszonych w kołach naukowych. Konferencja umożliwi młodym, ambitnym studentom z owych uczelni na opublikowanie artykułów naukowych oraz da szansę na ich prezentację. Wymiana doświadczeń może zaprocentować w postaci wspólnych przedsięwzięć w przyszłości. W realizacji zamierzonych planów będą także pomocne szkolenia podczas których uczestnicy konferencji zdobędą cenne doświadczenie i umiejętności.

Monografia​

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest napisanie i przesłanie na adres: artykulyviacarpatia@pb.edu.pl artykułu naukowego i streszczenia

Artykuł powinien wpisywać się w dyscyplinę naukową do której przypisane jest koło, a jego objętość powinna zawierać się pomiędzy 14 000 – 16 000 znaków

Formatowania należy dokonać zgodnie z poniżej załączonymi wytycznymi.

UWAGA! 
 
Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2023 r. na adres artykulyviacarpatia@pb.edu.pl
 
Teksty streszczeń prosimy wysyłać do 10.11.2023 r. korzystając z formatki na adres artykulyviacarpatia@pb.edu.pl

Koszt uczestnictwa

Szacunkowy koszt udziału w konferencji
wynosi 
1000 zł brutto/os.,
tj. 
4 000 zł za 3 studentów i opiekuna.
Faktura płatna przez Uczelnię po konferencji,
w terminie określonym na fakturze.

Koszt udziału w konferencji nie obejmuje noclegów.
Koszt noclegu wynosi:
* 260 zł/doba ze śniadaniem – pokój 1-osobowy
* 339 zł/doba ze śniadaniem – pokój 2-osobowy

Szablon prezentacji

Prezentację na temat działalności Koła Naukowego oraz artykułu naukowego na Konferencję prosimy wykonać w poniższym wzorcu graficznym zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Formularze zgłoszeniowe

  Formularz zgłoszeniowy dla Opiekuna Koła Naukowego na Konferencję Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

  Miejsce Konferencji:
  Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej,
  ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok.

  Dane opiekuna


  Informacje podstawowe  Dane kontaktowe

  W celu informacyjno-promocyjnym organizowanej Konferencji Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia dokonujemy rejestracji jej przebiegu za pomocą relacji fotograficznych oraz audio-video. Wybrane fragmenty Konferencji mogą być upublicznione na naszej stronie. Dokonując rejestracji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wizerunku zarejestrowanego w związku z organizowaną Konferencją Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia.

  • 1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
  • 2. Dla potrzeb działań promocyjnych mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocyjno-informacyjne organizowanej Konferencji.
  • 3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Politechniki Białostockiej), stronach internetowych Uczelni partnerskich, portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
   

   Formularz zgłoszeniowy dla Studentów na Konferencję Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

   Miejsce Konferencji:
   Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej,
   ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok.

   Dane Studenta 1   Informacje podstawowe


   Dane kontaktowe

   W celu informacyjno-promocyjnym organizowanej Konferencji Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia dokonujemy rejestracji jej przebiegu za pomocą relacji fotograficznych oraz audio-video. Wybrane fragmenty Konferencji mogą być upublicznione na naszej stronie. Dokonując rejestracji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wizerunku zarejestrowanego w związku z organizowaną Konferencją Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia.

   • 1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
   • 2. Dla potrzeb działań promocyjnych mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocyjno-informacyjne organizowanej Konferencji.
   • 3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Politechniki Białostockiej), stronach internetowych Uczelni partnerskich, portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
    

   Dane Studenta 2   Informacje podstawowe


   Dane kontaktowe

   W celu informacyjno-promocyjnym organizowanej Konferencji Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia dokonujemy rejestracji jej przebiegu za pomocą relacji fotograficznych oraz audio-video. Wybrane fragmenty Konferencji mogą być upublicznione na naszej stronie. Dokonując rejestracji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wizerunku zarejestrowanego w związku z organizowaną Konferencją Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia.

