Skip to content

Nauczyciele akademiccy Politechniki Lubelskiej mieli okazję uczestniczyć w warsztatach pt. „Metody dydaktyczne stosowane w kształceniu inżyniera”. Warsztaty te były częścią projektu „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”, finansowanego ze środków Ministra Nauki. Ich celem było podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli. Zajęcia prowadziła dr Agnieszka Gandzel z Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej.

Tematyka Szkolenia

Podczas warsztatów omówiono różnorodne nowoczesne metody dydaktyczne, w tym:

 1. Wykorzystanie quizów w kształceniu studentów – Quizy są efektywnym narzędziem wspomagającym proces nauczania, umożliwiającym szybkie i interaktywne sprawdzanie wiedzy studentów.
 2. Escape room jako metoda utrwalająca wiedzę studentów – Ta innowacyjna metoda dydaktyczna pozwala na integrację wiedzy teoretycznej i praktycznej w interaktywnym i angażującym środowisku.
 3. Cztery kąty jako metoda sprzyjająca generowaniu nowych informacji – Technika ta wspomaga kreatywne myślenie i tworzenie nowych rozwiązań poprzez różnorodne podejścia i perspektywy.
 4. Przykładowe narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej wspomagające proces kształcenia – W warsztatach zaprezentowano także nowoczesne narzędzia IT, które mogą znacząco poprawić efektywność nauczania.

Inne szkolenia dla nauczycieli akademickich w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA

W ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA odbyły się również inne istotne szkolenia i warsztaty:

 1. Warsztaty samoobrony
  • Prowadzący: Grzegorz Gardocki (współpracujący z Politechniką Białostocką)
  • Termin: 23 maja 2024 r.
  • Liczba uczestników: 30 osób (2 grupy)
 2. Szkolenie „Jakość kształcenia na uczelniach technicznych”
  • Prowadząca: dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, Politechnika Białostocka
  • Termin: 23 maja 2024 r.
  • Liczba uczestników: 32 osoby
 3. Szkolenie „Kształcenie na inżynierskich kierunkach studiów”
  • Termin: 17-19 kwietnia 2024 r.
  • Miejsce: Susiec
  • Liczba uczestników: Politechnika Białostocka – 12 osób, Politechnika Rzeszowska – 10 osób, Politechnika Lubelska – 22 osoby
  Tematyka szkolenia:
  • Architektura dostępna – dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka
  • Dobre praktyki w procesie kształcenia i jego jakości – dr Anna Arent
  • Wykorzystanie koncepcji silnych stron w praktyce – dr inż. Jakub Bis
  • Interesariusze procesu umiędzynarodowienia – dr Celina Handzel
  • Metody dydaktyczne a kształcenie inżyniera – dr inż. Agnieszka Gandzel
 4. Szkolenie „Przygotowanie prezentacji multimedialnych”
  • Prowadzący: Tomasz Głogowski, Politechnika Lubelska
  • Termin: 18, 20, 22, 25 marca 2024 r.
  • Liczba uczestników: 55 osób (4 grupy)

Warsztaty i szkolenia zorganizowane w ramach projektu Politechniczna Sieć VIA CARPATIA mają na celu wzbogacenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich, co przekłada się na jakość kształcenia przyszłych inżynierów.

Nauczyciele też potrzebują nauki

Obszar: Kształcenie
Zadanie: Wymieńmy się tym co najlepsze
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content