Skip to content

W dniu 1 grudnia 2023 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej odbyły się warsztaty wykonawców projektu badawczego pt.: „Proekologiczna Via Carpatia – kompleksowe zagospodarowanie spływu wód opadowych z drogi szybkiego ruchu.
Badania pilotażowe” w ramach „Politechnicznej sieci VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”, finansowanego z dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki, działanie nr 7 – „ISKRA – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych”.

Zobacz szczegóły

spotkanie w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA

Spotkanie w ramach realizacji grantu Iskra  Politechnicznej sieci VIA CARPATIA

Obszar: Nauka
Zadanie: Iskra
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content