Skip to content

Trzy politechniki z Polski Wschodniej: Lubelska, Białostocka i Rzeszowska w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego otrzymały 30 mln zł (każda uczelnia po 10 mln zł) na realizację 10 programów naukowych, edukacyjnych i komercjalizacyjnych. Środki pochodzą z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Uczelnie ogłosiły właśnie pierwsze konkursy. O ich zasadach władze Politechniki Lubelskiej poinformowały na konferencji prasowej w dn. 8 lutego br.

Jak mówi rektor prof. Zbigniew Pater, ważne jest to, że kierujemy nasze działania nie tylko do społeczności akademickich politechnik, ale także uczniów szkół średnich oraz otoczenia gospodarczego z województwa lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego.

W konkursie „Wschodzący innowatorzy” biorą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, których pomysły mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w pracy przedsiębiorstw. Konkurs polega na opracowaniu autorskiego rozwiązania, które dotyczy zadań technicznych zgłoszonych przez trzy lubelskie firmy: Borg Automotive, SIPMA S.A. oraz Klub Strzelecki Snajper .

Zadaniem uczniów jest opracowanie m.in.: karty KANBAN, która pomoże w przepływie materiałów podstawowych na linii magazyn – produkcja, aplikacji na telefon, która pozwoli wykorzystać tabele wysiewów nawozów czy uniwersalnego uchwytu do mocowania pulpitu sterującego maszyny w ciągniku. Istnieje również potrzeba zautomatyzowania procesu rejestracji zawodników na zawody strzeleckie. Ciekawym tematem jest stworzenie bazy nazewnictwa maszyn, które można wykorzystać do nowych produktów.

„NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec” to propozycja dla wybitnych uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego, realizowanego niezależnie od siebie w województwach lubelskim, podkarpackim i podlaskim oraz międzywojewódzkiego, na którym zaprezentowane zostaną najlepsze projekty regionalne.

Do etapu regionalnego może przystąpić zespół składający się z trzech uczniów szkoły ponadpodstawowej. Każdy zespół może złożyć jeden projekt badawczy. W tym etapie do finansowania wybranych zostanie 20 najlepszych projektów zgłoszonych w danym województwie. Do udziału w etapie międzywojewódzkim zaproszonych zostanie po 5 najlepszych zespołów z każdego województwa – laureatów etapu regionalnego.

 – Na razie uruchamiamy dwa konkursy skierowane do naukowców służące rozwijaniu ich badań, wymianie doświadczeń i tworzeniu nowych idei oraz innowacji. Dzięki połączeniu potencjałów trzech uczelni technicznych chcemy zwiększyć konkurencyjność oraz rozpoznawalność nauki polskiej – informuje prorektor ds. nauki prof. Wojciech Franus.

W konkursie PO SĄSIEDZKU mogą wziąć udział naukowcy posiadający co najmniej stopień doktora, którzy planują odbyć 1, 2 lub 3-miesięczny staż badawczy w jednej z uczelni wchodzących w skład Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA, po to, aby rozpocząć lub kontynuować badania naukowe.

Konkurs ISKRA polega na finansowaniu badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych, realizowanych przez międzyuczelniane zespoły badawcze Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA. Maksymalna kwota wsparcia to 450 tys. zł.

Przypomnijmy. Politechniczna Sieć Via Carpatia jest inicjatywą, która ma na celu stworzenie przestrzeni  łączącej i umożliwiającej współpracę uczniów, studentów i naukowców trzech politechnik: Lubelskiej, Białostockiej i Rzeszowskiej. Porozumienie rozpoczynające współpracę podpisane zostało w 2022 r.

– Via Carpatia to międzynarodowa trasa, która przebiega m.in. przez Białystok, Lublin i Rzeszów. W każdym z tych miast jest uczelnia techniczna, która ma swoją specyfikę i dysponuje unikalnym zapleczem. Naszym celem jest stworzenie trwałego, bezpiecznego i wydajnego połączenia potencjałów naszych trzech uczelni, po to, aby bardziej efektywne wspierać rozwój szkolnictwa i nauki. Zależy nam również na konkurowaniu z najlepszymi w świecie ośrodkami w zakresie kształcenia, nauki i komercjalizacji – podkreśla rektor prof. Zbigniew Pater.

Politechniczna Sieć Via Carpatia obejmuje realizację zadań w obszarach: kształcenie, działalność naukowo-badawcza oraz kreowanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Każda z Politechnik tworzących Sieć jest liderem w jednym obszarze:

  • KSZTAŁCENIE – Politechnika Białostocka
  • NAUKA – Politechnika Lubelska
  • KOMERCJALIZACJA – Politechnika Rzeszowska.

Trzy politechniki ogłaszają konkursy. Do wydania 30 mln zł na realizację 10 programów w ciągu 3 lat

Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content