   • 1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
   • 2. Dla potrzeb działań promocyjnych mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocyjno-informacyjne organizowanej Konferencji.
   • 3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Politechniki Białostockiej), stronach internetowych Uczelni partnerskich, portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
    

   Dane Studenta 3   Informacje podstawowe


   Dane kontaktowe

   W celu informacyjno-promocyjnym organizowanej Konferencji Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia dokonujemy rejestracji jej przebiegu za pomocą relacji fotograficznych oraz audio-video. Wybrane fragmenty Konferencji mogą być upublicznione na naszej stronie. Dokonując rejestracji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wizerunku zarejestrowanego w związku z organizowaną Konferencją Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia.

   • 1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
   • 2. Dla potrzeb działań promocyjnych mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocyjno-informacyjne organizowanej Konferencji.
   • 3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Politechniki Białostockiej), stronach internetowych Uczelni partnerskich, portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
    

   Streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim

   Streszczenie w formacie zgodnym z wytycznymi link należy wysłać na artykulyviacarpatia@pb.edu.pl do dnia 10.11.2023 roku.


   Wytyczne streszczenia artukułu

   Streszczenie artykułu formatka .docx

   Teksty streszczeń prosimy wysyłać do 10.11.2023 r. korzystając z formatki na adres artykulyviacarpatia@pb.edu.pl

   Patronaty honorowe

   Marszałek Województwa Podlaskiego

   Patronaty medialne

   PARTNER STRATEGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA

   Terminy

   Do najistotniejszych terminów należą:

   Termin rejestracji uczestników
   15 listopada 2023
   Dzień drugi
   Konferencja naukowa w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej
   17 listopada 2023
   Termin składania artykułów naukowych do monografii
   do 6 listopada 2023
   Dzień pierwszy
   Przyjazd i integracja uczestników
   16 listopada 2023
   Dzień trzeci
   Konferencja naukowa w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej
   do 30 grudnia 2023

   Program Konferencji

   Harmonogram* Konferencji Kół Naukowych działających w ramach Politechnicznej Sieci
   VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

   15 listopada 2023 (środa)

   1500 – przyjazd do Białegostoku i zakwaterowanie w Hotelu Hampton by Hilton
   (ul. Wisławy Szymborskiej 2, 15-424 Białystok)

   1700 – spacer z przewodnikiem po Białymstoku lub czas wolny (opcja dla chętnych, czas ok. 1h)

   1900 – uroczysta kolacja powitalna dla uczestników konferencji
   (restauracja Hotelu Hampton by Hilton w Białymstoku)

   16 listopada 2023 (czwartek)

      700 – 830 – śniadanie w restauracji hotelowej

      845 – zbiórka przed hotelem i przejazd na Politechnikę Białostocką (Centrum Nowoczesnego Kształcenia)

      900 – 920 – rejestracja uczestników konferencji

        930 – konferencja prasowa

        940 – 1130 – rozpoczęcie konferencji i prezentacje kół naukowych cz. 1

   1130 –1150 – przerwa kawowa (CNK)

   1150 – 1400prezentacje kół naukowych cz. 2

   1400 – 1440 – lunch/obiad (II piętro w budynku CNK)

   1440 – 1630prezentacje osiągnięć lub prowadzonych badań naukowych cz. 1

   1630 – 1650 – przerwa kawowa

   1650 – 1800prezentacje osiągnięć lub prowadzonych badań naukowych cz. 2

    

   2000 –  integracyjna kolacja studentów
   (Klub Gwint)

   2000 – integracyjna kolacja opiekunów kół naukowych (restauracja Hotelu Hampton by Hilton)

   17 listopada 2023 (piątek)

   800 – 930 – śniadanie w restauracji hotelowej

   945 – zbiórka przed hotelem i przejazd na PB

   1015 – wykład „Higiena cyfrowa
   (budynek INNO EKO TECH Aula im prof. dr. hab. inż. Andrzeja Królikowskiego, WBiNoŚ)

