Skip to content

W ramach projektu “Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” zrealizowano szkolenia, mające na celu podniesienie jakości kształcenia na inżynierskich kierunkach studiów. W szkoleniach biorą udział eksperci i nauczyciele akademiccy, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Oto przegląd organizacji i tematyki szkoleń:

Tematyka Szkolenia

 1. Architektura dostępna
  • Prowadzący: dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka
  • Opis: Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach związanych z projektowaniem architektury, która jest dostępna i przystosowana do potrzeb różnych użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.
 2. Dobre praktyki w procesie kształcenia i jego jakości
  • Prowadzący: dr Anna Arent
  • Opis: Omówienie najlepszych praktyk w procesie dydaktycznym, które wpływają na podniesienie jakości kształcenia. Szkolenie obejmuje metody ewaluacji i doskonalenia procesów nauczania.
 3. Wykorzystanie koncepcji silnych stron w praktyce
  • Prowadzący: dr inż. Jakub Bis
  • Opis: Szkolenie skupia się na identyfikacji i wykorzystaniu mocnych stron w procesie edukacyjnym, co pomaga w lepszym dostosowaniu metod nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości.
 4. Interesariusze procesu umiędzynarodowienia – kim są i jakie role pełnią
  • Prowadzący: dr Celina Handzel
  • Opis: Analiza roli różnych interesariuszy w procesie umiędzynarodowienia uczelni. Szkolenie obejmuje strategie współpracy i integracji międzynarodowej w kontekście edukacji wyższej.
 5. Metody dydaktyczne a kształcenie inżyniera
  • Prowadzący: dr inż. Agnieszka Gandzel
  • Opis: Przegląd nowoczesnych metod dydaktycznych stosowanych w kształceniu inżynierów. Szkolenie obejmuje innowacyjne podejścia do nauczania, które zwiększają zaangażowanie i efektywność studentów.

Organizacja Szkolenia

Cykl szkoleń został zorganizowany w Suścu, we współpracy z Politechniką Białostocką i Politechniką Rzeszowską. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między nauczycielami akademickimi z różnych uczelni technicznych.

Szkolenia te są integralną częścią projektu mającego na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, co w efekcie przekłada się na lepsze przygotowanie studentów do przyszłych wyzwań zawodowych. Dzięki udziałowi w tych szkoleniach, nauczyciele zdobywają nowe umiejętności i wiedzę, którą mogą zastosować w codziennej pracy dydaktycznej.

Kształcenie na inżynierskich kierunkach studiów

Obszar: Kształcenie
Zadanie: Wymieńmy się tym co najlepsze
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content