Skip to content

Politechniki: Rzeszowska, Białostocka, Lubelska utworzyły Politechniczną Sieć Via Carpatia. Uczelnie będą realizować zadania w trzech obszarach: kształcenie, nauka i komercjalizacja.

Politechnika Rzeszowska zajmie się komercjalizacją i współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz stażami przemysłowymi – mówił w Radiu VIA prof. Jarosław Sęp, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej.

Działania Politechniki Rzeszowskiej mają w szczególności zachęcić młodych ludzi do podejmowania dalszego kształcenia w kierunkach technicznych. Jak mówił na naszej antenie prof. Sęp zapotrzebowanie na inżynierów na rynku podkarpackim jest ogromne.

W ramach projektu Politechnika Rzeszowska będzie realizować działania pod nazwą „Naukolatek” – Nastoletni Naukowiec. Ich celem jest włączenie w rozwój nauki zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych, co pozwoli na ukierunkowanie ich zainteresowań na przyszłą karierę naukową, pokaże im rzeczywisty wpływ nauki na rozwój szeroko rozumianych usług, począwszy od sektora IT, usług medycznych, a skończywszy na rolnictwie.

Ponadto w ramach politechnicznej Sieci Via Caratia będą prowadzone międzyuczelniane staże badawcze i wizyty studyjne, które  mają umożliwić uczelniom wymianę swoich zasobów oraz przenikanie potencjałów.

Na realizację zadań w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia trzy uczelnie otrzymały wsparcie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 10 mln zł rocznie przez trzy lata.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska

Źródło: https://radiovia.com.pl/aktualnosci/prof-jaroslaw-sep-o-politechnicznej-sieci-via-carpatia

Prof. Jarosław Sęp o Politechnicznej Sieci Via Carpatia

Obszar: komercjalizacja-news
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content