   1100 – przerwa kawowa

   1120 – 1200 – zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów (CNK)

   1215 – zbiórka przed budynkiem CNK i przejazd do muzeum

   1230 – 1430 – zwiedzanie Muzeum Pamięci Sybiru

   1500 – obiad

   1530 – wyjazd uczestników

   *Harmonogram może ulec zmianie

   Komitety

   Komitet organizacyjny

   Podczas trwania „Konferencji Kół Naukowych” w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” będziecie mogli Państwo liczyć na pomoc Członków Komitetu Organizacyjnego. 

   W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:

   Przewodniczący: dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB Prorektor ds. Studenckich

   Kształcenie:

   dr inż.  Katarzyna Kalinowska-Wichrowska
   dr arch. Bartosz Śliwecki
   dr inż. Jarosław Czaban
   dr inż. Wojciech Trzasko

   Promocja:

   Agnieszka Stasiulewicz-Sakowicz

   Sekretarz:
   Marzena Koniuch

   Członkowie:

   Ewa Wojciuk
   Małgorzata Jakubiuk
   Artur Kozłowski
   Julita Jurgiel
   Urszula Krukowska
   Agnieszka Romaniuk
   Agata Gawryluk
   Bogumiła Matys

   Studenckie Koła Naukowe:

   Koordynator: Mateusz Krzesimir Roszkowski

   Członkowie: Katarzyna Hryniewicka, Katarzyna Dardzińska, Magdalena Tur, Dominik Połonowicz, Dominika Galińska, Dawid Kostiuczuk, Klaudia Dąbrowska, Aleksandra Jamiołkowska, Patrycja Kuzia, Grzegorz Giermoła, Julia Zembrowska, Gabriela Tarasiuk, Weronika Strzemińska,Sandra Rukszan, Mikołaj Marzewski, Gabriel Pierewoj, Adam Wiśliński, Kacper Pieńczykowski, Adrian Bagiński, Sandra Nikołajuk, Beata Karina Orłowska, Przemysław Wyrobek, Julia Chraboł, Adrianna Garstka 

   Komitet naukowy

   W skład Komitetu Naukowego wchodzą:

   Prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej

   dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB – przewodniczący

   Prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej

   dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB

   Prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej

   dr hab. inż. Paweł Droździel

   Prorektor ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej

   dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz

   Prorektor ds. studenckich Politechniki Rzeszowskiej

   prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

    

   dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska – vice-przewodnicząca
   dr inż. Krzysztof Konopko
   dr inż. Tomasz Łukaszuk
   dr inż. Piotr Prochor
   dr hab. inż. Kazimierz Dzierżek, prof. PB
   dr inż. Rafał Grądzki
   dr inż. Magdalena Joka Yildiz
   mgr inż. Karolina Gabrysiak
   dr inż. Monika Kulisz
   dr Sławomir Gułkowski
   dr inż. Łukasz Sobaszek
   mgr inż. Karol Fatyga
   dr inż. Michał Tomczak
   dr Mateusz Szarata
   dr Paweł Bełch
   dr hab. Łukasz Uram
   mgr inż. Michał Ćmil
   dr inż. Tomasz Lis

   Informacje dodatkowe

   Hotel

   Hotel znajdujący się w pobliżu miejsca konferencji:

   Hampton by Hilton
   ul. Wisławy Szymborskiej 2, 15-424 Białystok

   W przypadku pytań dotyczących
   rezerwacji proszę o kontakt z Agnieszką Romaniuk,
   kontakt mailowy: a.romaniuk@pb.edu.pl
   tel. 85 746 90 39

   Dane kontaktowe

   Marzena Koniuch
   m.koniuch@pb.edu.pl
   tel. (85)7469036

    

   Mateusz Roszkowski
   80006@student.pb.edu.pl

   Social Media Politechniki Białostockiej

   Skip to content