Skip to content

W ramach Działania 6. „Po Sąsiedzku– międzyuczelniane staże badawcze i wizyty studyjne” w najbliższym czasie zostaną wygłoszone następujące wykłady:

 • Pani Magdalena Maciaszczyk wygłosi wykład.  
  • Tematyka wykładu:
   • Wykształcenie się zjawiska prosumpcji podkreśla istotny kierunek zmian, jaki ukształtował się na współczesnym rynku. Uwypukla on bowiem ogromne znaczenie nabywców, którzy przeszli swoistą metamorfozę. Aktywność rynkowa konsumentów wykroczyła poza ramy tradycyjnego rozumienia ich aktywności i przypisywanych im zachowań zakupowych. Zaczęli oni angażować się w inne wymiary działań rynkowych i w ten sposób uzyskali wpływ na sposób, w jaki będą zaspakajane ich indywidualne, unikalne potrzeby. W efekcie stali się oni współtwórcami oferty co oznacza, że zatarła się granica pomiędzy klasyczną konsumpcją a prosumpcją.
   • Prosumenci włączają się nie tylko w tworzenie produktowych i pozaproduktowych wartości marketingowych, dążąc do zaspokojenia obecnych oczekiwań, ale i realizują własne ambicje. Wszystkie te pobudki, leżące u podstaw podejmowanych aktywności pozazakupowych, świadczą o porzuceniu biernej postawy na rzecz aktywnego zaangażowania w procesy marketingowe, co może stymulować aktywność rynkową, dążąc do włączania się w kreowania wartości cennych dla określonej zbiorowości osób.
   • Aktywność prosumpcyjna może być zarówno spontaniczna, jak i inspirowana oraz kontrolowana. Z pewnością jednak ta pierwsza jest bardziej ,,autentyczna”. W obu jednak przypadkach konieczna jest otwartość na współdziałanie na linii oferent-nabywca. Jednakże prosumpcja pozostaje kompozycją złożonych zachowań rynkowych, których geneza, przebieg i efekty zależą od wielu czynników.
   • Współcześnie oferenci nie są w stanie funkcjonować bez finalnych nabywców, zatem ich rola rynkowa nabiera innego, nowego znaczenia. Współcześni nabywcy wykazują z pewnością aktywność, rozumianą jako zachowanie wielowymiarowe, wykraczające poza podejmowanie decyzji zakupowych i użytkowanie produktów. Eskalacja ich wymagań i aspiracji jest efektem rosnącego poziomu świadomości rynkowej i stymulacji ich aktywności, związanej z obszarami wcześniej przypisywanych producentom.
  • Termin: czwartek 14.09.2023 r., godzina 12.00,  sala seminaryjna nr 402, ul. Akademicka 2 w budynku Arcus. 
 • Pani dr hab. Agnieszka Rzepka wygłosi wykład pt. :“Funkcjonowanie organizacji turkusowych w warunkach niepewności w oparciu o badania własne”
  • Termin: czwartek 14.09.2023 r., godzina 12.00,  sala seminaryjna nr 402, ul. Akademicka 2 w budynku Arcus. 
 • Pan dr inż. Mariusz Kamiński wygłosi dwa wykłady.  
  • Tematy wykładów:
   • Zastosowanie implantacji jonowej w inżynierii warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych.
   • Wysokoenergetyczna implantacja jonów – skutki, cele, obszary zastosowań.
  • Termin: poniedziałek 18.09.2023 r. o godzinie 12:00 w budynku C, sala 109. 
 • Pan dr inż. Ireneusz Zagórski wygłosi wykład pt: “Frezowanie stopów magnezu (metoda frezowanie zgrubne)“.  
  • Termin: środa 20.09.2023 r. godz. 12.00,  Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji.

Serdecznie zapraszamy!

Wykłady w ramach działania “Po sąsiedzku” na Politechnice Rzeszowskiej

Obszar: Nauka
Zadanie: Po sąsiedzku
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content