Skip to content

Przed nami kolejne z wykładów w ramach działania “PO SĄSIEDZKU”:

Tytuł wykładu
: Struktura właściwości magnetyczne i magnetoelektryczne wybranych materiałów multiferroicznych

Prowadzący: dr Tomasz Pikula, Politechnika Lubelska

Termin: 14.06.2024r. godz. 10.30-12.45, sala P.20(426)

Kierunek studiów dla którego wykład zostanie wygłoszony: Inżynieria Medyczna

Opiekun stażu: dr hab. Levan Chotorlischwili prof. PRz

Streszczenie

Multiferroiki to wąska grupa materiałów charakteryzująca się jednoczesnym występowaniem dwóch uporządkowań typu ferro- w jednej fazie krystalicznej. Typowym przykładem takiego materiału jest żelazian bizmutu (BiFeO3), który w temperaturze pokojowej jest antyferromagnetykiem oraz wykazuje właściwości ferroelektryczne.

Niniejszy wykład będzie poświęcony syntezie i wybranym właściwościom fizycznym materiałów opartych na BiFeO3. Po ogólnym wstępie obejmującym klasyfikację materiałów ze względu na ich właściwości magnetyczne i elektryczne omówione zostaną przykładowe wyniki badań dotyczących właściwości BiFeO3. W szczególności zaprezentowany i omówiony zostanie układ pomiarowy umożliwiający pomiar współczynnika sprzężenia magnetoelektrycznego a także potencjalne zastosowania materiałów multiferroicznych.  


Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Koszałka, prof. PL

Data i miejsce: środa 19 czerwca 2024 g. 12.15, budynek L29, sala 359

Tytuł: Modelowanie uszczelnienia pierścieniowego i wykorzystanie modelu do
doskonalenia konstrukcji układu tłok-pierścienie-cylinder silnika
spalinowego

Treść wykładu obejmie:

‒ sposoby modelowania procesów kluczowych z punktu widzenia
działania układu TPC, w tym przepływu gazu, wzajemnych przemieszczeń
i odkształceń elementów wchodzących w skład układu, tarcia i
smarowania,

‒ prezentacja własnego modelu uszczelnienia pierścieniowego,

‒ przykład wykorzystania modelu do doskonalenia konstrukcji układu
TPC,

‒ przykład wykorzystania modelu do oceny wpływu zużycia elementów
tego układu na jego działanie,

‒ przykład wykorzystanie modelu do oceny wpływu procesu spalania na
działanie uszczelnienia – omówiony zostanie wpływ spalania
niskotemperaturowego na straty energii związane z przedmuchami spalin i
tarciem pierścieni o cylinder.

Kolejne wykłady w ramach działania PO SĄSIEDZKU na Politechnice Rzeszowskiej

Obszar: Nauka
Zadanie: Po sąsiedzku
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content