Skip to content

Przypominamy o ostatnim już naborze do udziału w VI Konferencji Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia (termin przesłania zgłoszenia mija 28 czerwca 2024 roku).
Konferencja odbędzie się w IV kwartale tego roku (najprawdopodobniej początek listopada) w Białymstoku.


Pobierz formularz zgłoszeniowy

https://www.viacarpatia.pro/formularze-dokumenty/regulamin-wyboru-kol-naukowych/
Formularz zgłoszeniowy jest Załącznikiem nr 1 do Regulaminu wyboru Kół Naukowych z Politechniki Lubelskiej do udziału w Konferencji Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Zgłoszenia, zgodnie z Regulaminem, należy składać w formie papierowej do Prorektora ds. studenckich zaś elektronicznie przesłać na adres prorektor.rd@pollub.pl do 28 czerwca 2024 roku.

Każde koło, które bierze udział w konferencji, musi przygotować i wygłosić prezentację nt. działalności koła oraz przygotować artykuł naukowy wspólnie z opiekunem na 14-16 tys. znaków, który zostanie opublikowany w publikacji.

Pierwsza edycja konferencji została zorganizowana na Naszej Uczelni w dniach 29-31 marca 2023 roku i wzięły w niej udział następujące koła naukowe:
Koło Naukowe Mechaniki i Grafiki Inżynierskiej
Koło Naukowe Elektroników i Mechatroników „SEMICON”
Koło Naukowe Menedżerów
Koło Naukowe Napędów Lotniczych
Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej

Druga edycja konferencji została zorganizowana przez Politechnikę Rzeszowską w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 roku i wzięły w niej udział następujące koła naukowe:
Koło Naukowe „KWATERNION”
Koło Naukowe Drogowców i Mostów
Koło Naukowe Pollub.my Marketing
Koło Naukowe Grafiki Inżynierskiej i Animacji Komputerowej „AnimGRAF”
Koło Naukowe Technologii Materiałów

Trzecia edycja konferencji została zorganizowana przez Politechnikę Białostocką w dniach 15-17 listopada 2023 roku i udział w niej wzięli:
Koło Naukowe Mechatronik
Koło Naukowe Robotyzacji i Zastosowań Informatyki
Koło Naukowe Energetyki Odnawialnej “Grupa Ogniwo”
Koło Naukowe Zarządzania Produkcją
Koło Naukowe Technologii Budownictwa “Aedificatio”

Czwarta edycja konferencji została zorganizowana przez Politechnikę Lubelską w dniach 8-10 maja 2024 roku i udział w niej wzięli:
Koło Naukowe Konserwacji Zabytków “SGRAFFITO”
Koło Naukowe Budownictwa Naturalnego “ARCHINATURE”
Koło Naukowe Uczenia Maszynowego ATLAS
Koło Naukowe “Human Centered Management”
Koło Naukowe Menedżerów

Piąta edycja konferencji została zorganizowana przez Politechnikę Rzeszowską w dniach 4-6 czerwca 2024 roku i udział w niej wzięli:
Koło Naukowe Napędów Lotniczych
Koło Naukowe Robotyzacji i Zastosowań Informatyki
Koło Naukowe Malarstwa i Rysunku „MIR”
Koło Naukowe Architektury Współczesnej
Koło Naukowe Elektroników „MICROCHIP”

Ostatni nabór na VI Konferencję Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia

Obszar: Kształcenie
Zadanie: Szkoła twórczego działania
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content