Skip to content

19 września 2023 r. w Politechnice Białostockiej odbył się wykład dr inż. Aleksandry Szai na temat „Zastosowania kawitacji hydrodynamicznej jako metody wstępnej obróbki odpadów organicznych poddawanych fermentacji metanowej”. Wydarzenie było ważnym elementem międzyuczelnianego stażu badawczego, który młoda badaczka z Politechniki Lubelskiej realizowała w Katedrze Wodociągów i Kanalizacji na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, w ramach konkursu „PO SĄSIEDZKU” Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA.

Zobacz szczegóły

 

Aleksandra Szaja podczas prezentacji

Dr inż. Aleksandra Szaja na stażu badawczym w Politechnice Białostockiej

Obszar: Nauka
Zadanie: Po sąsiedzku
Udostępnij
Powiadom
Udostępnij
LinkedIn
Email
Drukuj
Skip to content