Skip to content

W dniu 20 czerwca 2024 roku w sali Senatu Politechniki Lubelskiej odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Politechniką Lubelską reprezentowaną przez prof. dra hab. inż. Pawła Droździela – prorektora ds. studenckich, a Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego reprezentowanym Panią Dyrektor mgr Irenę Wojtowicz, w zakresie patronatu Politechniki nad funkcjonującą w Szkole klasą „uniwersytecką” o profilu inżynierskim oraz wsparcia przez Politechnikę w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych uczniów tej klasy. Opieka Uczelni będzie jedną z aktywności w ramach realizowanego w Politechnice Lubelskiej projektu ,,Politechniczna sieć Via Carpatia”, Działanie 1.

Uczniowie klasy „uniwersyteckiej” będą realizować program nauczania zgodny z podstawą programową, rozszerzony w zakresie przedmiotów matematyka oraz fizyka. Wybrane zajęcia z matematyki i fizyki prowadzić będą nauczyciele akademiccy z Politechniki, a zajęcia te będą przeprowadzane zarówno w Szkole, jak również w Politechnice. Dodatkowo uczniowie klasy „uniwersyteckiej” będą uczestniczyć w wybranych planowych zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Politechnice dla studentów wybranych kierunków studiów, m.in. inżynierii i analizy danych oraz informatyki. Politechnika Lubelska zapewni uczniom klasy „uniwersyteckiej” możliwość realizacji wybranych tematów z zakresu fizyki na terenie Politechniki w nowo powstałym Laboratorium fizyki i fizycznych podstaw elektroniki, pod opieką nauczyciela akademickiego z Uczelni. Politechnika Lubelska zobowiązała się zgłaszać Szkole propozycje tematów i  zagadnień w zakresie przedmiotów matematyka i fizyka wykraczających poza wymagania podstawy programowej oraz zapraszać nauczycieli ze Szkoły i uczniów klasy „uniwersyteckiej” do współpracy przy realizacji projektów naukowych realizowanych w Politechnice, np. programów badawczych, konferencji i sesji naukowych oraz wycieczek naukowych.  Szkoła zorganizuje udział uczniów klasy „uniwersyteckiej” w wybranych zajęciach i projektach edukacyjnych proponowanych przez Politechnikę, np. Dniach Otwartych, pokazach w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, Nocy Inżyniera itp. Obie strony  zobowiązały się do nagłaśniania faktu współpracy w zakresie patronatu Politechniki nad klasą „uniwersytecką”.

Powstaje klasa „uniwersytecka” o profilu inżynierskim.

Obszar: Kształcenie
Zadanie: Z technikum na Politechniki
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content